Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Szkolenia w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD z zasad organizacji i przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych dobiegły końca.

  2019-02-12 08:47
  IMG_7532.jpg

  Wraz z początkiem roku rozpoczęły się przygotowania do Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych. Każdy zarząd rod chce jak najlepiej przygotować się do tego ważnego dla wszystkich działkowców wydarzenia. Co roku wymaga to od zarządu sporego nakładu pracy, ale z końcem kadencji, kiedy to Walne Zebranie przeradza się w „wyborcze”  pracy jest jeszcze więcej, w końcu trzeba podsumować minioną kadencję.

 • Uwaga ! Zarządy okręgów PZD i ROD ! Działkowcy !

  2019-02-07 12:10

  Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Środowiska w sprawie Projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP). Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i przedstawienie uwag. Temat jest bardzo ważny dla naszego kraju, również dla społeczności działkowej. Proszę również te uwagi przekazać do Krajowego Zarządu na adres mailowy. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Warszawa 7 luty 2019 r.  

 • Apel działkowców ROD "Relaks" w sprawie ustawy śmieciowej

  2019-02-07 12:07

  Polski Związek Działkowców został poproszony przez Ministra Środowiska o konsultację i opinię w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale prośba była, a nasze opinie i apele nie zostały wzięte pod uwagę. Głos działkowców został pominięty, zapominano o tym, że działkowcy od wielu lat ogromne ilości masy zielonej pochodzącej z działki, zamieniają na kompost. Właśnie działkowcy oszczędzają pieniądze na kupowanie nawozów, a ten który sami produkują dostarcza roślinom najlepszej możliwej odżywki. Brak słów dla wyłączenia działkowców z ulgi w opłatach za wywóz nieczystości tytułem kompostowania bioodpadów.

 • Stanowisko ROD "Sasanka" w Grudziądzu w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2019-02-07 09:46

  Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SASANKA” w Grudziądzu po zapoznaniu się z informacją dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o gospodarce gruntami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia stwierdzamy zgodnie, że proponowane zapisy są realnym zagrożeniem dla obywateli posiadających prawo do korzystania z nieruchomości na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego. Sprawa dotyczy również użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, lokatorów mieszkań.

 • Apel ROD "Kolejarz" w Grudziądzu w spawie ustawy śmieciowej

  2019-02-07 09:41

  Śmieci to temat spędzający sen z oczu działkowców, projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” został poddany szerokiej konsultacji oraz dyskusji. Po przeanalizowaniu poprawionego projektu nowelizacji Ustawy Czystości i Porządku w Gminach (UCPG) zauważalne są zmiany i propozycje Polskiego Związku Działkowców, aczkolwiek niektóre zapisy w dalszym ciągu w sposób rażący godzą w interesy działkowców. W projekt ustawy wprowadzono nowe rozwiązania, uderzające w interesy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które wymagają natychmiastowej zmiany.

 • Stanowisko ROD "Energetyk" w sprawie ustawy śmieciowej

  2019-02-07 09:38

  Zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, każdy działkowiec na działce powinien posiadać kompostownik i w większości ogrodów również w naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Energetyk” w Grudziądzu, na 56 działek, kompostownik jest wyposażeniem 53 działek. Dlatego uważamy, że działkowcy powinni być przez ten ekologiczny element wyposażenia działki, zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Petycja ROD "Chemik" w Grudziądzu w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2019-02-07 09:35

  Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiona w projekcie ( druk nr 3108 ) może przynieść za sobą tragiczne skutki dla działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i całego naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD. Jako społecznicy, którzy otrzymali mandat zaufania, pragniemy zaprotestować wprowadzane zmiany, faworyzowanie byłych właścicieli kosztem działkowców jest niedopuszczalne. Dotychczas byli właściciele mieli kilkadziesiąt lat na to, aby skorzystać z praw im przysługujących, lekceważy się prawa osób, które przez lata inwestowały w dobrej wierze w przekazane im nieruchomości.

