Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Uwaga działkowcy!

  2020-10-17 10:50

  Z powodu trwającej epidemii COVID-19, należy: 1. Ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami i bezwzględnie przestrzegać oraz wymagać od innych przestrzegania przepisów wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich osób przebywających w budynkach należących do ROD (z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa).

 • Covid - 19 - zasady bezpieczeństwa w ROD

  2020-10-14 09:55

  9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jedną z nowości jest przepis odnoszący się bezpośrednio do ROD. Zgodnie z rozporządzeniem, na osoby przebywające w miejscach ogólnodostępnych nałożono obowiązek zakrywania nosa i ust (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (w § 27 ust. 1 rozporządzenia). Od tego obowiązku wprowadzono pewne wyjątki. W kontekście ROD na szczególną uwagę zasługuje § 27 ust. 3  pkt 12, który stanowi, że obowiązku o którym mowa w § 27 ust. 1 nie stosuje się osoby przebywającej na terenie „rodzinnego ogródka działkowego”.

 • Rozstrzygnięto konkursy ogłoszone przez Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD.

  2020-10-08 12:11
  20200702_190731.jpg

  Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski PZD rozstrzygnął konkursy okręgowe, które z racji pandemii zostały przeprowadzone w ograniczonym zakresie, wyłącznie w formie zdalnej. Z tego względu niestety nie było możliwe przeprowadzenie konkursów na najpiękniejszą działkę i ogród, ale ogłoszono kolejne edycje Konkursu fotograficznego i Konkursu z wiedzy działkowej. Do konkursu fotograficznego pn. „Dbamy o klimat w ogrodzie” zgłoszono 27 zdjęć, przedstawiających m.in. bioróżnorodność w ogrodzie, system zbierania deszczówki, system automatycznego nawadniania, pasiekę ogrodową, uprawę warzyw, drzew owocowych i kwiatów, a także rodzinne spotkania na łonie natury. 

 • KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji warszawskich gruntów ROD objętych Dekretem Bieruta

  2020-10-07 11:05

  Od ponad 30 lat PZD zmaga się z problemem roszczeń do gruntów ROD. Ostatnie badanie roszczeń wykazało, że objętych jest nimi 330 ROD o pow. ponad 877 ha i liczbie działek rodzinnych – 20599. Występują one na terenie 23 Okręgów PZD. Dużą grupę roszczeń stanowią roszczenia w dużych miastach takich jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk. Jednostka krajowa, jak i Okręgi PZD podejmują szereg działań w obronie gruntów ROD przed roszczeniami. 

 • Informator działkowca październik 2020

  2020-10-07 10:10

  W październikowym  Informatorze działkowca piszemy m.in. o   Krajowych Dniach Działkowca 2020 podczas uroczystego VI posiedzenia Krajowej Rady; zakazie spalania w ROD; zabezpieczeniu działek przed zimą; wsparciu finansowanym dla ROD ze środków zewnętrznych w roku 2020; nowej broszurze dla działowców „Mały Sad” oraz o stanowisku PZD w sprawie rządowego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Zachęcamy do lektury!  

 • Webinaria, czyli szkolenie dla nowych użytkowników działek w czasie pandemii.

  2020-10-05 11:19
  W dniach 28 i 29 września 2020 roku odbyła się kolejna tura szkolenia dla nowych użytkowników działek prowadzona w postaci webinarium. Jest to innowacyjne rozwiązanie szkoleń wprowadzone w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD uchwałą numer 5/5/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Do udziału w webinariach zostali zaproszeni wszyscy nowi użytkownicy działek, zgłoszeni przez zarządy ROD od momentu odbywania się poprzedniego szkolenia. Szkolenia mają charakter otwarty, dlatego mogą w nich uczestniczyć także inne zainteresowane osoby, chcące poszerzyć swoją wiedzę. 
 • Romantyczny ogród pełen róż.

  2020-10-05 10:33
  6533.jpg

  Różom od tysiącleci poświęcano całe ogrody zwane rozariami. Można spotkać się z symboliką róży, według dawnych podań symbolizowała Boga i wszelkie cechy boskości. Jej elegancja i intrygująca forma były dowodem mistrzostwa Stwórcy, a zapach przywodził na myśl słodycz boskiej miłości. Nic więc dziwnego, że ogrody różane pojawiały się głównie w częściach modlitewnych ogrodów przyklasztornych. Szlachetne piękno, aromat to tylko początek walorów królowej kwiatów.

 • W ROD "Sami Swoi" rozstrzygnięto konkurs na nazwy bram wjazdowych do ogrodu.

  2020-10-05 10:23
  20200916_115007.jpg

    W czasie trwania epidemii koronowirusa, kiedy staramy się ograniczyć spotkania, w celu aktywacji działkowców w życie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SAMI SWOI” zarząd zorganizował konkurs na nazwę istniejących 4 bram.                                      

 • Prawo budowlane – ROD pozostają ogrodami

  2020-10-04 20:24

  19 września 2020r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Wprowadziła ona m.in. uproszczoną legalizację niektórych samowoli budowlanych. Obejmie obiekty wzniesione z naruszeniem prawa, które mają ponad 20 lat. Legalizacja będzie możliwa nawet, jeżeli funkcjonowanie budowli narusza ograniczenia wynikające z innych przepisów ustawowych, czy miejscowych (planów zagospodarowania przestrzennego).

 • KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 1 października 2020 roku W SPRAWIE NISKOOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK Z FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  2020-10-02 13:09

  Krajowy Zarząd PZD przypomina o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • APEL Chełmińskiego Kolegium Prezesów z dnia 1 października 2020 roku o zmianę projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-10-01 14:27

  Chełmińskie Kolegium Prezesów dostrzegając pilną potrzebę reakcji zwraca się z apelem do ministerstw opracowujących projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy o zmianę poszczególnych zapisów, aby zapewniały one bezpieczną przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych, a także mienia zarówno działkowców, jak i stowarzyszenia ogrodowego, jakim jest Polski Związek Działkowców.

 • Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Koło Kani” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-10-01 14:22

  Ludzik 3d Grafika - 2 do potęgi 5, anzeigen stockowe wektory i ilustracje | DepositphotosZarząd ROD „Koło Kani” w Toruniu podejmując działania mające na celu zabezpieczenie praw działkowców wobec wprowadzania ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

 • STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-10-01 13:12

  Ludzik 3d Grafika - 2 do potęgi 5, anzeigen stockowe wektory i ilustracje | DepositphotosZarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu w imieniu działkowców pragnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

  Dzięki szybkiej reakcji ze strony Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, a także Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD stanowiącą odpowiedź na projektowaną ustawę zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą zapoznać się z kluczowymi nieprawidłowościami, a także możliwymi konsekwencjami, jakie poniesie za sobą wprowadzenie przedmiotowej ustawy w obecnej, zaprojektowanej formie.

 • APEL Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” we Włocławku o zmianę projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-10-01 12:34

  My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” we Włocławku apelujemy do wszystkich ministerstw opracowujących projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska) o wprowadzenie zmian do omawianego projektu w postaci zabezpieczenia praw działkowców wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

 • Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-10-01 12:23

  Ludzik, 3D, PuzzleZarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu pragnie w pierwszej kolejności przekazać wyrazy wdzięczności ku Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców, a także Okręgowemu Zarządowi Toruńsko – Włocławskiemu Polskiego Związku Działkowców za tak priorytetowe podjęcie działań ku ochronie praw i interesów działkowców przed nową, projektowaną specustawą.

 • Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jedność" w Rypinie w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-09-30 12:00

  Informacje podatkowe i kadrowe - Biuro Rachunkowe BaTAX Dąbrowa GórniczaZ uwagi na kompletny brak zabezpieczenia praw działkowców w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” w Rypinie pragną wyrazić swoją opinię w przedmiotowej sprawie.

 • Stanowisko Instruktora SSI - Leszka Konefała w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-09-30 11:40

  Exito Group + WatermanProblem suszy i podtopień w znacznym stopniu dotyka społeczności działkowej. Z każdym początkiem roku, kiedy wiosenne słońce powoduje wezbranie wód w rzekach działkowcy ze strachem patrzą w przyszłość uważnie monitorując stany pobliskich rzek, w obawie o możliwość pojawienia się powodzi.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

  2020-09-29 15:39

  Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24 września 2020 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD. Z uwagi na zmniejszające się zapotrzebowanie na telefoniczne porady prawne związane m.in. z kończącym się sezonem działkowym, KZ PZD postanowił o: * odwołaniu codziennych telefonicznych dyżurów pracowników merytorycznych biur Okręgów PZD oraz biura jednostki krajowej PZD i * przywróceniu telefonicznych dyżurów prawnych funkcjonujących do 22 kwietnia 2020 r.

 • Nekrolog

  2020-09-24 15:28

     Z przykrością zawiadamiamy że w dniu 23 września 2020r. odszedł od nas Św.p. Józef Strzałkowski - jeden członków naszej działkowej rodziny, wieloletni  działkowiec  ROD „Wodnik” w Chełmży, Wiceprezes i Prezes Zarządu w latach 2000 - 2020, Członek struktur Okręgowych w latach 2010-2020, w tym Skarbnik Okręgu od 2019 roku, działacz społeczny. Odznaczony złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” oraz najwyższym oznaczeniem związkowym "Za zasługi dla PZD".

 • O problemach działkowców rozmowy z posłem na Sejm RP – Robertem Kwiatkowskim.

  2020-09-23 15:22
  20200922_095421.jpg

  22 września 2020 roku z inicjatywy posła Roberta Kwiatkowskiego doszło do spotkania, w którym władze Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców reprezentowali panowie: Piotr Gadzikowski – Prezes Okręgu oraz Leszek Konefał – Pierwszy Wiceprezes Okręgu. W spotkaniu z posłem Robertem Kwiatkowskim udział brał Dyrektor Jego biura poselskiego – Krzysztof Podgórski. Rozmowy skupiły się głównie wokół problemów związanych z różnorodną interpretacja przez poszczególne Zlewnie Wód Polskich przepisów związanych z poborem wód powierzchniowych i głębinowych przez działkowców do nawadniania upraw.

Facebook