Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Grudziądzkie kolegia prezesów na spotkaniu z Policją i Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną.

  2018-12-12 09:33
  22290.jpg

  10 grudnia bieżącego roku służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Grudziądzu podsumowały zbliżający się do końca rok. W spotkaniu brali udział Przewodniczący obu grudziądzkich kolegiów prezesów tj. Małgorzata Jasińska reprezentująca „Grudziądz Północ” i Mieczysław Chrapiński reprezentujący „Grudziądz Południe” oraz działkowcy, ale również  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu mł. insp. Tomasz Szczygieł, Komendant Straży Miejskiej Jan Przeczewski, st. kpt. Paweł Korgol z Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu,  przedstawiciele Stowarzyszenia Bezpieczny Rejon Grudziądzki oraz zaproszeni goście. Za pośrednictwem prezentacji multimedialnej przedstawiono, statystykę związaną z bezpieczeństwem w roku 2018. 

 • Jakie są zasady odbywania podróży służbowych przez członków zarządu ROD?

  2018-12-12 09:25

  Członkowie organów PZD, w tym zarządu ROD mają prawo rozliczać podróże służbowe. Podróże te muszą odbywać się jednak zgodnie z uchwałą nr 35/2014 Prezydium KR PZD z dnia 12.02.2014 r. w sprawie obowiązujących w PZD zasad dotyczących odbywania podróży służbowych członków organów PZD oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie energii elektrycznej

  2018-12-12 09:22

  Dostawcy Energii Elektrycznej zapowiadają podwyżki cen energii elektrycznej w 2019 r. Krajowy Zarząd dostrzega powyższy problem, gdyż wiąże się to z większymi opłatami na ten cel dla ROD i działkowców.

 • Spotkanie wigilijne – Chełmża 2018

  2018-12-11 11:53
  DSC_0732.JPG

  W dniu 10 grudnia 2018 roku Kolegium Prezesów Miasta Chełmży zorganizowało spotkanie wigilijne, które odbyło się w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta w Chełmży. Na uroczystość tą przybyło wielu zaproszonych gości: Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Pan Piotr Gadzikowski, z-ca dyrektora Biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Pani Anna Bołądź, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pan Janusz Pączkowski, Sekretarz Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Pan Czesław Kozikowski, Burmistrz Miasta Chełmży – Pan Jerzy Czerwiński, V-ce Burmistrz Miasta Chełmży – Pan Marek Kuffel, Radny Sejmiku Województwa – Pan Leszek Pluciński, Dyrektor Banku Spółdzielczego Brodnica – oddział Chełmża – Pan Krzysztof Zduński, Wójt Gminy Chełmża – Pan Jacek Czarnecki, Przewodniczący Rady Miasta – Pan Janusz Kalinowski, V-ce Przewodniczący Rady Miasta – Pani Małgorzata Polikowska, Komendant Komisariatu Policji w Chełmży - mł. insp. mgr Pan Mariusz Sobiecki, Ks. Kanonik – Krzysztof Badowski, Skarbnik Miasta Chełmży – Pani Krystyna Lulka, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej – Pani Urszula Meszyńska, Redaktor - Pani Katarzyna Orłowska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie – Pani Ewa Kasprzak, członek Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie – Pani Krystyna Gołaszewska. Wśród zaproszonych gości byli również Prezesi Zarządów pięciu Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w Chełmży takich jak: „Postęp”, „Magnolia”, „Od nowa”, „Wodnik” i „Malinka” oraz działkowcy.

 • Potrzeby i perspektywy inwestycyjne w PZD - Komunikat Krajowej Rady PZD

  2018-12-10 15:35

  Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r. zapoznała się z informacją w zakresie „Potrzeb i perspektyw inwestycyjnych w Polskim Związku Działkowców”. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane informacje  z okręgów PZD i na jego podstawie Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 8/XXV/2018.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie wyników wyborów samorządowych

  2018-12-10 15:32

  5 grudnia br. w trakcie XXV posiedzenia Krajowa Rada PZD omówiła przebieg i wyniki wyborów samorządowych. W wyborach kandydowało co najmniej 341 działkowców, najwięcej w Okręgu Śląskim – 75 i Okręgu w Szczecinie – 61. Ponad połowa startujących tj. 181 zostało wybranych na stanowiska samorządowe i do struktur samorządowych. 

