Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Jak dbać o bezpieczeństwo w ROD?

  2018-10-26 21:34

  Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym na działkach dochodzi do licznych kradzieży i dewastacji altan. Informacje o tego typu zdarzeniach przekazywane są przez lokalne media niemal każdego dnia. Zdarza się również,  że ogrody działkowe stają się miejscem przestępstw kryminalnych, co głęboko godzi w dobrą reputację Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako bezpiecznego miejsca. Jak dbać o bezpieczeństwo w ogrodach?

 • Czytajcie „działkowca”!

  2018-10-23 08:27

  Uwaga: już w sprzedaży listopadowy numer „działkowca”. W największym piśmie ogrodniczym na rynku znów znalzało się mnóstwo atrakcyjnych tematów, m.in. praktyczne porady na temat najważniejszych prac przed zimą, a także wiele ciekawych inspiracji na kolejny sezon!

 • Listopadowy „Mój Ogródek” w sprzedaży od 19 października! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!

  2018-10-23 08:25

  W najnowszym numerze przedstawiamy gatunki dla opornych, czyli dla tych działkowców, którzy z jakiś przyczyn nie mają czasu na prace ogrodnicze, a chcą aby ich działka była piękna przez cały sezon. Co jeszcze znalazło się w listopadowym numerze?

 • Rozmowa z p. Wiesławem Hawełko-Wizo o przygodzie z działką.

  2018-10-15 08:22

  Ekipa filmowa Okręgu Toruńsko-Włocłwskiego PZD zawitała do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Chemik" w Grudziądzu, a tam wywiadu udzielił p. Wiesław Hawełko-Wizo. Pan Wiesław opowiedział historię swojej działki oraz planach na przyszłość. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

 • Uroczysty koncert poświęcony weteranom Chełmińskiego Ruchu Działkowego w 100-lecie odzyskania niepodległości.

  2018-10-10 09:17
  IMG_8784.JPG

   Ponad stu działkowych Seniorów w towarzystwie najbliższych do pachnącej jeszcze farbami sali kino-teatru. Czekała na nich Chełmińska Rada działkowców PZD, czekał Burmistrz Miasta pan Mariusz Kędzierski, Starosta Chełmiński pan Zdzisław Gamański, przedstawiciele jednostek kulturalno – oświatowych miasta, służb mundurowych na czele z komendantami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.

 • Szkolenie nowych działkowców

  2018-10-08 16:00
  20181003_170728.jpg

  W dniu piątego października 2018 roku - w piątkowe, jesienne popołudnie sala konferencyjno - szkoleniowa Okręgu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w Toruniu zapełniła się nowymi działkowcami, którzy przybyli aby zapoznać się z podstawowymi przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD i zasadami zagospodarowania działki w ROD. Grupa blisko 30 osób, którzy w okresie ostatnich tygodni uzyskali tytuł prawny do użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych położonych na terenie miasta Torunia, została w ciekawy i przystępny sposób – przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej - zaznajomiona z trzema filarami prawa obowiązującego w rod, a więc z Ustawą o ROD, Statutem PZD oraz Regulaminem ROD.  

 • W sprawie ustawy śmieciowej napisał ROD "Mostki"

  2018-10-08 14:05

  Działając w imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mostki” jako prezes zarządu tego ogrodu pragnę wyrazić głębokie wyrazy uznania dla Pana Ministra, za przychylność w sprawie tzw. Ustawy „śmieciowej”. Zasługuje Pan na wyjątkowy szacunek, że nie pozostawił bez echa pism kierowanych z Jednostki Krajowej dotyczących potrzeby unormowania spraw gromadzenia i wywozu odpadów z rodzinnych ogrodów działkowych oraz zasad odprowadzania opłat z tym powiązanych. Unormowanie przepisów dotyczących gromadzenia i wywozu odpadów z terenów rod jest wyjątkowo palącym problemem, szczególnie dla zarządów ogrodów, na barkach których spoczywa związany z tym obowiązek.

 • Stanowisko ROD "Jedność" w Rypinie w sprawie nowelizacji Ustawy śmieciowej

  2018-10-08 14:01

  W imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego pragnę podziękować za dotychczasowe prace Pana Ministra nad nowelizacją Ustawy śmieciowej, która w dotychczasowej formie boleśnie odbija się na budżetach rodzinnych ogrodów działkowych, a co za tym idzie na kieszeniach wszystkich działkowców. Temat śmieci w ogrodach jest niczym rzeka, którą należy bezzwłocznie uregulować. Władze Polskiego Związku Działkowców od samego początku wejścia ustawy śmieciowej do obiegu prawnego wskazywały na szereg nieścisłości w jej zapisach, co natomiast skrupulatnie wykorzystywały niektóre samorządy lokalne do drenowania kieszeni podatników (działkowców).

 • Ocena nowelizacji Ustawy Śmieciowej przez ROD "Elana" w Toruniu

  2018-10-08 13:49

  Rodzinny Ogród Działkowy „Elana” w Toruniu, stowarzyszony w największym Stowarzyszeniu Ogrodowym jakim jest Polski Związek Działkowców, pragnie wyrazić słowa poparcia dla koncepcji zaprowadzenia zmian w dotychczasowej „Ustawie śmieciowej”. ROD „Elana” składa się z ponad 1253 działek i ponad 1600 działkowców nie licząc członków ich rodzin czerpiących pożytki z użytkowanych działek. Problem gromadzenia odpadów w tak dużym ogrodzie jest olbrzymim problemem, który ostatnimi czasy nabrzmiał do niewyobrażalnych rozmiarów. Szczególnym problemem jest sposób naliczania stawek za wywóz odpadów przez firmy i samorząd lokalny.

