Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Roszczenia - Senat poparł postulaty działkowców

  2019-03-26 12:47

  Senat uwzględnił postulaty działkowców i wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa wraca pod obrady Sejmu – kolejne posiedzenie już 3 kwietnia. Warto szybko wystąpić do posłów o akceptację dla senackiej korekty.

 • Informator działkowca kwiecień 2019

  2019-03-26 10:15

  W najnowszym numerze Informatora „działkowca”  przeczytasz m.in. o nowych zasadach ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD, dalszym procedowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakazie spalania w ROD, utworzeniu Funduszu Amortyzacyjnego PZD, ogłoszeniu konkursów krajowych w roku 2019 oraz zakończeniu 17 –letniego procesu o zwrot gruntów ogrodów we Wrześni.

 • Społeczna służba SSI Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD wzięła udział w Targch Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 2019

  2019-03-25 14:53
  1-10.jpg

  Dnia 22 marca 2019 roku instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej działającej przy Toruńsko – Włocławskim Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców brali udział w Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Green Days 2019 zorganizowanych w Nadarzynie. Instruktorzy podczas wizyty na targach mogli zwiedzać wiele stanowisk, które były różnorodne. Nie zabrakło wystawców drzew i krzewów ozdobnych, rozsad roślin, kwiatów, dorodnych cebul, bulw i kłączy, narzędzi i sprzętu ogrodniczego oraz maszyn i urządzeń do ogrodnictwa, materiałów do urządzenia ogrodów i działek, nawozów, akcesoriów do nawadniania, mebli ogrodowych i małej architektury działkowej, placów zabaw a nawet odzieży i obuwia do pracy na działce i w ogrodzie. 

 • W jaki sposób wnuk działkowca może nabyć po nim działkę?

  2019-03-25 08:03

  Zgodnie z ustawą o ROD, wnuk może w dwojaki sposób nabyć działkę po babci lub dziadku, będącym działkowcem. Jeżeli, nabycie działki ma nastąpić za życia działkowca, powinien wraz z babcią lub dziadkiem – w zależności komu przysługuje tytuł prawny do działki, podpisać umowę przeniesienia praw do działki. Umowa taka powinna być podpisana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (uwaga: przedmiotowa forma nie jest tożsama z aktem notarialnym).

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2018 r

  2019-03-25 08:01

  Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD. Informacje dotyczące stanu posiadania przesłane zostały do jednostki krajowej od wszystkich 26 okręgów w formie ankiet, na podstawie których zestawiono dane. Na dzień 31.12.2018 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 626 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 394,4839 ha. Liczba działek w ROD wynosi 908 523.

 • XXVIII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców - 22.03.2019

  2019-03-22 15:41

   

  W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się w Warszawie XXVIII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Posiedzenie otworzył i prowadził Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD.  Prezes PZD przywitał członków Krajowej Rady PZD, zaproszonych gości: Panią Marię Fojt – Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, nowego Prezesa Okręgu w Lublinie – Pana Grzegorza Kurczuka oraz uczestniczących w obradach prezesów okręgów, nie będących członkami Krajowej Rady PZD. Następnie Krajowa Rada PZD przyjęła obszerny porządek posiedzenia. Przyjęty porządek obejmował bardzo ważne i trudne tematy.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”

  2019-03-21 12:36

  W dniu 18 marca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (potocznie zwanej ustawą „śmieciową). Z treścią projektu można zapoznać się na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530816#12530816. Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym w Rządowym Centrum Legislacji, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD w piśmie z dnia 31.01.2019 r.

 • KWIETNIOWY „Mój Ogródek” od DZIŚ W SPRZEDAŻY! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom!

  2019-03-21 10:04

  W numerze przedstawiamy dobór gatunków, które towarzyszyć będą letnim cebulowym na rabacie. Polecane zestawienia sprawdzą się zarówno przy działkowych altanach, jak i w miejscach reprezentacyjnych ogródka. Polecamy świąteczne roślinne dekoracje, a także gatunki jednoroczne, które właśnie w kwietniu można wysiać już na rabatę. Będzie taniej dla domowego budżetu i znacznie wcześniej kolorowo na działce!

 • Bezpłatne broszury dla działkowców

  2019-03-19 10:24

  KR PZD w trosce o edukację działkowców wydała dwie bezpłatne broszury, w nakładzie 150 tys. egzemplarzy każda, które są aktualnie dystrybuowane do Zarządów ROD. Autorem pierwszej z nich, pt.: „Cięcie krzewów ozdobnych” jest dr hab. Marek Dębski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W treści odnajdziemy informacje dotyczące jednego z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie.

 • Stanowisko uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD "Zalesie" w Golubiu-Dobrzyniu

  2019-03-18 11:17

  Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego odbywającego się w dniu 16 marca 2019 roku zapoznali się treścią nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami, która jest obecnie procedowana przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Zapisy zaproponowane przez stronę rządową budzą poważne obawy w środowisku działkowców, gdyż rysuje się realne zagrożenie dalszej bytności ogrodów działkowych. W trybie legislacji jak i wstępnych pracach nad nowelizacją tejże ustawy Polski Związek Działkowców został wyeliminowany z grona podmiotów mogących wyrazić swoją opinię czy przedłożyć własne propozycje rozwiązań prawnych. 

 • ROD "Zalesie" w Golubiu-Dobrzyniu jest już po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wybrano nowe władze ogrodu.