 • Apel ROD Budowlaniec z Grudziądza w sprawie ustawy śmieciowej

  2019-02-07 09:33

  Polski Związek Działkowców brał udział w konsultacjach, miał możliwość opiniowania zapisów w projekcie nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Minister Środowiska o konsultację i opinię w tak ważnej dla działkowców sprawie poprosił , ale nasze głosy nie zostały usłyszane, wzięte pod uwagę. W przedstawionym projekcie dokonano zmian, ale są zapisy które w sposób rażący godzą w interesy działkowców. Przykładem jest zapis, który klasyfikuje mieszkańców jako tych „gorszych-działkowcy” i „lepszych osoby posiadające przydomowe kompostowniki- lokatorzy domków jednorodzinnych”. 

 • Stanowisko ROD "Malinka" w sprawie ustawy śmieciowej

  2019-02-07 09:03

  Reprezentując działkowców naszego ogrodu z ogromną dozą niepokoju i zatrwożenia obserwujemy postępy prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Zdajemy sobie sprawę, że powyższa ustawa wymaga nowelizacji, jednakże nie możemy być bierni w momencie gdy nowe zapisy uderzą bezpośrednio w ogrody ,a tym samym działkowców.

 • Apel ROD "Malinka" w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2019-02-07 09:01

  Nasze obawy budzi wiele zaproponowanych rozwiązań prawnych, które w bezpośredni sposób mogą co najmniej zachwiać fundamentami istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Po dokładnym zapoznaniu się z treścią projektu nowelizacji wyżej wymienionej ustawy dochodzimy do wniosków, że jest to nic innego jak „otwarcie bram prawnych” do niczym nie skrępowanej dzikiej reprywatyzacji! Nie dostrzegamy podstaw w zamiarze wydłużenia i przywrócenia terminów zgłaszania roszczeń przez osoby czy też podmioty prawne co do gruntów w przypadku których terminy te już dawno wygasły. 

 • Głos Kolegium Prezesów m. Chełmży w sprawie ustawy o gospodarce komunalnej

  2019-02-07 08:58

  Środowisko działkowców należących do Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców na bieżąco monitoruje przestrzeń prawną mającą wpływ na funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Bezapelacyjnie w tych sprawach czuwa Krajowy Zarząd oraz Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, dzięki czemu nic co może zagrażać ideom ogrodnictwa działkowego nie może umknąć. Dzięki powyższym faktom nie możemy przemilczeć bieżących prac Sejmu RP nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Środowisko działkowców nigdy nie było przeciwne konieczności wprowadzania zmian poprzez nowelizację istniejących przepisów ustawowych. 

 • Stanowisko ROD "Od Nowa" w Chełmży w sprawie ustawy śmieciowej

  2019-02-07 08:52

  W imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Od Nowa” w Chełmży z niepokojem odbieramy informacje w sprawie proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości I porządku w gminach. Jesteśmy zdania, że zaproponowane rozwiązania dotyczące gromadzenia I opłat za wywóz nieczystości stawia nas – działkowców w wyjątkowo złej sytuacji. Zaproponowane zapisy uderzają w ogrody działkowe, szczególnie w aspekcie finansowym. 

 • ROD "Agromet Unia" w Grudziądzu, w tym roku obchodzi 120 urodziny

  2019-02-06 20:02
  altana działkowa 1922 rok
  Nasz Ogród Działkowy powstał w 1899 roku z inicjatywy właściciela Fabryki Narzędzi Rolniczych w Grudziądzu, inżyniera Adama Ventzkiego, który część swojej ziemi ornej podzielił na 100 działek ( po 400m2 każda) i rozdał je bezpłatnie swoim robotnikom. Działki otrzymali ci robotnicy, którzy mieli najliczniejsze rodziny na swoim utrzymaniu. Właściciel fabryki posiadał na obrzeżach miasta ziemię, która służyła mu do produkcji obroku dla koni, które wówczas były wykorzystywane do organizacj i transportu w zakładzie. Teren wydzielony pod działki znajdował się w południowej części miasta i graniczył z torami  kolejowymi na wschodzie i ulicą Chełmińską na zachodzie oraz ulicą Kasprowicza na południu, od północy z wojskowym placem ćwiczeń (obecnie teren "Monopolu").
 • Działka w oczach młodych działkowców i gdzie dostrzegają pomoc.