 • Zarząd rod z głowami pełnymi pomysłów to połowa sukcesu!

  2018-12-07 11:42
  20181206_150631.jpg

  Rozwój rodzinnego ogrodu działkowego jest uzależniony o kilku aspektów. Mówiąc o rozwoju musimy przyjąć co najmniej dwa główne nurty: jednym z nich jest rozwój społecznościowy, wychodzący naprzeciw potrzebom i konieczności integracji działkowców oraz otwierania ogrodów na społeczność miast, natomiast drugim jest rozwój infrastruktury ogrodowej skupiający się wokół inwestycji, remontów i podnoszenia standardów technicznych ROD. Gdy w ogrodzie działa zarząd, który potrafi postrzegać jego rozwój przez pryzmat szeroko pojętych - nazwijmy to - gałęzi rozwoju ROD, to możemy mówić o pełnym sukcesie.

 • Szkoleń obsługi programu DGCS PZD System ciąg dalszy.

  2018-12-06 10:31
  IMG_7340.jpg

  W dniu 03 grudnia 2018 roku,  Okręg Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców na prośbę zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rypina zorganizował spotkanie dokształcające z zakresu kompleksowej obsługi programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM. Efektem spotkania jest stu procentowa gotowość rypińskich ogrodów do rozpoczęcia nowego roku już wyłącznie w programie.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD ws. obowiązków ROD wynikających z nowelizacji ustawy o PIT

  2018-12-06 10:10

  4 października br. uchwalono istotną dla ROD nowelizację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 45ab Ustawy o PIT w brzmieniu, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2019 r., wszystkie ROD będące płatnikami w rozumieniu ustawy, będą zobowiązane składać deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C w wersji elektronicznej. 

 • XXV posiedzenie Krajowej Rady

  2018-12-06 09:50

  5 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki - Prezes Związku. Podczas spotkania omówiono wiele spraw istotnych dla Związku, Okręgów,  ogrodów i działkowców.

 • Zmiana w zakresie PIT dotyczy również ROD

  2018-12-06 09:48

  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT), jednostki organizacyjne PZD, w tym rodzinne ogrody działkowe, są tzw. płatnikami - rozliczają podatki od wynagrodzeń, umów zleceń itp. 4 października br. uchwalono istotną dla ROD nowelizację przepisów tej ustawy.

 • Z wizytą u burmistrza Chełmna.

  2018-12-04 09:12
  burmistrz_Chelmna.jpg

  Wybór władz samorządowych to dobra okazja do przedstawienia nowym włodarzom miast – problemów i potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych. Z tego powodu w dniu 29 listopada 2018 r. przedstawiciele Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD tj. Prezes – Piotr Gadzikowski, zastępca dyrektora – Anna Bołądź i przewodniczący kolegium – Robert Maciejewski spotkali się z nowym burmistrzem m. Chełmna - p. Arturem Mikiewiczem. Rozmowy dotyczyły głównie sytuacji w ROD im. „1 Maja” w Chełmnie i informacjami pojawiającymi się ostatnio w lokalnych mediach na temat. Nie jest tajemnicą, iż w tym ogrodzie aktywna jest grupa osób agitująca do wyodrębnienia się ze struktur Polskiego Związku Działkowców i założenia odrębnego stowarzyszenia ogrodowego. Istotne w tym przypadku są pobudki tej grupy, które opierają się głównie na chęci zalegalizowania mieszkalnictwa w ogrodzie. 

 • Świdośliwa – ogrodowe bogactwo bez wysiłku

  2018-11-29 09:49

  Jest jednym z niewielu  krzewów, który  łączy tak wiele zalet użytkowych i ozdobnych – bardzo odporna na mróz, nie ma szczególnych wymagań glebowych i uprawowych, dekoracyjnie kwitnie wiosną, ma jadalne owoce o cennych właściwościach odżywczych i zdrowotnych, a jej liście efektownie przebarwiają się jesienią. Świdośliwa sprawdzi się na każdej działce.

