Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności Włocławskie

 

 

 

 

 

 

 

 • Uczestniczy czy lekceważyć walne zebrania w ROD?

  2017-03-28 22:04

  "Szanowni zebrani - wobec niedostatecznej frekwencji dzisiejsze walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w II terminie". Takimi najczęściej słowami rozpoczyna się spora część odbywających się walnych zebrań w rodzinnych ogrodów działkowych, a opieram swoją wiedzę o doświadczenia osobiste jako częstego bywalca walnych zebrań z racji wypełniania funkcji członka Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD. Tak jest już od wielu lat. Smutne to, ale i wywołujące konieczność spowodowania dyskusji. Kto zatem winien przyjrzeć się bliżej problemowi? Kto znajdzie metodę lub przekonywujący sposób na zainteresowanie się działkowców - członków naszego stowarzyszenia ogrodowego PZD, problemami naszej organizacji czy chociażby problemami własnego ogrodu?

 • Walne zebranie - ważna ich jakość

  2017-03-17 15:16

  Walne zebranie - wązn Za nami kolejny rok sprawozdawczy. Trwają zebrania sprawozdawcze we wszystkich rejonach Okręgu Toruńsko- Włocławskiego PZD. Niezależnie od organizacyjnego doświadczenia poszczególnych zarządów ROD przeprowadzone zostały szkolenia tematyczne dla członków zarządów ze szczególnym zaakcentowaniem wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016-2018 uchwalonych przez Prezydium Krajowej Rady PZD w Warszawie z grudnia 2015 r. To procentuje - pokazały to ubiegłoroczne oceny stanu przygotowania i przeprowadzenia tych spotkań w ROD, widać to już po pierwszych odbytych walnych zebraniach w w 2017 roku.

 • Władze samorządu miasta Włocławek gośćmi jubileuszu 30-lecia ROD "Kłos".

    Uroczyste obchody 30-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kłos” we Włocławku odbyły się w sobotę, 20 sierpnia 2016 roku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, w tym prezes – p. Piotr Gadzikowski, pierwszy wiceprezes – p. Leszek Konefał oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Janusz Pączkowski. Ze strony władz samorządu miasta uroczystość uświetniła zastępca prezydenta Włocławka p. Magdalena Korpolak-Komorowska wraz z przewodniczącym rady miasta - p. Jarosławem Chmielewskim.

 • Dzień Działkowca w ROD "Rybnica" we Włocławku

    20 sierpnia 2016 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rybnica” we Włocławku odbyło się coroczne święto przez wielu działkowców nazywane potocznie dożynkami. Dzień Działkowca bo taka jest prawidłowa nazwa tego święta, zaszczyciła pani Wiceprezydent Miasta Włocławek Barbara Moraczewska, ze strony władz Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD na uroczystość przybyli: Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski, Wiceprezes OZ PZD – p. Leszek Konefał oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Janusz Pączkowski.

 • Pani Wiceprezydent Miasta Włocławek z wizytą u działkowców ROD "Przyszłość"

    13 sierpnia br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Przyszłość we Włocławku odbyło się uroczyste świętowanie „Dnia Działkowca” i Jubileuszu 35-lecia PZD. Wpośród zaproszonych gości obecnością swoją zaszczycili nas Wiceprezydent Miasta Włocławka Pani Barbara Moraczewska oraz z ramienia Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD Pan Stefan Bronowski. 

 • 40-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze" w Chełmicy Dużej

    20 sierpnia 2016 roku o godzinie 15:00 rozpoczęła się uroczystość 40-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Chełmicy Dużej. Celebracja jubileuszu rozpoczęła się od powitania przybyłych działkowców i gości specjalnych przez prezesa zarządu ROD „Zacisze” Włodzimierza Maciejewskigo. W śród gości specjalnych należy wyróżnić Prezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD wraz z Jego Pierwszym Wiceprezesem - Leszkiem Konefałem oraz Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Janusza Pączkowskiego. 

