Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności z Okręgu

 

Najnowsze wiadomości z siedziby Okręgowego Zarządu,

najważniejsze wydarzenia, podejmowane uchwały.

 

 • Dzień Kobiet

  2017-03-07 19:42
  dzien-kobiet.jpg
 • Życzenia Świąteczne 2016

  2016-12-19 13:48
 • Mini galeria sztuki w biurze Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD

   Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego  Związku Działkowców ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci, pod tytułem „Ogród widziany oczami dziecka”. Regulamin konkursu dzielił dziecięcych autorów prac na trzy kategorie wiekowe. Ilość prac, która spłynęła do biura OZ PZD przerosła najśmielsze oczekiwania pomysłodawców konkursu. Komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym wyzwaniem, gdyż dokonanie oceny każdej z 224 nadesłanych prac było arcytrudne a wyłonienie tych najlepszych wywoływało burzliwe dyskusje członków komisji.

 • W Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD zakończony został "Powszechny program przeglądu zagospodarowania rod i działek w 2016 roku".

    W Okręgu Toruńsko – Włocławskim Polskiego Związku Działkowców zakończył się program pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania działek i rod w 2016 roku”. W terenie pracowało 15 trzyosobowych komisji, które dokonały przeglądu 195 rodzinnych ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 1.139 ha. Materiał pozyskany dzięki pracom komisji jest bardzo bogaty i w pełni odzwierciedla obecny stan zagospodarowania ogrodów i działek. Osoby powołane do zespołów komisyjnych wykonały olbrzymią pracę, poświęcając swój prywatny czas i w dodatku społecznie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że „Powszechny przegląd zagospodarowania rod i działek” powstał z koncepcji Prezydium Krajowej Rady PZD powołanej do życia Uchwałą Nr 145/2016 z dnia 11 maja 2016 roku. 

 • Interpelacja Posła Tomasza Szymańskiego (PO) w sprawie zakazu meldunku osób na terenach ROD

    Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o ewidencji ludności w taki sposób, by niemożliwym stało się dokonywanie meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, służących zaspokajaniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa.

 • Wdrażanie w życie "Powszechnego przeglądu działek i rod w 2016 roku".

    9 czerwca 2016 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się kolejne szkolenie odnośnie realizacji Uchwały Krajowej Rady PZD w sprawie Powszechnego przeglądu działek i rod w 2016 roku. W szkoleniu brali udział Instruktorzy SSI wszystkich szczebli z naszego okręgu.

 • Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu kierowane do RPO.

    Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu Polskiego Związku Działkowców uczestniczący w swoim statutowym posiedzeniu, zwracamy się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich o wycofanie się z błędnie obranej linii interpretacji zapisów prawa dotyczących istoty i funkcjonowania altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych.
  Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku daje nam gwarancję samorządnej działalności w naszych ogrodach zgodnie z Konstytucją RP oraz innymi ustawami. Wypełniając powierzony nam mandat zaufania społecznego działkowców staramy się aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach na rzecz umacniania i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego, zwracając szczególną uwagę za rygorystyczne przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego.

 • Stanowisko członków OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich

    31 maja 2016 roku, w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się drugie w tym roku plenarne posiedzenie tego organu statutowego. Otwarcia dokonał prezes OZ PZD – Piotr Gadzikowski, witając członków Okręgowego Zarządu, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej a także Panią Monikę Pilzak reprezentującą Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Pana Eugeniusza Kondrackiego.

 • Stanowisko członków OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich

    W nawiązaniu do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, odnoszącego się do budowli, na które niewymagane jest uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, wyrażamy głęboką dezaprobatę oraz sprzeciw wobec przyjętego stanowiska Pana Rzecznika. Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu biorący udział w statutowym posiedzeniu stwierdzają, że trudno inaczej tłumaczyć Pana stanowisko niż złą wolą, zwłaszcza mając w pamięci ostatnie Pańskie działania, gdy stanął po stronie osób łamiących prawo i stale zamieszkujących w altanach działkowych. Wniosek skierowany do NSA w naszym odczuciu jest kolejną próbą rozbicia jedności działkowców, która doprowadzić ma do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 • Prezesi dwóch Okręgowych Zarządów PZD wspólnie u Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego.