  2019-03-18 11:06
  20190316_111310.jpg

  16 marca 2019 roku w sali Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu – Dobrzyniu odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze ROD „Zalesie”. Obsługującą zebranie z ramienia Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD była gł. Księgowa OZ – p. Maria Dąbrowska, by służyć pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Niezapowiedzianym ale bardzo ciepło przyjętym gościem na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym był Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski.

 • Apel Okręgowej Rady Toruńsko - Włocławskiej PZD

  2019-03-15 11:45

  Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska Polskiego Związku Działkowców pragnie serdecznie podziękować za zmierzającą ku końcowi kadencję 2015-2018. Owocna współpraca z Państwem, z mądrymi i nastawionymi na rozwój ogrodnictwa działkowego ludźmi pozwala na to, aby każdego dnia rosła ranga oraz znaczenie Polskiego Związku Działkowców. Członkowie zarządów ogrodów wielokrotnie wylewali pot, społecznie poświęcając swój cenny czas dla dobra działkowców i ogrodu, a także całego Związku.  

 • Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD w sprawie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2019-03-15 11:38

  Obecnie trwa proces legislacyjny w przedmiocie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z czym wybrzmiewa ostatni dzwonek na podjęcie działań w celu głośnego wyrażenia sprzeciwu wobec nowelizacji UGN, która w dotkliwy sposób uderza w interesy działkowców.

 • Nadzwyczajne XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

  2019-03-15 10:42

  Na dzień 12 marca 2019 r. zwołano Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym ze względu na trwający senacki etap prac legislacyjnych nad znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przyjętą przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r., który ma zakończyć się posiedzeniem Senatu w dniu 20 marca 2019 r. i konieczność oceny znaczenia ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które zniwelują skutki, jakie za sobą niesie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Poza członkami KR PZD w posiedzeniu uczestniczyli również radcy prawni i dyrektorzy biur kilku okręgów.

 • II Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko - Włocławskiej PZD

  2019-03-15 09:01
  DSC_0957.JPG

  W dniu 13 marca 2019 roku, w biurze Okręgu odbyło się już drugie w tym roku plenarne posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD. Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, witając serdecznie wszystkich przybyłych członków Rady PZD, przedstawiciela Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Ryszarda Kozickiego oraz pracowników etatowych biura okręgu. Po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Stefan Dichting, Tadeusz Szyszkowski, Andrzej Kiliński, prezes Okręgu zapoznał zebranych z porządkiem obrad, jak również poinformował o frekwencji, która wyniosła 88,9% i tym samym stwierdzona została prawomocność obrad. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 • Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD miasta Chełmży.

  2019-03-15 08:33
  2-12.jpg

  Dnia 12 marca 2019 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wodnik” w Chełmży, w piękny słoneczny dzień, odbył się teoretyczny i praktyczny pokaz cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych. Wykład oraz część praktyczną prowadził Pan Alfred Olszewski – długoletni ogrodnik i sadownik z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Pokaz prowadzony był na trzech działkach: nr 29, której użytkownikami są Państwo Jadwiga i Ryszard Balcerowscy, nr 24, której użytkownikami są Państwo Genowefa i Józef Strzałkowscy oraz nr 35, której użytkownikiem jest Pan Zdzisław Kowalczyk. Został on zorganizowany dla instruktorów społecznej Służby Instruktorskiej wszystkich szczebli.

 • Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dotyczącej wycinki drzew na terenie ROD i działek

  2019-03-08 13:04

  W dniu 25.10.2018 r. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie wycinki drzew ozdobnych z działek i z terenów ogólnych ROD. W ww. piśmie wskazał, że obecnie działkowcy oraz PZD korzystają ze zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew w ograniczonym zakresie. Mają bowiem prawo wycinać bez zezwolenia tylko drzewa owocowe, krzewy rosnące w skupisku o pow. do 25 m2 oraz drzewa, których obwód na wysokości 5 cm nie jest większy niż: 80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. W odniesieniu do innych drzew (w tym ozdobnych), działkowcy i PZD muszą występować do właściwych organów z wnioskami o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę.

 • Spotkanie przedstawicieli PZD z Wiceministrem Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2019-03-08 08:31

  W dniu 7 marca 2019 r w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem.Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki,któremu towarzyszyli Dyrektor Biura Prawnego PZD radca prawny Bartłomiej Piech oraz Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD Tomasz Terlecki. Ze strony rządowej obok Ministra udział wzięli urzędnicy z resortu, w tym Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła, a także Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości Grzegorz Kutyła. 

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5.032019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dot. ostatniego projektu nowelizacji ustawy "śmieciowej"

  2019-03-07 08:45

  Od września 2018 r. trwają w Ministerstwie Środowiska prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną potocznie ustawą „śmieciową”. Od samego początku, PZD, ROD i działkowcy silnie angażują się w prace nad ww. nowelizacją ustawy, aby dostosować aktualne przepisy prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ROD do aktualnych potrzeb Związku, ogrodów i działkowców. W dniu 3.09.2018 r., KR PZD przekazała do Ministerstwa Środowiska pierwsze pismo w sprawie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw, w którym zgłosiła szereg uwagi i propozycji.

 • Ogłoszenie konkursu krajowego "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019"

  2019-03-06 14:41

  Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie Statutu PZD oraz uchwały nr 55/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2018 r. postanawia ogłosić coroczny konkurs krajowy pn. „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019”

Facebook