 • Pismo Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD do Ministra Środowiska

  2018-10-08 11:26

  Okręg Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców chciałby wyrazić wyrazy wdzięczności za uzyskaną przez Polski Związek Działkowców od Ministra Środowiska P. Henryka Kowalczyka możliwość konsultacji nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przedstawiania uwag, które mogą być istotne dla Polskiego Związku Działkowców i stowarzyszonych w nim Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 • Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD

  2018-10-08 11:23

  W dniu 1 października br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył  Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

 • Narada prezesów i dyrektorów biur w dniach 26-27 września 2018.

  2018-10-03 11:00

  W dniach 26-27 września br. odbyła się w Warszawie narada prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD. Celem narady było omówienie aktualnych zadań Związku  i problemów występujących w ogrodach działkowych. Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki podkreślając, że tematy, które będą omawiane na naradzie są istotne dla działkowców, ogrodów oraz Związku i powinny być przeniesione na narady z prezesami zarządów ROD, które wkrótce będą organizowane przez okręgi.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie objęcia ROD programami krajowymi i lokalnymi wspomagającymi rozwój ROD

  2018-10-03 10:57

  Jednym z tematów podjętych przez Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu  w dniu 25.09 br. była intensyfikacja działań PZD zmierzających do rozwoju ROD. Po szczegółowym omówieniu sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz analizie podejmowanych przez PZD działań mających na celu zaspokajanie potrzeb Ogrodów i działkowców Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne skierowanie do 6 ministrów, tj. Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju apelu o dostrzeżenie możliwości Rodzinnych Ogrodów Działkowych i włączenie Polskiego Związku Działkowców do obecnie funkcjonujących programów, mogących przyczynić się do zintensyfikowania rozwoju ROD. 

 • Miejski Dzień Działkowca – Chełmża 2018

  2018-10-01 11:07
  DSC_0332-1.jpg

  „Miejski Dzień Działkowca” to okazja do uhonorowania działkowców i sympatyków ruchu ogrodnictwa działkowego za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodnictwa działkowego i działań na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Krajowy Zarząd PZD wyróżnił najwyższym odznaczeniem Związkowym:  „Za Zasługi dla PZD” Pana sierż. szt. Aleksandra Biłka Dzielnicowego Komisariatu Policji w Chełmży oraz „Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca” działkowców z chełmżyńskich ogrodów.

 • Czytajcie „działkowca”!

  2018-09-25 09:07

  W sprzedaży jest już najnowszy – październikowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach Czytelników i przystających do specyfiki ogrodów działkowych!

 • Bezpieczeństwo w ROD – priorytetem działań PZD.

  2018-09-20 11:07
  pp1.jpg

  W dniach 18 sierpnia 2018 roku (prawobrzeże Torunia) oraz 19 sierpnia 2018 roku (lewobrzeże Torunia) odbyły się debaty pt.: Bezpieczeństwo w Rodzinnych Ogrodach Działkowych miasta Torunia zorganizowane dzięki współpracy Prezesa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD - Piotra Gadzikowskiego z Komendantem Miejskim Policji w Toruniu - insp. Maciejem Lewandowskim. W spotkaniu wzięli udział policjanci z wydziału prewencji, wszyscy dzielnicowi, na których terenie podległym znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe, Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – Piotr Gadzikowski, prezesi zarządów rod, a także pracownik biura OZ – Oliwia Ciechomska.

 • Jubileusz 70-lecia ROD „Chemik” w Grudziądzu

  2018-09-20 08:32
  SAM_4495.JPG

  Rodzinny Ogród Działkowy „Chemik” w Grudziądzu należy do grona najstarszych ogrodów działkowych funkcjonujących na terenie miasta Grudziądza. Z dobrodziejstw ogrodu i poszczególnych działek korzysta ponad 200 rodzin. W roku bieżącym ROD „Chemik” w Grudziądzu świętuje jubileusz 70-lecia swego istnienia. Piękny wiek wymagał wyjątkowej oprawy, o co zadbał zarząd ogrodu, dbając o każdy najdrobniejszy szczegół, w tym o poczęstunek i dobrą muzykę. Jednak nie tylko chlebem człowiek żyje, ważne o ile nie najważniejsze są sprawy organizacyjne, tradycja, historia, dostrzeżenie pracy i zasług działkowców.

 • Wspomnień czar...Okręgowy Dzień Działkowca "Toruń 2018" w oku obiektywu działkowców.

  2018-09-20 08:23
  P9084874.JPG

  08 września 2018 roku odbyło się święto działkowców Okręgu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Uroczystość opisywaliśmy już wcześniej, natomiast dziś przedstawiamy materiał fotograficzny przesłany przez p. Sebastiana Wiączek - działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Budowlaniec" w Grudziądzu.

 • Na dożynkach u przyjaciół z gminy Chełmża

  2018-09-20 08:13
  0563.jpg

  1 września działkowcy z Chełmży uczestniczyli w Zalesiu koło Chełmży na gminnych dożynkach. Tradycyjnie dla zaproszonych gości gospodarze podzielili się bochenkami chleba upieczonego z mąki z tegorocznego zboża.

   

   

 • „Magiczna Dżungla” w Toruniu.

  2018-09-18 15:41

  W dniach 15-16 września 2018 roku w Toruniu w „Arenie Toruń” odbył się Festiwal Roślin Owadożernych – „Magiczna Dżungla”. Został on zorganizowany w Grodzie Kopernika po raz pierwszy. Wystawcy prezentowali wiele gatunków roślin i dzięki czemu powstała magiczna dżungla. Podziwiać można było wiele imponujących ekspozycji roślin owadożernych (dzbaneczników, muchołówek czy rosiczek), żywych kamieni, kaktusów, storczyków, oraz innych roślin egzotycznych. 

Facebook