    W dniu 23.05.2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Toruńsko – Włocławskiego i Bydgoskiego Polskiego Związku Działkowców z Wicewojewodą Kujawsko – Pomorskim Józefem Ramlau oraz dyrektorem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofem Dulskim. Prezes OZ PZD  w Toruniu - Piotr Gadzikowski wraz z kierownikiem biura Anną Bołądź oraz Panią Prezes OZ PZD w Bydgoszczy – Barbarą Kokot przedstawili Panu Wojewodzie główne problemy nurtujące w ostatnim czasie nasze środowisko

 • Proekologicznie i z pożytkiem dla dzieci.

    Wytworzone dziesiątki pism i dokumentów powoduje stworzenie produktu ubocznego w postaci pustych kartridżów i tonerów. Jako działkowcy, którym przyświeca idea ochrony środowiska i działań proekologicznych, szukamy rozwiązań by sprostać koniecznościom stawianym przez obecne czasy. Recykling jest czymś normalnym, trzeba tylko znaleźć firmę, która nie tylko kieruje rachunkiem ekonomicznym ale robi też coś dla dobra innych.

 • Wybitni działkowcy zasługują na wyróżnienie.

    20 maja 2016 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców zebrała się w pełnym składzie komisja do spraw odznaczeń. Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w naszym okręgu złożyły dziesiątki wniosków o wyróżnienie najbardziej zasłużonych działkowców. Osób, które nie szczędząc swego czasu poświęcają go dla dobra działkowców, wkładając ogrom sił, by ogrody były piękniejsze a działkowcom wypoczywało się lepiej na swoich działkach. 

 • Odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego

   W dniu 23 marca 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD, w którym wzięło udział 25 członków OZ PZD oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Janusz Pączkowski. Na wstępie Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski omówił problem ponadnormatywnego budownictwa i zamieszkiwania w ogrodach działkowych w kontekście wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej oraz złożonej przez p. Poseł Krystynę Sibińską interpelacji.

 • Pismo Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Toruniu do RPO.

   Pragnę do Pana zaapelować by zechciał Pan sprowadzić dyskusję na temat mieszkania na działkach na właściwe tory, tj. co robić, by przywrócić stan zgodny z prawem, a ogrody działkowe ponownie stały się ogrodami, a nie osiedlami mieszkaniowymi.

 • Odpowiedź OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD na zarzuty SOD "Forsycja" i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    W nawiązaniu do pisma Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Forsycja oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów z dnia 20 stycznia 2016 roku Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski Polskiego Związku Działkowców wyraża stanowczy sprzeciw wobec postawy ww. organizacji oraz sprostować nieprawdziwe informacje przez nie podawane.

 • Dotacje dla ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w 2015 r. – wielkość i przeznaczenie.

     Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców na wniosek Komisji Budżetowo-Inwestycyjnej Okręgu Toruńsko-Włocławskiego przyznało bezzwrotne dotacje finansowe na kwotę 285.140,00 zł, które umożliwiły wykonanie 38 projektów inwestycyjnych. W 2015 r. w siedzibie OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD odbyły się trzy posiedzenia Komisji Budżetowo-Inwestycyjnej, która zajmowała się rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie, składanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe. 

 • III Plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

  DSCF2012[1].jpg

    W dniu 14 grudnia 2015 r. odbyło się III plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego w nowej kadencji. Wzięli w nim udział również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Spotkanie odbyło się w uroczystej, świątecznej atmosferze.

 • Mamona kontra ogrody

  Writing„W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość – im więcej kto ma, tym więcej pragnie” - te słowa Owidiusza najlepiej oddają sytuację trzech grudziądzkich ogrodów działkowych, którym grozi likwidacja na skutek roszczeń.

 • Spotkanie OZ Torunśko - Włocławskiego z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim i Prezydentem Grudziądza w sprawie ogrodów zagrożonych roszczeniami

   

   
  W dniu 20 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim Kujawsko – Pomorskim w sprawie gruntów należących do Piotra Kulerskiego, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”, „im. Mikołaja Kopernika” oraz „Zacisze” w Grudziądzu. W spotkaniu wzięła udział Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko – Pomorski i Robert Malinowski - Prezydent Grudziądza.
 • Budujemy nowy ogród.

   Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców jest w trakcie budowy nowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, będącego ogrodem odtworzeniowym po zlikwidowanych ROD „Kogucik’ i „Złote piaski” w Toruniu.

Sortuj wg:
Facebook