Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Likwidacje ROD

  2018-02-01 09:17

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o ROD przewiduje likwidację ogrodu działkowego (w całości lub w części): - w związku z realizacją celu publicznego, a więc, gdy teren, na którym funkcjonuje ROD przeznaczony jest np. pod budowę szkoły, szpitala czy cmentarza, - na cel niepubliczny - gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla nieruchomości, na której usytuowany jest ROD, inne przeznaczenie, niż zieleń działkowa, a grunt, na którym funkcjonuje ROD został nabyty przez PZD nieodpłatnie. Na taką likwidację zgodę musi wyrazić minimum 2/3 działowców z likwidowanej części ogrodu.

 • Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD.

  2018-01-31 21:34

  Od wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych tj. od 18 stycznia 2014 roku., Polski Związek Działkowców poprzez wszystkie swoje struktury, podejmuje aktywne działania w zakresie pozyskiwania decyzji potwierdzających prawo PZD do gruntów ROD o nieuregulowanym stanie prawnym

 • Stanowisko Prezydium OZ PZD w Szczecinie w sprawie kłamstw pod adresem PZD kierowanych przez grupę osób mieniących się "wolnymi działkowcami".

  2018-01-31 21:31

  Pojawiają się informacje o zbieraniu się grupki osób, na kameralnych spotkaniach, nazywanych szumnie konferencjami. Spotkania odbywają się cyklicznie, w różnych miastach. Jedynym celem tych spotkań jest szkodzenie wizerunkowi PZD. Uczestnicy występują z petycjami, rzekomo w interesie miliona osób „posiadających” działki.

 • Historia pewnego ogrodu.

  2018-01-31 21:29

  W Warszawie, w okolicach Lotniska Chopina do jesieni 2016r. istniał Rodzinny Ogród Działkowy „Na Wirażu”. Ogród, w chwili likwidacji liczył ponad 400 działek oraz blisko 15 ha powierzchni. Początkowo ogród był jeszcze większy, lecz został kilka lat wcześniej częściowo zlikwidowany pod budowę drogi.

 • Albert Einstein: "Jeśli zabraknie pszczół..."

  2018-01-31 21:24

  Już za „chwilę” czeka nas przedwiośnie – rośliny ruszą pełną parą. Zadbajmy, by nasi sprzymierzeńcy – owady zapylające, zechcieli zatrzymać się w naszym ogrodzie na dłużej. Stwórzmy im dogodne warunki i przystosujmy nasz ogród do ich wymagań.

 • Siedziby dla zarządów ROD

  2018-01-30 09:53

  Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo ważne uchwały.

 • Jakie znaczenie ma lista obecności dla ważności walnego zebrania członków PZD w ROD?

  2018-01-30 09:51

  Członek każdego organu Związku potwierdza swoją obecność własnoręcznie złożonym podpisem na liście obecności. Lista obecności musi być wcześniej przygotowana i w odpowiedni sposób oznakowana – jakiego dotyczy organu PZD, w jakim dniu jest posiedzenie, kto imiennie z członków danego organu bierze udział oraz musi być miejsce na własnoręczny podpis uczestnika. 

 • Sprawy z dyżurów telefonicznych.

  2018-01-30 09:49

  W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Zachęcamy do zapoznania się  z wybranymi przez nas zagadnieniami, z którymi zwrócono się do prawników w trakcie ubiegłotygodniowego dyżuru. [TUTAJ]

 • Zagadnienie bezpieczeństwa w ogrodach działkowych.

  2018-01-30 09:47

  Bezpieczeństwo jest pierwszą potrzebą człowieka. Państwa nowożytne, których spadkobiercami są współczesne państwa, powstały po to by troszczyć się o bezpieczeństwo obywateli. Problem jest taki: jak się ma w ogrodach działkowych świadomość zagrożeń do rzeczywistych zagrożeń? Jak ma się małe poczucie bezpieczeństwa do rzeczywistego niebezpieczeństwa?

 • Grudziądzcy działkowcy aktywnie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych

  2018-01-29 08:21
  650.jpg

  23 stycznia to dla Grudziądzan bardzo ważna data. Bowiem 23 stycznia 1920 roku, po 148 latach zaborów, miasto odzyskało niepodległość i powróciło do wolnej Polski. Co roku uroczystość patriotyczna, upamiętniająca to wydarzenie, odbywa się na Rynku Miejskim przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego. W uroczystościach i apelu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Urzędu Wojewódzkiego, służb mundurowych, uczniowie szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy, wśród których zgromadzone było liczne grono działkowców z pocztem sztandarowy w składzie: chorąży Tadeusz Szyszkowski z ROD „Sielanka” oraz wiceprezes OZ PZD Mieczysław Chrapiński

 • Chełmżyńscy działkowcy i ich patriotyczna postawa

  2018-01-29 07:54
  1-7.jpg

  19 stycznia w 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez miasto chełmżanie podczas Apelu Pamięci i Tradycji uczcili 7 – miu lokalnych bohaterów, którzy 29 stycznia 1919 r. oddali życie w walce z oddziałami porucznika Gerharda Rossbacha o wolną Chełmżę. W apelu uczestniczyła młodzież, harcerze, działkowcy, przedstawiciele partii politycznych, radni miejscy i powiatowi.  Tak jak każdego roku pięknie zaprezentował się poczet sztandarowy chełmżyńskich działkowców. Postawa delegacji podczas składania wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą może być wzorem postawy patriotycznej – przykładem dla innych. 

