Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl  Link do programu <KLIKNIJ>:

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Akcja charytatywna dla Małgosi. Wygrajmy wspólnie walkę z rakiem!

  2019-07-19 08:52
  malgosia_21_lipca.jpg

  Nasza koleżanka Małgosia - działkowiec z ROD "22 Lipca" zachorowała na jedną z tych chorób, o których nie chcemy myśleć, pragniemy odsunąć ją od siebie, chcemy wierzyć, że nie będzie dotyczyła nas samych i naszych najbliższych. Tymczasem prawda jest zgoła inna. Niestety, choroba atakuje w najmniej oczekiwanym momencie. Tym razem choróbsko wyciągnęło swoje wredne macki atakując osobę, która całe życie pomagała pacjentom w szpitalu, a teraz sama potrzebuje pomocy i chce walczyć na przekór chorobie. Z zawodu jest pielęgniarką, ma męża i dwóch synów, ma dla kogo żyć.

 • Wybory w grudziądzkich kolegiach.

  2019-07-19 08:42
  kolegim04.jpg

  W dniu 16 lipca 2019 roku w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Transportowiec” odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD Grudziądz. Kolegium Prezesów Grudziądz Północ i Południe w pokojowych nastrojach spotkały się, aby dokonać wyboru nowych władz. Zakończyła się tegoroczna kampania sprawozdawczo-wyborcza w rodzinnych ogrodach działkowych, w kilku ogrodach powołano nowe zarządy, dlatego głównym celem spotkania, był wybór nowych władz obu kolegiów.

 • Szkolenie Społecznej Służby Instruktorskiej w Toruniu

  2019-07-11 08:53
  1-14.jpg

  W dniach 5-7 lipca 2019 roku zostało zorganizowane szkolenie dla Krajowych i Okręgowych Instruktorów Społecznej służby Instruktorskiej PZD. Szkolenie to zostało zorganizowane przez Okręg Toruńsko – Włocławski PZD przy współudziale Okręgu Opolskiego w Opolu. 

 • Nowelizacja ustawy śmieciowej w Senacie RP

  2019-07-09 13:45

  W dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na terenie ROD.

 • Wspólna praca działkowców na rzecz modernizacji infrastruktury ogrodu.

  2019-07-09 09:35
  2211.jpg

  Popołudniem, w dniu 06 lipca 2019 roku grupa działkowców przy wsparciu ze strony zarządu ogrodu przystąpiła do odnowienie głównej bramy wjazdowej na Rodzinny Ogród Działkowy „Budowlaniec” w Grudziądzu. Modernizacja bramy jak również szyldu ogrodu oraz tablicy ogłoszeń była zaplanowana w harmonogramie prac na rok bieżący. Działkowcy ogrodu bezinteresownie uczestniczą w tego rodzaju pracach na rzecz ogrodu. Wszystkim przyświeca jeden cel, jakim jest upiększenie i unowocześnianie ich ogrodu. 

 • Komunikat

  2019-07-08 10:33

  KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy śmieciowej. W dniu 4 lipca odbyło się w Sejmie III czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495), a następnie głosowanie.  W głosowaniu wzięło udział 426 posłów. „Za” oddało głosów – 258, „przeciw” – 142, „wstrzymało się” – 26. W ten sposób, Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy „śmieciowej”.

 • Gehenna włocławskich działkowców zakończona.

  2019-07-05 08:36
  FILE6774-1.jpg

  Po wielu latach bezowocnych starań  o utwardzenie drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych usytuowanych w zakolu rzeki Zgłowiączki we Włocławku wreszcie marzenia się spełniły. Dziś można tam dojechać piękną drogą asfaltową.

 • PZD pracuje nad Programem Bezpieczeństwa w ROD

  2019-07-05 08:33
  logo-pzd-1.png

  Krajowa Rada PZD przygotowuje Otwarty Program Bezpieczeństwa w ROD. To w tej chwili jedna z priorytetowych spraw PZD. Wszystkie działanie podejmowane w tym kierunku zmierzają do tego, by ROD stały się bezpiecznymi punktami na mapie poszczególnych miast, a działkowcy mieli poczucie komfortu.

 • Projekt nowelizacji ustawy śmieciowej przyjęty przez komisje sejmowe

  2019-07-05 08:31

  W dniach 1- 4 lipca 2019 r. odbyły się w Sejmie RP prace dotyczące projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495). W dniu 1  i 2 lipca 2019 r. ww. projekt ustawy rozpatrywała podkomisja nadzwyczajna, a w dniu 3 i 4 lipca 2019r . - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W pracach komisji sejmowych uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców: p. Izabela Ożegalska – Sekretarz PZD oraz p. Monika Pilzak – prawnik z Biura Prawnego PZD.

   
 • X Zjazd Delegatów Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD podsumował mijającą kadencję i wybrał nowe władze.

  2019-07-03 08:31
  DSC_0130-3.jpg

  W upalny piątek – 28 czerwca w Toruniu - odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Obradom patronowało hasło: „Historia naszych ogrodów jest jak wielka księga – sprawmy, aby minione 120 lat było zaledwie jej prologiem.”  W Zjeździe wzięło udział blisko 200 delegatów z całego okręgu. Było to jednocześnie zwieńczenie kadencji 2015-2018, a zarazem początek nowej 2019-2022. W jego trakcie wybrano nowe władze okręgu: Okręgową Radę, Okręgowy Zarząd i Okręgową Komisję Rewizyjną. Obrady otworzył dotychczasowy Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD - Pan Piotr Gadzikowski, witając zaproszonych delegatów oraz gości specjalnych, wśród których znaleźli się: Prezes Polskiego Związku Działkowców – Pan Eugeniusz Kondracki, a także Posłowie na Sejm RP: Pan Paweł Szramka, p. Tomasz Szymański oraz przedstawiciel Posła na Sejm RP Tomasza Lenza – p. Paweł Gulewski, będący zarazem Radnym Rady Miasta Torunia.

