Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Życzenia Bożonarodzeniowe 2018

  2018-12-19 08:35
 • Wigilia grudziądzkich działkowców.

  2018-12-18 11:51
  SAM_3370.JPG

  Okres świąteczny pełen jest optymistycznego nastawienia do nadchodzącego Nowego Roku. Jest to czas refleksji oraz podsumowania działań, które każdy z nas zaplanował w kończącym się roku. Wszystkie działania i założenia realizowaliśmy  nie tylko dla siebie, ale również dla tych, na rzecz których społecznie pracowaliśmy i pracujemy, starając się ze wszystkich sił promować i rozpowszechniać ideę ogrodnictwa działkowego,  pokonywać bariery, które stoją na drodze do rozwoju i unowocześniania naszych ogrodów. 13 grudnia minęło 5 lat od uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, było to święto polskiego ogrodnictwa działkowego. Zwyciężyła jedność i idea ogrodnictwa działkowego, tak potrzebna w betonowych miastach.

 • Unowocześnianie infrastruktury ROD dzięki dotacjom płynącym z PZD.

  2018-12-18 10:13

  Grudzień to nie tylko czas świątecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, ale także czas podsumowań mijającego roku. Ogrody działkowe nieustająco zmieniają swoje oblicze. Z roku na rok stają się coraz nowocześniejsze, lepiej wyposażone, co bezpośrednio przekłada się na ich użyteczność dla różnych grup społecznych, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz zagospodarowanie przestrzenne, a co za tym idzie wygląd. Wszystko to wymaga ogromnej pracy, poświecenie, zorganizowania, często także zaawansowanych analiz i wsparcia prawnego, ale przede wszystkim ogromnych nakładów środków finansowych. Dlatego też wielu działkowców widzi i docenia rolę, jaką w tym skomplikowanym i trudnym procesie odgrywa Polski Związek Działkowców. Rola Związku nie ogranicza się tylko do wskazywania potrzeb i wyznaczania celów poprzez coraz to nowe programy aktywizujące Zarządy ROD, ale także poprzez realną i nieocenioną pomoc prawną, a przede wszystkim finansową. 

 • Kto może być członkiem organu PZD w ROD, a kto nie może?

  2018-12-17 09:16

  W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczo-wyborczym w ROD, coraz częściej pojawia się pytanie, kto może, a kto nie może kandydować do organów PZD w ROD, tj. zarządu ROD oraz komisji rewizyjnej ROD. Odpowiedzi w tej sprawie należy szukać w statucie PZD. 

 • Dlaczego PZD?

  2018-12-16 19:32
  logo-pzd.png

  Dlaczego wybierając działkę powinniśmy zdecydować się na tą, która znajduje się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców? Polski Związek Działkowców to nie tylko stowarzyszenie, to przede wszystkim blisko milion działkowców, z których każdy jest tym wyjątkowym. W PZD na pierwszym miejscu zawsze są działkowcy. Niezmiennie od 8 czerwca 1981 roku PZD staje w obronie praw i interesów swych członków. Czuwa nad tym, aby działkowcy mieli możliwość swobodnego korzystania z praw, jakie im przysługują m. in. prawo do własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce, do odszkodowań za utraconą własność, bądź do działki zamiennej w skutek likwidacji ogrodu, czy prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie. Żadne inne stowarzyszenie nie jest w stanie zapewnić swoim członkom takiego wsparcia prawnego, jakie daje PZD.

 • Narady szkoleniowe dla zarządów rod w Toruniu.

  2018-12-14 20:07
  DSC_0740-1.jpg

  W dniach 11 – 12 grudnia 2018 roku w siedzibie Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyły się szkolenia dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. Prowadzącymi szkolenia ze strony Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w zagadnieniach statutowo – organizacyjnych był Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski oraz zastępca dyrektora biura – p. Anna Bołądź, natomiast w dziedzinie finansów oraz księgowości główna księgowa Okręgu – p. Maria Dąbrowska.

 • Zaproszenie do ROD "Lisek" we Włocławku.