 • Pismo prezesa rod "Mostki" do Rzecznika Praw Obywatelskich

    Panie doktorze! Pozwoli Pan, że jako prezes zarządu, będę wyrazicielem opinii 223 działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mostki” w Mostkach. Wiadomość o kontynuowaniu przez Pana krucjaty przeciwko działkowcom, szczególnie tym zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców, w pierwszej fazie wprowadziła wszystkich w zdumienie, które przerodziło się w falę oburzenia. Słów, które padały pod adresem urzędu Rzecznika nie będę przytaczać, bo ujmując najdelikatniej były one niepoprawne politycznie. 

 • List Franciszka Przybylskiego do RPO

   Niezaprzeczalnie łatwiej się coś niszczy aniżeli tworzy. Niestety z ogromnym smutkiem muszę stwierdzić, że Pan swoimi poczynaniami zmierza do tego pierwszego. Pana wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest jednym z dowodów na to. Jak wszyscy działkowcy, tak i ja mam wciąż żywe wspomnienia z negatywnymi doświadczeniami po absurdalnym orzeczeniu NSA opisującego altanę działkową. Tylko dzięki perspektywicznemu dostrzeganiu zagrożeń dla działkowców przez Prezydium Krajowej Rady i samą Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, udało się przy determinacji tysięcy działkowców przeforsować nowelizację Prawa budowlanego i dokonać precyzyjnego sformułowania.

 • List Andrzeja Boruszkowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich

   Z uwagi na to, że jestem działkowcem z bardzo długim stażem a co za tym idzie również doświadczeniem i sporym bagażem życiowym, postanowiłem nakreślić do Pana kilka zdań. Powodem tego jest Pańskie wystąpienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniosek, który jest niczym innym jak prawniczym wywodem mającym za cel zniszczenie dorobku działkowców. Przyrównuje Pan w nim altany działkowców do budynków mieszkalnych, co z natury jest już błędną interpretacją. 

 • Poseł Joanna Borowiak (PiS) spotkała się z działkowcami ziemi włocławskiej.

    Z inicjatywy Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu, w dniu 24 maja 2016 roku doszło do spotkania przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców z Panią Poseł na Sejm RP Joanną Borowiak (PiS). Nasz Związek reprezentowali; Wiceprezes OZ PZD – p. Leszek Konefał, członek prezydium OZ PZD – p. Mirosław Piechocki oraz prezes zarządu ROD Ruda II we Włocławku – p. Grażyna Rusicka.

 • Zagłębie rekreacji i aktywnego wypoczynku.

    Tereny zlokalizowane na obrzeżach osiedla Południe we Włocławku,  przylegające do meandrów rzeki Zgłowiączki,  to niegdyś podmokłe i bagienne łąki stanowiące wielkie połacie  dzikich traw i zarośli. Dzięki wielu włocławskim zakładom pracy tereny te pozyskano pod ogrody działkowe dla pracowników. To zakłady udzielały znaczącej pomocy w dostosowaniu tych terenów - na koszt zakładów grodzono tereny, wyposażano w sieć wodociągową z hydroforniami oraz w sieć energii elektrycznej. I chwała im za to po wieki.

 • Pismo działkowców ROD "Transportowiec" w Wieńcu-Zalesie do RPO.

    Jako działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego Transportowiec, Wieniec – Zalesie, obradujący na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczym, z ogromnym niezrozumieniem zapoznaliśmy się z materiałami Pańskich wystąpień do Ministra Infrastruktury jak również Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W naszej ocenie Pańskie działania zmierzające do głębokiej ingerencji w Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, są podważeniem przestrzegania prawa w naszym państwie. 

 • Walne zebranie pod hasłem "Rewitalizacja ogrodu na miarę XXI wieku".

    W dniu 23.04.2016  w ROD  " Tajemniczy Ogród " we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Przy prawie 50 % frekwencji  zebranie odbyło się w II terminie. Walne Zebranie rozpoczęło się uroczyście i w podniosłej atmosferze – wysłuchany został Hymnu PZD. Zebranych powitał Prezes Zarządu ROD Dariusz Gadziemski. Z ramienia Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców,  w zebraniu uczestniczył I Wiceprezes OZ PZD - Pan Leszek Konefał, który był witany bardzo ciepło przez naszych działkowców. 

