Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wznowienia prac nad nowelizacją Statutu PZD

  2020-08-14 14:14

  W dniu 13 sierpnia br. Krajowy Zarząd postanowił podjąć na nowo zawieszone prace nad nowelizacją Statutu PZD. Przypomnijmy, że do czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii trwały w tym zakresie intensywne działania. W szczególności specjalna Komisja Statutowa rozpatrzyła większość wniosków zgłoszonych z terenu całego kraju i przygotowywała się do opracowania pierwszej wersji projektu zmiany Statutu. 

 • Przeglądy zagospodarowania ROD i działek

  2020-08-11 10:27
  DSC_0202-1.jpg

  Realizując uchwałę nr 4/5/2019 OZ Toruńsko – Włocławskiego PZD z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie realizacji „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” oraz uchwałę nr 5/XXVIII/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin” w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD od 2019 roku odbywają się przeglądy zagospodarowania ROD i działek. Jest to działanie długofalowe, obejmujące wszystkie rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane na terenie działania Okręgu.

 • Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

  2020-08-10 11:12
  niezapo002.jpg

  Walne zebranie członków ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD, to najważniejszy organ Rodzinnego Ogrodu Działkowego – najwyższa władza. Można powiedzieć, że to władza uchwałodawcza, którą tworzą wszystkie należące do stowarzyszenia osoby (członkowie), które zbierają się w określonym miejscu i czasie, żeby podjąć w głosowaniu decyzje dotyczące najważniejszych spraw - opłat ogrodowych, inwestycji i planów rozwojowych. Epidemia wymusiła nowe spojrzenie na przepisy dotyczące zwołania walnych zebrań. Jednostka Krajowa Polskiego Związku Działkowców, w wyniku analiz uchwaliła możliwość powołania komisarycznego walnego zebrania ROD z uwagi na zagrożenie epidemiczne, odstąpienie od zwołania walnego zebrania w tym roku oraz zwołanie walnego zebrania w ogrodach do 150 członków.

 • Rodzinna, wielopokoleniowa działka w ROD „W. Fiałka” w Chełmnie

  2020-08-10 11:03

  Odwiedzając Chełmno – Miasto Zakochanych trafiamy na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „W. Fiałka”. W ogrodzie tym działkę numer 49 użytkują od niedawna Państwo Katarzyna Kraska – Falkowska i Jarosław Falkowski. Prawo do użytkowania działki otrzymali od wujka Pani Katarzyny, który wcześniej prawo do tej działki otrzymał od swojego ojca. Działka przechodzi z pokolenia na pokolenie.

 • Wystąpienia Krajowej Rady PZD do prezydentów miast dotyczące rozwoju ROD

  2020-08-07 14:35

  W związku z narastającym zapotrzebowaniem na działki w ROD, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., członkowie postanowili zainteresować tematem prezydentów miast. W końcu to w większości od nich zależy, czy w miastach będą powstawały nowe ogrody, oraz czy już istniejące będą miały szansę na lepszy rozwój.

 • Hortiterapia w ROD „Kolejarz” w Chełmnie

  2020-08-07 10:45

  Działka numer 22 w ROD „Kolejarz” w Toruniu jest użytkowana przez Panią Danutę Olkusz od wielu, wielu lat. Pani Danuta przyznaje, że od zawsze interesowała się przyrodą, roślinami i zależnościami panującymi w środowisku przyrodniczym. W młodości ukończyła szkołę rolniczą, co dodatkowo podniosło poziom tych zainteresowań. 

 • Dzięki pomocy Krajowego Zarządu PZD będziemy mieli siedzibę zarządu.

  2020-08-07 10:31
  tramwajarz001.jpg

  Rodzinny Ogród Działkowy „Tramwajarz" w Grudziądzu, funkcjonował bez siedziby. Wprowadzony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, program budowy siedzib dla zarządów, pozwolił na podjęcie decyzji o budowie takiego obiektu. W 2019 roku nowo wybrany zarząd podjął trudną decyzję, gdyż budowa wymaga wielu starań, aby przekonać działkowców do partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim o celowości budowy. W głównej mierze budowa biura zarządu oraz program Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców powstał z myślą o realizowaniu obowiązków prawnych, w szczególności nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

 • Realizacja „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” w ROD „Kolejarz” w Chełmnie

  2020-08-07 10:20

  Przebywając na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Chełmnie trafiamy na działkę numer 5, którą użytkuje Pani Ewa Klimek. Działkę tą użytkuje od 48 lat. Początkowo w miejscu tym był nieużytek porośnięty chwastami, który dzięki ciężkiej, sukcesywnej pracy stał się oazą spokoju. Użytkując działkę przez te wszystkie lata Pani Ewa wraz z nieżyjącym już, niestety, mężem starali się zagospodarowywać ją w taki sposób, aby jak  najbardziej wpisywać się w obowiązujące w Polskim Związku Działkowców przepisy i trendy. Obecnie Pani Klimek realizuje zapisy „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” stawiając na bioróżnorodność.

 • KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 6 sierpnia 2020 r. W SPRAWIE REALIZACJI UCHWAŁ KRAJOWEJ RADY PZD W SPRAWIE ROZWOJU ROD

  2020-08-06 18:58

  W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na działki w ROD, oraz niemożnością jego zaspokojenia przez Związek, z uwagi na brak przekazywania wolnych terenów, w szczególności w dużych i średnich miastach, na tworzenie nowych rodzinnych ogrodów działkowych, w dniu 23 lipca br. na posiedzeniu KR PZD członkowie przyjęli szereg dokumentów, które mają przyczynić się do rozwoju ROD. 

 • Krajowa Rada PZD pisze do Marszałków Województw i Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w sprawie rozwoju ROD

  2020-08-06 18:54

  W dniu 23 lipca br., Krajowa Rada PZD przyjęła pismo, które zostało skierowane do wszystkich 16 Marszałków Województw i 16 Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w sprawie rozwoju ROD. W piśmie przedstawiona została kwestia rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, które dostrzegalne jest w szczególności w ostatnich miesiącach. 

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEZAMAWIANYCH PRZESYŁEK NASION Z CHIN

  2020-08-05 15:45

  W związku z pytaniami, które do nas trafiają, uprzejmie informujemy, że w przypadku otrzymania takiej paczki i jej otwarciu należy nasiona zniszczyć. Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku (aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego)).

 • Krajowa Rada do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie rozwoju ROD

  2020-08-05 12:43

  Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W piśmie przedstawiony został problem znacznego zapotrzebowania na działki w ROD, które nasiliło się w ostatnich miesiącach w wyniku pandemii oraz brak możliwości jego zaspokojenia z uwagi na niedostateczną powierzchnię gruntów posiadanych przez PZD.

 • Krajowa Rada do Pani Jadwigi Emilewicz Wicepremiera RP w sprawie rozwoju ROD

  2020-08-04 11:34

  Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pani Jadwigi Emilewicz – Wicepremiera RP. W piśmie został przedstawiony dorobek Polskiego Związku Działkowców w zakresie budowy ogrodów działkowych, z których korzysta blisko milion polskich rodzin. Jednocześnie, KR PZD zwróciła się o podjęcie dialogu w przedmiocie wypracowania rozwiązań służących rozwojowi ROD.

 • Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie rozwoju ROD

  2020-08-04 10:24

  W dniu 23 lipca br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, na której członkowie zapoznali się z informacją w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD. Ta tendencja wzrostowa jest szczególnie zauważalna od wybuchu pandemii w Polsce. Sygnały płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych. W większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Jednocześnie możliwość pozyskania nowych terenów we własnym zakresie jest bardzo ograniczona i to często z przyczyn nie leżących po stronie Związku.

 • Przeciwdziałanie marnowaniu owoców i warzyw ze wspólną kawą w tle działkowców ROD „Pod Dębem” w Grudziądzu.

  2020-08-03 11:35
  218.jpg

  Rodzinne Ogrody Działkowe to zielone płuc miast, są one też poważnym źródłem pozyskiwania owoców i warzyw, jednak bywa tak, że plony są bogate i ilości owoców i warzyw przerastają możliwości konsumpcji danej rodziny nawet w przypadku ich przetworzenia na kompoty, dżemy itp. Niestety z obserwacji prowadzonych na ogrodzie muszę ze smutkiem stwierdzić, że sporo osób zbyt lekkomyślnie podchodzi do problemu marnotrawienia owoców i warzyw z własnej działki. Przecież ich uprawa wymaga sporo wysiłku fizycznego jak i nakładów finansowych. Dlatego nie zrozumiałym dla mnie i dla coraz większego grona ludzi jest wyrzucanie plonów do śmietników czy też pojemników na bioodpady. Przecież te ostatnie nie służą do tego by po brzeg wypełnionymi taczkami wywozić do nich na przykład jabłka

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w ROD ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych

  2020-07-29 09:42

  Co to jest Fundusz Inwestycji Lokalnych i kto może dostać z niego środki? W dniu 23 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy tej uchwały, został powołany rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego środki finansowe mogą być przeznaczone na dotacje dla gmin, miast i powiatów. Rząd szacuje, że pomoc wyniesie od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł dla jednej gminy. Natomiast łącznie w skali całego kraju - 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów). 

 • Informator "działkowca" sierpień 2020

  2020-07-29 09:22

  W sierpniowym Informatorze działkowca m.in. o walnych zebraniach w ROD w czasie epidemii, Dniach Działkowca 2020, odpowiedzi Ministra Klimatu w sprawie objęcia działkowców programem „Moja woda”, a także o obowiązkach działkowców odnośnie utrzymania porządku i czystości na działce. 

 • Nietypowy układ terenu – wyzwanie dla działkowca

  2020-07-28 09:47

  16 lat temu Państwo Zimoń dojrzeli do podjęcia decyzji o nabyciu prawa do użytkowania działki. Szukali odpowiedniego miejsca dla siebie. Kiedy odwiedzili Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Browiną” w Chełmnie zobaczyli działkę numer 61. Pani Elżbieta od razu – jak przyznaje – zakochała się w kaskadowym układzie terenu. Decyzja o użytkowaniu właśnie takiej działki została podjęta natychmiast. 

 • Działka wielopokoleniowa – z wizytą w ROD „W. Fiałka” w Chełmnie

  2020-07-26 13:43

  Przygoda z ogrodnictwem działkowym zaczęła się dla nich w 1975 roku, kiedy to Pan Marek wraz ze współpracownikami zakładali ROD „W. Fiałka” w Chełmnie. Po otrzymaniu prawa do użytkowania działki nr 43 w tym ogrodzie Państwo Główczyńscy przystąpili do jej zagospodarowywania. Początkowo była to działka typowo uprawowa, później pojawiła się część wypoczynkowa. Mimo to część uprawowa działki pozostała nadal.

 • Spełnienie dziecięcych marzeń – z wizytą w ROD „Nad Browiną” w Chełmnie

  2020-07-25 16:58

  Pani Marlena Domagalska użytkuje działkę nr 36 w ROD „Nad Browiną” w Chełmnie od 1986 roku. Marzenie o uprawianiu działki towarzyszyło Pani Marlenie od zawsze. 34 lata temu postanowiła je spełnić i zostać działkowcem. Jako dziecko spacerowała z rodzicami w pobliżu ogrodu i powtarzała, że kiedyś będzie miała swoją działkę w tym miejscu. 

Facebook