 • Jak rozsądnie pomóc ptakom przetrwać zimę?

  2018-11-29 09:19

  Kiedy pokrywa śnieżna nie jest zbyt gruba, a temperatura nie spada wiele poniżej zera ptaki poradzą sobie same – będą miały dostęp do nasion i owoców roślin, a także mogą się jeszcze żywić owadami i ich larwami. Kiedy jednak nadejdą mrozy, a ziemię przykryje gruba warstwa śniegu – wówczas ptaki nie są w stanie samodzielnie znaleźć sobie pożywienia, gdyż dostęp do niego jest znacznie utrudniony.

 • Narada instruktorów ds. ogrodniczych

  2018-11-29 09:16

  W Warszawie, w dniach 26–27 listopada odbyła się ogólnopolska narada instruktorów ds. ogrodniczych OZ PZD oraz przedstawicieli instruktorów krajowych społecznej służby instruktorskiej (SSI). Czynnie uczestniczyli w niej także redaktorzy miesięczników „Działkowiec” i „Mój Ogródek”. Naradzie przewodniczył prezes Związku Eugeniusz Kondracki w towarzystwie Stanisława Zawadki – wiceprezesa Związku. 

 • Wybierz działki, nie slumsy. Opowiedz się za PZD!

  2018-11-28 15:23
 • Efekt konsekwentnego działania

  2018-11-28 09:33
  Calkowicie_zarosnieta_Struga_Torunska_z_stojaca_woda_powyzej_wplywu_Strumyka_-_strona_wschodnia._Zasilanie_Strugi_woda_ponizej_wplywu_-_dolnym_biegu_nastepuje_tylko_i_wylacznie_z_Strumyka..jpg

  Zagrożenie podtopieniem działek w ROD „NAD STRUMYKIEM” stawało się coraz bardziej niebezpieczne. Paroletnie zaniedbania administratora cieków wodnych spowodowały zaśmiecenie i zarośnięcie chwastami rowu melioracyjnego i Strugi Toruńskiej co spowodowało podniesienie lustra cieku o ok. 35 cm, które zagrażało przy obfitszych opadach atmosferycznych przelewaniem się wody przez koryto rowu w wyniku czego nastąpiłoby  podtopienie i zalanie działek.

   

 • Na jakich zasadach działa zarząd komisaryczny ROD? (sprawy z dyżurów telefonicznych)

  2018-11-23 13:05

  Zgodnie z § 41 statutu PZD, zarząd komisaryczny powoływany jest przez OZ PZD w następujących przypadkach:
  1) odwołania (zawieszenia) zarządu ROD,
  2) nie dokonania wyboru zarządu ROD przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), na którym ciążył taki obowiązek,
  3) wygaśnięcia mandatów członków zarządu ROD powyżej 50% jego składu.

 • Działkowcy z Torunia walczą przed sądem

  2018-11-23 12:42

  21 listopada 2018 roku w X Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Toruniu odbyło się posiedzenie w sprawie gruntów przy ul. Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, na których zlokalizowana jest część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu. Teren ten chce przejąć spółka Boryszew SA, kontrolowana przez Romana Karkosika, czemu sprzeciwia się PZD. Sprawa budzi ogromne zainteresowanie. Na rozprawę przybyło wielu działkowców, którzy nie kryli emocji.

 • "Nie oddamy swoich działek miliarderowi"

  2018-11-23 12:17
  DSC01719-1.jpg

  Od kilku już lat trwa batalia w sprawie próby przejęcia gruntów przy ulicach Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, przy których usytuowany jest od ponad 50 lat Rodzinny Ogród Działkowy „Elana”, przez Spółkę Boryszew SA. Zarówno Okręg, jak i działkowcy wyżej wymienionego ogrodu są zdeterminowani, aby walczyć o to, co dla nich najważniejsze - działki w ROD. Większość z działkowców ROD „Elana” to ogrodowi weterani użytkujący swoje działki od nawet 50 lat. Nie można tym ludziom od „tak” zwyczajnie odebrać tego, w co przez dziesiątki lat wkładali ogrom pracy, pokonując przy tym trudy codziennego dbania o działkę.

Facebook