  2019-02-04 07:24
  PPD_okladka-1.jpg

  Ogrody działkowe to polskie dziedzictwo narodowe, to kapitał który powinniśmy chronić za wszelką cenę, bo to chlubna tradycja sięgająca ponad 120 lat. Ogród działkowy to miejsce pracy, spotkań międzypokoleniowych, ale nade wszystko, to głównie mały kawałek ziemi, na którym można uprawiać warzywa, patrzeć jak na drzewach owocowych rumienią się jabłka, dojrzewają śliwki, a różnobarwne kwiaty przyciągają wzrok przechodzących sąsiadów, nie wspominając już o kolorowych motylach ubarwiających każdą rabatę kwiatową. Rekreacja na własnoręcznie wysianym i przystrzyżonym trawniku, bez zgiełku i hałasu - to oddychanie pełną piersią, asymilując się z przyrodą. Faktem jest, że  praca na działce obarczona jest dużym wysiłkiem, nie mniej jednak coraz więcej młodych osób kontynuuje tradycje rodziców, mimo że wiele nieprzychylnych organizacji i urzędów co rusz kombinuje jak „wkłuć trujący jad” w ogrody działkowe. Mimo odwiecznych i nie przerwanych bojów, ogrody dzięki determinacji działkowców i władz Polskiego Związku Działkowców trwają i są pożądanymi terenami rekreacyjnymi, gdzie zieleń jest jak bezpłatny oddział rehabilitacji zdrowotnej, bo praca w ogrodzie często zastępuje najlepszy lek na zdrowie fizyczne i psychiczne.

 • Apel ROD "Elana" w Toruniu w sprawie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  2019-02-03 11:07

  Projekt nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami miał ustabilizować niejasności, a także wypełnić istniejące luki prawne. Na obecnym etapie nowelizacja rażącoc godzi w interesy działkowców, umożliwia pozbawienie praw, jakie im przysłgują, m. in. praawo do użytkowania działki w ROD, które jest najważniejszym dla działkowca zapisem prawa.

 • Stanowisko ROD "Koło Kani" w Toruniu w sprawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  2019-02-03 10:57

  Nie godzimy się na wbijanie noża w plecy działkowców! Z jednej strony Mnister Środowiska poprosił Polski Związek Działkowców o opinię do projektu nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch , z drugiej zaś nie wzięto pod uwagę zgłoszonych uwag i spostrzeżeń, a nawet dodano kolejne zapisy, które w dosadny sposób godzą w interesy działkowców.

 • Stanowisko ROD "Prząśniczka" w Toruniu w sprawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  2019-02-03 10:37

  W naszym ogrodzie nie borykamy się z problemem wywłaszczeń gruntów, aczkolwiek nie możemy pozostać obojętni na to, że nasi przyjaciele z innych ogrodów każdego dnia zastanawiają się, czy jest sens walczyć o to wszystko, zmuszeni są do życia w obawie o dalsze istnienie ogrodów, w których użytkują działki.

 • Apel ROD "Jedność" w Rypinie w sprawie projektu Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

  2019-02-03 10:24

  Problem olbrzymich opłat za wywóz odpadów komunalnych jest doskonale znanym problemem w ROD. Większość ogrodów od wielu lat zmaga się z problemem ogromnyhc kosztów związanych z wywozem śmieci. "Po znowelizowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" gmina nie będzie mogła narzucać ryczałtowych opłat tytułem wywozu nieczystości, co przyczyni się do zniwelowania samowolki, jaką stosują włądze gmin przy określaniu opłat za wywóz nieczystości z terenó rod.

 • Stanowisko ROD "Sielanka" w Grudziądzu w sprawie poprawionego projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  2019-02-02 13:27

  Z uwagi na to, iż problem zbyt wysokich kosztów za wywwóz odpadów komunalnych z terenów rod wałkowany jest już od wielu lat nie możemy pozostać obojętni, gdy mamy możliwość wyrażenia swojego stanowiska wobec przedstawionego projektu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Niestety w/w projekt w dalszym ciągu nie spełnia potrzeb ROD, a także silnie uderza w interesy działkowców.

 • Apel Prezesa ROD "Prząśniczka" w Toruniu w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach.

  2019-02-02 13:21

  Jako jeden z blisko miliona działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, a tym samym przedstawiciel organu PZD apeluję do Pana o wprowadzenie kolejnych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu dbałości o dobro działkowców.

Facebook