 • Komunika Krajowego Zarządu PZD

  2019-07-02 19:41

  Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku. W bieżącym roku 2019 kończy się kadencja organów PZD na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych zakończyła się już szczególnie ważna i trudna kampania sprawozdawczo-wyborcza. Szczegółowe wyniki statystyczne oraz ocena walnych zebrań przekazana przez Okręgi PZD, były podstawą do opracowania przez Krajowy Zarząd PZD oceny walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2019 roku.

 • KOMUNIKAT

  2019-07-02 19:38

  Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Zwiazku Działkowcówz dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie racjonalnego zużycia wody w rodzinnych ogrodach działkowych w związku ze zjawiskiem globalnego ocieplenia.Zjawisko globalnego ocieplenia jest w dużej mierze uwarunkowane wzrostem stężenia w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i freonów, które utrudniają wypromieniowanie ciepła z Ziemi. Emisja dwutlenku węgla odgrywa decydującą rolę w procesie globalnego ocieplenia, dlatego główne działania podejmowane na międzynarodowych naradach klimatycznych, mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej.

 • Projekt nowelizacji ustawy śmieciowej będzie rozpatrywany przez nadzwyczajną podkomisję sejmową

  2019-07-01 09:12

  W dniu 14 czerwca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się pierwsze spotkanie połączonych komisji sejmowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495). Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzonej dyskusji zdecydowali, że ww. projektem nowelizacji ustawy śmieciowej powinna zająć się podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 • XXIX posiedzenie Krajowej Rady PZD

  2019-07-01 09:08

  W dniu 26 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się  XXIX  posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Posiedzenie otworzył i prowadził Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD.  Spotkanie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci Antoniego Dalaka, prezesa OZ w Elblągu, długoletniego i zasłużonego działacza, wielce oddanego ogrodom i związkowi.

   

 • Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2018 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną

  2019-06-26 09:10
  logo-pzd-1.png

  W dniach 17-19 czerwca 2019 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2018 rok. 

 • Wakacje na RODOS

  2019-06-25 09:47
  20190612_090718.jpg

  Nadeszło lato, dla uczniów rozpoczęły się wakacje, każdemu kojarzą się ze słońcem i ciepłą wspaniałą wodą. To czas, który możemy wykorzystać na wypoczynek, przemyślenia i wspaniałą przygodę. Każdy ma jakieś swoje plany jak miło i przyjemnie spędzić ciepłe letnie dni . Wspaniałą formą wypoczynku i obcowania z naturą, może być wycieczka do lasu, obserwacja zwierząt, ptaków i samych roślin tam się znajdujących. Można po prostu przygotować jedzenie, rowerami pojechać  na wycieczkę, zrobić piknik. Kiedy ostatnio patrzyliście w niebo i mówiliście, co przypominają wam chmury? Kiedy ostatnio puszczaliście "kaczki"? Kiedy robiliście coś wspólnie, nie zerkając co chwilę w telefon?

 • Instruktorzy SSI na „Święcie Róży” w Grudziądzu.

  2019-06-25 09:01
  20190623_113220.jpg

  W niedzielne przedpołudnie w Parku Miejskim, już po raz drugi Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku zaprosił mieszkańców na „Święto Róży”. To znakomita okazja do rodzinnego spędzenia tego dnia w przepięknej ukwieconej scenerii.  Wielu mieszkańców a wśród nich również działkowcy przybyli na zorganizowaną uroczystość. Wszak w wielu ogrodach działkowych królują róże, ukazując swoje piękno, wabiąc zapachem pszczoły i kolorowe motyle. Zapewne nie jeden grudziądzanin wiąże swoje dziecięce wspomnienia z tym uroczym miejscem. Dlatego o  historii parku oraz o kolekcji historycznych róż opowiadała Magdalena Biernat, architekt krajobrazu, florystka, która w trakcie spaceru, odkrywała kolejne karty z historycznej kroniki parku. Zanim w tym miejscu powstał park, stosowną uchwałą z roku 1865 , na mocy której las miejski miał zostać uporządkowany i przekształcony w park. Ogród udostępniono mieszkańcom Grudziądza dopiero w roku 1907, a w 1914 w parku od strony ul. Hallera posadzono dużą kompozycję kwiatową tak zwane Rosarium-Ogród Róż, ogród posiadał wszystkie odmiany róż i był jedyną perełką wśród ogrodów na Pomorzu. W ówczesnych czasach miejsce to było chlubą i ozdobą naszego miasta, a Grudziądz nazywany był miastem róż i kwiatów.

 • Korzyści dla działkowców płynące z budżetu obywatelskiego.

  2019-06-20 17:25

  Miałem ostatnio możliwość wizytowania niektórych Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie funkcjonowania Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców. Przemieszczając się z jednego ogrodu do drugiego w ramach lustracji Krajowej Komisji Konkursowej skorzystaliśmy z zaproszenia prezesa zarządu ROD „Wiśnia” w Zabrzu do złożenia wizyty.

 • Czytajcie „działkowca”!

  2019-06-20 17:13

  Nie przegapcie najnowszego – lipcowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie bogactwo praktycznej wiedzy, aktualnych porad i inspiracji, w sam raz na rozpoczynający się wakacyjny sezon!

 • „Superowoce z działki”, „Kwiatowe rabaty” - najnowsze bezpłatne broszury ogrodnicze

  2019-06-20 16:38

  „Superowoce z działki”, „Kwiatowe rabaty” - najnowsze bezpłatne broszury ogrodnicze, wydane przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, są już dostępne w zarządach ROD

Facebook