  2018-12-14 19:54
  dgcs_w_rod_Lisek.jpg

  Okręg Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców wychodzi naprzeciw potrzebom Zarządów ROD. Pracownicy Okręgu w dniu 12 grudnia 2018 roku otrzymali specjalne zaproszenie na zebranie Zarządu ROD „Lisek” we Włocławku ze względu na potrzebę uzyskania pomocy w zakresie obsługi programu DGCS PZD SYSTEM. Z uwagi na popołudniową godzinę spotkania było dużo czasu na omówienie poszczególnych problemów, a także przypomnienie i dokładne zaprezentowanie przez Okręgowy zespół szkolący wspomnianego na poprzednich szkoleniach wachlarza możliwości, jakie daje program.

 • 5 lat temu ocalono polskie ogrody działkowe

  2018-12-13 18:32

  Mija właśnie 5 lat od uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Bez wątpienia było to jedno z najdonioślejszych wydarzeń w całej historii polskiego ogrodnictwa działkowego. Zwieńczyło bowiem wiele miesięcy walki środowiska działkowców o przyjęcie nowej ustawy, która zapewniła istnienie i rozwój ogrodów działkowych w Polsce. 

 • Grudziądzkie kolegia prezesów na spotkaniu z Policją i Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną.

  2018-12-12 09:33
  22290.jpg

  10 grudnia bieżącego roku służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Grudziądzu podsumowały zbliżający się do końca rok. W spotkaniu brali udział Przewodniczący obu grudziądzkich kolegiów prezesów tj. Małgorzata Jasińska reprezentująca „Grudziądz Północ” i Mieczysław Chrapiński reprezentujący „Grudziądz Południe” oraz działkowcy, ale również  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu mł. insp. Tomasz Szczygieł, Komendant Straży Miejskiej Jan Przeczewski, st. kpt. Paweł Korgol z Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu,  przedstawiciele Stowarzyszenia Bezpieczny Rejon Grudziądzki oraz zaproszeni goście. Za pośrednictwem prezentacji multimedialnej przedstawiono, statystykę związaną z bezpieczeństwem w roku 2018. 

 • Jakie są zasady odbywania podróży służbowych przez członków zarządu ROD?

  2018-12-12 09:25

  Członkowie organów PZD, w tym zarządu ROD mają prawo rozliczać podróże służbowe. Podróże te muszą odbywać się jednak zgodnie z uchwałą nr 35/2014 Prezydium KR PZD z dnia 12.02.2014 r. w sprawie obowiązujących w PZD zasad dotyczących odbywania podróży służbowych członków organów PZD oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie energii elektrycznej

  2018-12-12 09:22

  Dostawcy Energii Elektrycznej zapowiadają podwyżki cen energii elektrycznej w 2019 r. Krajowy Zarząd dostrzega powyższy problem, gdyż wiąże się to z większymi opłatami na ten cel dla ROD i działkowców.

 • Spotkanie wigilijne – Chełmża 2018

  2018-12-11 11:53
  DSC_0732.JPG

  W dniu 10 grudnia 2018 roku Kolegium Prezesów Miasta Chełmży zorganizowało spotkanie wigilijne, które odbyło się w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta w Chełmży. Na uroczystość tą przybyło wielu zaproszonych gości: Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Pan Piotr Gadzikowski, z-ca dyrektora Biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Pani Anna Bołądź, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pan Janusz Pączkowski, Sekretarz Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Pan Czesław Kozikowski, Burmistrz Miasta Chełmży – Pan Jerzy Czerwiński, V-ce Burmistrz Miasta Chełmży – Pan Marek Kuffel, Radny Sejmiku Województwa – Pan Leszek Pluciński, Dyrektor Banku Spółdzielczego Brodnica – oddział Chełmża – Pan Krzysztof Zduński, Wójt Gminy Chełmża – Pan Jacek Czarnecki, Przewodniczący Rady Miasta – Pan Janusz Kalinowski, V-ce Przewodniczący Rady Miasta – Pani Małgorzata Polikowska, Komendant Komisariatu Policji w Chełmży - mł. insp. mgr Pan Mariusz Sobiecki, Ks. Kanonik – Krzysztof Badowski, Skarbnik Miasta Chełmży – Pani Krystyna Lulka, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej – Pani Urszula Meszyńska, Redaktor - Pani Katarzyna Orłowska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie – Pani Ewa Kasprzak, członek Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie – Pani Krystyna Gołaszewska. Wśród zaproszonych gości byli również Prezesi Zarządów pięciu Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w Chełmży takich jak: „Postęp”, „Magnolia”, „Od nowa”, „Wodnik” i „Malinka” oraz działkowcy.

 • Potrzeby i perspektywy inwestycyjne w PZD - Komunikat Krajowej Rady PZD

  2018-12-10 15:35

  Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r. zapoznała się z informacją w zakresie „Potrzeb i perspektyw inwestycyjnych w Polskim Związku Działkowców”. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane informacje  z okręgów PZD i na jego podstawie Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 8/XXV/2018.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie wyników wyborów samorządowych

  2018-12-10 15:32

  5 grudnia br. w trakcie XXV posiedzenia Krajowa Rada PZD omówiła przebieg i wyniki wyborów samorządowych. W wyborach kandydowało co najmniej 341 działkowców, najwięcej w Okręgu Śląskim – 75 i Okręgu w Szczecinie – 61. Ponad połowa startujących tj. 181 zostało wybranych na stanowiska samorządowe i do struktur samorządowych. 

 • Zarząd rod z głowami pełnymi pomysłów to połowa sukcesu!

  2018-12-07 11:42
  20181206_150631.jpg

  Rozwój rodzinnego ogrodu działkowego jest uzależniony o kilku aspektów. Mówiąc o rozwoju musimy przyjąć co najmniej dwa główne nurty: jednym z nich jest rozwój społecznościowy, wychodzący naprzeciw potrzebom i konieczności integracji działkowców oraz otwierania ogrodów na społeczność miast, natomiast drugim jest rozwój infrastruktury ogrodowej skupiający się wokół inwestycji, remontów i podnoszenia standardów technicznych ROD. Gdy w ogrodzie działa zarząd, który potrafi postrzegać jego rozwój przez pryzmat szeroko pojętych - nazwijmy to - gałęzi rozwoju ROD, to możemy mówić o pełnym sukcesie.

 • Szkoleń obsługi programu DGCS PZD System ciąg dalszy.

  2018-12-06 10:31
  IMG_7340.jpg

  W dniu 03 grudnia 2018 roku,  Okręg Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców na prośbę zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rypina zorganizował spotkanie dokształcające z zakresu kompleksowej obsługi programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM. Efektem spotkania jest stu procentowa gotowość rypińskich ogrodów do rozpoczęcia nowego roku już wyłącznie w programie.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD ws. obowiązków ROD wynikających z nowelizacji ustawy o PIT

  2018-12-06 10:10

  4 października br. uchwalono istotną dla ROD nowelizację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 45ab Ustawy o PIT w brzmieniu, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2019 r., wszystkie ROD będące płatnikami w rozumieniu ustawy, będą zobowiązane składać deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C w wersji elektronicznej. 

 • XXV posiedzenie Krajowej Rady

  2018-12-06 09:50

  5 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki - Prezes Związku. Podczas spotkania omówiono wiele spraw istotnych dla Związku, Okręgów,  ogrodów i działkowców.

 • Zmiana w zakresie PIT dotyczy również ROD

  2018-12-06 09:48

  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT), jednostki organizacyjne PZD, w tym rodzinne ogrody działkowe, są tzw. płatnikami - rozliczają podatki od wynagrodzeń, umów zleceń itp. 4 października br. uchwalono istotną dla ROD nowelizację przepisów tej ustawy.

 • Z wizytą u burmistrza Chełmna.

  2018-12-04 09:12
  burmistrz_Chelmna.jpg

  Wybór władz samorządowych to dobra okazja do przedstawienia nowym włodarzom miast – problemów i potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych. Z tego powodu w dniu 29 listopada 2018 r. przedstawiciele Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD tj. Prezes – Piotr Gadzikowski, zastępca dyrektora – Anna Bołądź i przewodniczący kolegium – Robert Maciejewski spotkali się z nowym burmistrzem m. Chełmna - p. Arturem Mikiewiczem. Rozmowy dotyczyły głównie sytuacji w ROD im. „1 Maja” w Chełmnie i informacjami pojawiającymi się ostatnio w lokalnych mediach na temat. Nie jest tajemnicą, iż w tym ogrodzie aktywna jest grupa osób agitująca do wyodrębnienia się ze struktur Polskiego Związku Działkowców i założenia odrębnego stowarzyszenia ogrodowego. Istotne w tym przypadku są pobudki tej grupy, które opierają się głównie na chęci zalegalizowania mieszkalnictwa w ogrodzie. 

Facebook