 • Rodzinna atmosfera podczas walnego zebrania w ROD "Sasanka" Lubień Kujawski.

    Niewielki, bo zaledwie 25 działkowy ROD Sasanka w Lubieniu Kujawskim  okazuje się ogrodem nietypowym, jeśli patrzeć na to co dzieje się w kraju. Czy to za sprawą  zarządu i obecnego wieloletniego prezesa  ogrodu Franciszka Przybylskiego, czy też za sprawą ogólnej atmosfery w miasteczku, ogród  ten jest wyjątkowym, cenionym zarówno przez działkowców, jak i co należy podkreślić, przez samorząd tego miasta oraz władze okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD.

 • Pismo p. Mirosława Piechockiego do RPO.

   Wielkie zażenowanie ogarnia mnie i innych znajomych działkowców, gdy słyszymy o działaniach podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Z dużą uwagą śledzimy nieuzasadnioną krytykę Polskiego Związku Działkowców.

 • Kampania sprawozdawcza w rejonie włocławskim nabrała tempa.

  DSCF2523[1].jpg

   Kampania sprawozdawcza w rodzinnych ogrodach działkowych naszego Okręgu rozkręciła się na dobre.

         W rejonie włocławskim, jako pierwsi 27 lutego br wystartowali działkowcy ROD Piast w Rypinie oraz ROD Kłos we Włocławku.
          Zarząd ROD Piast w Rypinie , ogrodu z pięćdziesięcioletnimi tradycjami, zadbał o należyte przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Zdaniem uczestniczącej w tym zebraniu członkini OZ T-W PZD w Toruniu Kol. Mieczysławy Barcikowskiej materiały sprawozdawcze Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przygotowane były bez zastrzeżeń. Rzeczowa dyskusja dotyczyła głównie rozwiązania problemu zaopatrzenia jednej z dwóch części ogrodu w wodę. Szkoda,  iż w tym spotkaniu uczestniczyło niewiele  ponad 20% członków-użytkowników działek.
 • Walne zebrania …. czas zacząć

   Może nie tanecznym krokiem ale stanowczo i z determinacją władze okręgu toruńsko – włocławskiego PZD  przystąpiły do odpowiedniego przygotowania  i sprawnego przeprowadzenia  kampanii sprawozdawczej w podległych rodzinnych ogrodach działkowych.

         We wszystkich rejonach naszego okręgu wcześnie, bo już w pierwszej połowie lutego br.,  przeprowadzono narady i szkolenia dla prezesów i aktywu ogrodów. Tym razem zwiększono ilość grup do przeszkolenia, tak aby wszyscy zainteresowani mogli nie tylko wysłuchać tematyki szkolenia ale też uzyskać odpowiedzi i wyjaśnienia na nurtujące ich pytania.
 • Problem z bobrami.

    Największe nasilenie problemów  ze strony bobrów choć nie tylko włocławskie ogrody położone w dolinie rzeki Zgłowiączki mają od około 2010 roku. 

  Najbardziej narażone ogrody to jak widać na mapie-  ROD „Przyszłość”, ROD ”Lisek”, ROD „Azoty”, ROD „Ruda I”. Rodzinny Ogród Działkowy „Przyszłość”  rzeka Zgłowiączka okala z dwóch stron. 
 • Uroczysty Dzień Działkowca oraz jubileusz 70-lecia ROD "Przyszłość" we Włocławku.

   W dniu 5 września 2015r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyszłość” we Włocławku odbyły się coroczne obchody Dnia Działkowca. W tym roku było to święto szczególne, gdyż zostało połączone z obchodami Jubileuszu 70-lecia powstania Ogrodu. 

 • Dożynkowy boom

  DSCF0878[1].jpg

   Sypnęło niczym grzybami po deszczu. Końcówka pory letniej obfituje w licznie organizowane przez ogrody Dni Działkowca.
  Od połowy sierpnia kolejne rodzinne ogrody działkowe włocławskiego rejonu PZD organizują dla swoich działkowców, ich rodzin i znajomych mniej lub bardziej zorganizowane spotkania mające charakter zabawowy i integracyjny.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook