Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl  Link do programu <KLIKNIJ>:

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • I choćbyśmy kroczyli latami drogą sądową – miliardera się nie ulękniemy!

  2019-10-15 20:33
  elana_1.jpeg

  W dniu 15 października 2019 roku odbyło ogłoszenie wyroku Sądu II instancji w sprawie terenu, na którym użytkowanych jest 150 działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Elana" w Toruniu. Sąd Okręgowy oddalił naszą apelację od postanowienia Sądu Rejonowego, który to oddalił wniosek Polskiego Związku Działkowców o zasiedzenie własności nieruchomości oraz oddalił zażalenie Skarbu Państwa o zasądzenie od nas kosztów procesu. Nasz pełnomocnik radca prawny p. Anna Skrzeczkowska wystąpiła z wnioskiem do sądu o uzasadnienie wyroku.

 • Działkowcy protestują przeciwko miliarderowi!

  2019-10-11 10:03
  DSC_0135.jpg

  W dniu 10 października 2019r. o godzinie 1300 odbył się protest działkowców w ogrodzie nr 4 Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” przy ulicy Bukowej w Toruniu, który zagrożony jest roszczeniem miliardera, głównego akcjonariusza spółki Boryszew S.A.

 • PZD i działkowcy walczą o grunt ROD „Elana” w Toruniu

  2019-10-08 10:34

  W dniu 2.10.2019 r. odbyła się przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozprawa z apelacji PZD na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu o odmowie stwierdzenia zasiedzenia na rzecz PZD gruntu  przy ul. Bukowej, Wierzbowej i Klonowej w Toruniu, na których zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Elana” (pow. 4,94 ha), gdzie znajduje się 151 działek rodzinnych. Sprawa związana jest z roszczeniem spółki Boryszew S.A., która w 2015 r. wystąpiła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu zajmowanego przez ROD. Związek i działkowcy dowiedzieli się o sprawie w momencie, gdy postępowanie administracyjne było już bardzo zaawansowane.

 • Wyrok WSA – informacja publiczna w ROD w ograniczonym zakresie

  2019-10-04 09:10

  Wojewódzki Sąd Administracyjny po raz kolejny stwierdził, że obowiązki ROD w zakresie udostępniania informacji publicznej zasadniczo obejmują działalność finansową z zakresu rozliczenia dofinansowania dotacji lub wykonywania zadań zleconych z udziałem środków publicznych, a nie całość funkcjonowania ROD. 

 • KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD ws zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych

  2019-10-03 11:30

  Krajowy Zarząd PZD przypomina, że 1 października 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT (DZ.U. poz. 1935). Wynikające z niej zmiany wpływają na obowiązki jednostek organizacyjnych PZD, w szczególności zatrudniających osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zmniejszenia stawki podatku dla dochodów z I progu podatkowego z 18% do 17%, - zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na 250zł; dla osób dojeżdżających na 300zł, - zmiany kwoty zmniejszającej podatek z 548,30 zł na 525,12 zł. - wprowadzenia rozwiązań przejściowych, obowiązujących w ostatnich 3 miesiącach 2019r. i przy sporządzaniu rocznych sprawozdań podatkowych za 2019r.

 • Zapraszamy po "Kalendarz Działkowca na 2020 rok".

  2019-10-03 08:40
  Kalendarze2020.jpg

  Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców zaprasza wszystkich Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych po odbiór wydanych  przez Krajową Radę PZD kieszonkowych "Kalendarzy Działkowca na 2020 rok", w których można znaleźć najważniejsze informacje o ogrodach działkowych, przepisach prawnych oraz Stowarzyszeniu ogrodowym PZD, a także mnóstwo ciekawostek dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

   

 • Spotkanie z delegatami na XIV Krajowy Zjazd PZD w Warszawie

  2019-10-02 13:26

  We wtorek, 1 października w Warszawie odbyło się spotkanie z delegatami wybranymi przez swoje okręgi na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W spotkaniu uczestniczyli delegaci z 8 okręgów: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, toruńsko-włocławskiego, małopolskiego, Lublina, Elbląga, Słupska i Koszalina. Obradom przewodniczył Eugeniusz Kondracki – prezes Polskiego Związku Działkowców. 

 • Otwarty Program Rozwoju ROD wdrażany jest w kolejnych ogrodach.

  2019-10-02 12:32
  IMG_20190929_184149_(Large).jpg

  Sobota 28 września 2019 roku upłynęła działkowcom Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rekreacja” w Toruniu pod znakiem śmiechów, harców i wspólnego biesiadowania w trakcie ogrodowego Dnia Działkowca.

 • Instruktorzy SSI PZD obecni na grudziądzkim festynie „Przypalanki”.

  2019-10-02 10:50
  71105007_3032697496800809_4419383354579746816_o.jpg

  W kalendarzu imprez organizowanych w Grudziądzu, w dniach 27-29 września pojawił się Festiwal „Przypalanka”, który ma nawiązywać do tradycji grudziądzkich, ma być świętem tradycyjnych producentów żywności. W trakcie trzydniowego festiwalu można było wziąć udział w warsztatach, w przyrządzaniu potraw według przepisów naszych babć, ale również podejrzeć jak wygląda przetwórstwo spożywcze.

 • XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD

  2019-10-02 08:43

  W dniu 30 września w Warszawie odbyło się XXXI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Było to ostanie posiedzenie Rady w tej kadencji. W obradach uczestniczyli członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącą Marią Fojt oraz prezesi nie będący członkami Krajowej Rady. Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył prezes Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusz Kondracki.

 • KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie niewywieszania danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD bez ich zgody

  2019-09-25 15:08

  Przypominamy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), dane osobowe, w tym działkowców muszą być przetwarzane m.in. zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit a  RODO).

 • Szkolenie członków Komisji Rewizyjnych ROD z rejonu Włocławka.

  2019-09-25 14:07
  1011-2.jpg
  W dniu 24 września 2019r. odbyło się szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnych ROD przeprowadzone przez Pana Janusza Pączkowskiego – przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przy współudziale Głównej księgowej OZ PZD. Pan Janusz Pączkowski przywitał wszystkich gości, po czym zaznajomił nowych działaczy z podziałem struktur obowiązujących w Polskim Związku Działkowców, a także omówił korzyści, jakie niesie za sobą przynależność do Związku. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przybliżył wszystkim, a szczególnie nowo wybranym członkom pionu rewizyjnego w ROD osiągnięcia i zwycięstwa Jednostki Krajowej PZD dla obrony Toruńsko – Włocławskich działkowców stowarzyszonych w Polskim Związku Działkowców.
 • Czytajcie „działkowca”!

  2019-09-25 12:41

  Nie przegapcie najnowszego – październikowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie bogactwo praktycznej wiedzy, aktualnych porad i inspiracji, w sam raz na pełnię jesiennego sezonu w ogródkach!

 • Październikowy „Mój Ogródek” na rynku od 24 września! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom!

  2019-09-24 10:38

  Nowa pora roku, nowe wyzwania. W październikowym numerze „Mojego Ogródka” czekają na każdego działkowca praktyczne porady z zakresu pielęgnacji roślin ozdobnych – czy ciąć jesienią? Jeśli tak, to które? A czego nie ruszać? Z naszym miesięcznikiem uprawa warzyw jest prosta i przyjemna. Sprawdź, jakie prace czekają działkowców w tym czasie w ogrodzie warzywnym. Zachęcamy do kolekcjonowania nowego cyklu – sadownicze abc! W tym wydaniu „Mojego Ogródka” mamy do zaproponowania jesienne zakupy – wybór gatunków i odmian. Bądź modny i praktyczny, uprawiaj własne owoce na działce!

 • Galeria fotograficzna "Okręgowych Dni Działkowca - Chełmno 2019"

  2019-09-16 14:58
  IMG_1110.jpg

  Zapraszamy Państwa do obejrzenia pełnego reportażu fotograficznego z obchodów święta "Okręgowych Dni Działkowca - Chełmno 2019".

  Galeria fotografii znajduje się na sześciu podstronach, aby przejść do następnej podstrony należy kliknąć Następna w prawej górnej części danej strony.

 • Okręgowy Dzień Działkowca – Chełmno 2019.

  2019-09-16 14:29
  IMG_1045.jpg

  W sobotę tj. 14 września 2019 roku odbyło się najważniejsze dla całego Okręgu święto, czyli „Okręgowy Dzień Działkowca – Chełmno 2019”. Jak sama nazwa wskazuje w tym roku uroczystość odbyła się w malowniczym Chełmnie – mieście, które położone jest na 9 wzgórzach. Tłem dla całej uroczystości było Jezioro Starogrodzkie.

 • Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2018 rok

  2019-09-11 13:41

  W dniu 6 września 2019 r. Krajowa Rada PZD zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2018 roku. Z powyższego sprawozdania obejmującego wszystkie ROD w Polsce wynika, iż wykonano 4 258 zadań w 2 423 ROD. Łącznie rodzinne ogrody działkowe zrealizowały prace remontowo - inwestycyjne w 52 % ROD o łącznej wartości 65 585 974 zł, z czego budowa nowej infrastruktury kosztowała 27 966 935 zł, a remonty i modernizacje urządzeń infrastruktury ogrodowej wyniosły 37 619 041 zł.

 • Krajowe Dni Działkowca 2019.

  2019-09-09 16:25

  Największe święto polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego – Krajowe Dni Działkowca, odbyły się w sobotę, 7 września w hotelu „Sangate” w Warszawie. W uroczystościach wzięło udział prawie 300 osób – przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także reprezentanci 26 okręgów PZD, członkowie zarządów ROD, zasłużeni działkowcy oraz uczestnicy konkursów krajowych.

 • Śniadanie nad „Martówką” z udziałem przedstawicieli Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

  2019-09-09 16:20
  DSC_0417-2.jpg

  W sobotę 7 września 2019 r. nad „Martówką” (Martwa Wisła w Toruniu) na Bydgoskim Przedmieściu odbyło się śniadanie nad Wisłą, gdzie wśród wielu wystawców zaprezentował się również Okręg Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców. Pracownicy biura i przedstawiciele zarządów ROD „UMK”, „Prząśniczka” i „Wisełka”, w tym instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD zachęcali do uprawy roślin na działkach, w ogródkach przydomowych czy na balkonach. 

 • XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD

  2019-09-09 11:31

  6 września w Warszawie odbyło się XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Eugeniusz Kondracki. Podczas obrad Krajowa Rada PZD przyjęła 6 uchwał i wypracowała 1 stanowisko.

Facebook