 • Narada prezesów OZ i dyrektorów biur okręgów PZD - Dzień drugi

  2018-01-27 11:45

  25 stycznia 2018 r. kontynuowano naradę prezesów OZ i dyrektorów biur okręgów PZD dotyczącą bieżących spraw dotyczących Związku. Obrady otworzył Pan Prezes Eugeniusz Kondracki. 

 • Biuletyn Informacyjny nr 1/2018

  2018-01-27 11:43

  Najnowszy Biuletyn Informacyjny nr 1/2018 w całości poświęcony jest Nadzwyczajnemu XIII Zjazdowi Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w dniu 9 grudnia 2017 r. w Warszawie. W numerze  m.in. dwa referaty Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego nt. nowelizacji statutu oraz nt. rosnącego zapotrzebowania na działki i możliwości rozwoju ROD; wystąpienia Delegatów na Zjazd; uchwały Zjazdu w tym uchwała w spr. zmiany statutu PZD wraz z tekstem jednolitym statutu oraz podjęte przez Zjazd stanowiska. Zachęcamy do czytania!

 • "Senior wypoczywa nie pod palmami, a pod gruszami w ogrodzie ?"

  2018-01-27 11:40

  Jak podaje "Berliner Zeitung" ponad połowa niemieckich emerytów, przez co najmniej pięć dni w roku, wypoczywa za granicą. Polski Senior rzadko podróżuje po kraju, a co dopiero po świecie.

 • Narada prezesów OZ i dyrektorów biur okręgów PZD - DZIEŃ PIERWSZY

  2018-01-26 16:08

  24 stycznia br. w Warszawie rozpoczęła się zaplanowana na dwa dni narada prezesów okręgowych zarządów i  dyrektorów biur okręgów PZD. Narada została zorganizowana, aby omówić najważniejsze obecnie sprawy dla Związku i przyjąć wspólnie działania, jakie należy podejmować w poszczególnych omawianych dziedzinach.

 • Prezydium KR zainicjowało prace nad nowelizacją Regulaminu ROD.

  2018-01-25 14:35

  W związku z koniecznością dostosowania pozostałych przepisów związkowych do zmienionego statutu (który oczekuje na rejestrację  sądową)  Prezydium KR  obradujące w dniu 23 stycznia 2018 r. postanowiło zainicjować prace nad nowelizacją Regulaminu ROD i podjęło w tej sprawie uchwałę nr 20/2018. Prezydium uznało, że należy rozpocząć szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w celu  dostosowania regulaminu do obowiązującego prawa, jak również udoskonalenia zapisów regulaminu dla pożytku działkowców i ROD. Prezydium zachęca wszystkie struktury Związku i działkowców do aktywnego włączenia się w konsultacje poprzez zgłaszanie własnych wniosków i propozycji w celu wypracowania optymalnego kształtu regulaminu ROD.

   

 • Program komputerowy dla ROD jest gotowy.

  2018-01-24 19:33

  Zadania wynikające z umowy zawartej 25 maja 2017 roku na opracowanie programu komputerowego dla ROD zostały wykonane w terminie a tym samym w  wyniku intensywnych prac został  zakończony pierwszy etap związany z opracowaniem bardzo oczekiwanego przez ROD  programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM.

 • Walka o grudziądzkie ogrody.

  2018-01-20 15:41

  19 stycznia 2018 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta w Grudziądzkim ratuszu, miało miejsce spotkanie, którego celem było omówienie dotychczasowego przebiegu obrony na drodze sądowej praw 200 rodzin działkowców, użytkujących działki na nieruchomościach objętych roszczeniem osoby prywatnej tj. p. Piotra Kulerskiego, na których od 60 lat funkcjonują 3 grudziądzkie ogrody. W spotkaniu ze strony PZD udział brali: prezes Okręgowego Zarządu PZD – Piotr Gadzikowski, prezes zarządu ROD „Kopernika” – Wiesław Sułkowski, prezes zarządu ROD „Kolejarz” – Waldemar Serej Urząd Miasta Grudziądza reprezentował Prezydent Miasta Grudziądza – p. Robert Malinowski, oraz radca prawny Iwona Strzyżewska.

 • Po raz drugi nominowany

  2018-01-20 15:08
  DSC_0289.JPG

  Kapituła Redakcji Gazety Pomorskiej, dziennika wydawanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jest organizatorem plebiscytu Osobowość Roku 2017. Już po raz drugi  nominowanym do tytułu Osobowości Roku 2017 w kategorii „Samorząd i społeczność lokalna” został  Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców i zarazem członek Prezydium Krajowej Rady PZD Piotr Gadzikowski

 • Czytajcie „działkowca”!

  2018-01-20 14:39

  W sprzedaży pojawił się już lutowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy z ogromnym doświadczeniem i tradycją w przekazywaniu wiedzy ogrodniczej! Znaleźć w nim można przydatne porady na temat najważniejszych prac zimą i na przedwiośniu a także wiele wspaniałych inspiracji na zbliżający się sezon! Warto też skorzystać z okazji i zamówić pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook