Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Współpraca OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD z Telewizją kablową w Grudziądzu.

  2021-06-07 11:42
  20210604_095917.jpg

  Od ponad dwóch lat Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski PZD współpracuje z lokalną Telewizją Kablową w Grudziądzu. Efektem tej współpracy są cykliczne reportaże z grudziądzkich rodzinnych ogrodów działkowych, ukazując ich piękno oraz historie poszczególnych działkowców w użytkowaniu działek. Przy okazji warto wspomnieć, że nawet w trakcie kulminacji pandemii COVID-19 ekipa TV SM odwiedzała ogrody przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

 • Apel ROD "Pod Dębem" do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Programu "Moja woda w ROD".

  2021-06-07 11:16

  Woda i jej racjonalna gospodarka jest priorytetem dla działkowców. Stąd też, w pełnej mierze podpisujemy się pod przedłożoną ideą władz naszego Związku skierowaną do Pana Ministra. Ponad sto rodzin użytkujących swoje działki w naszym ogrodzie działkowym boryka się z problemami wody. Dlatego też, w możliwości utworzenia wyżej wspomnianego programu dopatrujemy się możliwości pozyskania środków finansowych i tym samym rozwoju ogrodu, poszczególnych działek o urządzenia, systemy pozwalające na rozszerzenie obecnie stosowanych przedsięwzięć mających za cel gromadzenie wód opadowych.

 • List ROD "Sasanka" do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie utworzenia Programu "Moja woda w ROD".

  2021-06-07 11:13

  Działając w imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sasanka” Polskiego Związku Działkowców w Grudziądzu, po zapoznaniu się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.pzd.pl odnośnie pomysłu Krajowego Zarządu PZD o utworzenie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska programu „Moja woda dla ROD”, apeluję o przychylność do powyższej koncepcji. W pełnej rozpiętości podzielamy stanowisko i inicjatywę władz Polskiego Związku Działkowców, iż skoro na przeszkodzie stoją problemy natury formalnej w dotychczasowym Programie „Moja Woda”,  z którego nie mogą korzystać działkowcy, to koniecznym jest stworzenie programu dedykowanego dla działkowców. 

 • List Marioli Wojciechowskiej do Ministra Klimatu i Środowiska.

  2021-06-07 11:08

  Z nieukrywaną radością zapoznałam się z materiałami zamieszczonymi na łamach witryny internetowej www.pzd.pl  a dotyczącymi właśnie programu dla działkowców
  w kontekście retencji wody. Jako zagorzała działkowiczka i propagatorka ekologii bardzo wysoko oceniam koncepcję Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców o stworzenie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska programu dedykowanego nam, działkowcom. 

 • 04 czerwca 2021 r. Biuro JK PZD i biura Okręgów PZD nieczynne

  2021-06-03 15:12
  info22.png

  Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Prezesa Polskiego Związku Działkowców Biuro Jednostki Krajowej PZD oraz biura wszystkich Okręgów PZD w dniu 04  czerwca  2021 r. będą nieczynne.

 • W sprawie walnych zebrań. Wystąpienie Krajowego Zarządu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

  2021-06-03 15:06
  clause-370927_640.png

  Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie (dalej jako: „KZ PZD”), zwraca się w wnioskiem o merytoryczne wyjaśnienie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii  w kontekście możliwości i zasad przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 r. w rodzinnych ogrodach działkowych (dalej jako: „ROD”), zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców (dalej jako: „PZD”). 

 • „Moja Woda dla ROD” - Związek proponuje nowy program ekologiczny

  2021-06-03 14:58

  W ostatnim okresie Krajowy Zarząd PZD podejmuje intensywne starania, aby włączyć ROD w rządowy program „Moja Woda”, co wiązałoby się z konkretnymi korzyściami dla działkowców oraz środowiska naturalnego. W tym celu wystąpiono do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z postulatem o uwzględnienie ogrodów tym programie. 

 • Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  2021-06-03 14:52

  W związku z pismem z 31 marca 2021 r. sygn. L. dz.2530/WGG/AJ/21 chciałbym podziękowac za działania podejmowane przez Polski Związek Działkowców na rzecz ochrony klimatu i środowiska

 • Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 1.06.2021 r. w sprawie potrzeby wdrożenia przez władze rządowe programu „Moja Woda dla ROD”

  2021-06-03 14:33

  Krajowy Zarząd PZD po zapoznaniu się z argumentacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska przywołaną w piśmie odmawiającym objęcia działkowców wsparciem finansowym z programu „Moja Woda” stwierdza, że istnieją obiektywne przesłanki przemawiające za opracowaniem i wdrożeniem analogicznego programu dedykowanego rodzinnym ogrodom działkowym. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD, jako prawny reprezentant blisko 4 700 ROD i  1 000 000 polskich rodzin korzystających  z działek, czuje się zobowiązany skierować do władz rządowych postulat opracowania i wdrożenia programu „Moja Woda dla ROD”.

 • „Moja woda dla ROD” wystąpienie Krajowego Zarządu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

  2021-06-03 12:15
  exclamation-38631_1280_(1).png

  Od kilku miesięcy Polski Związek Działkowców prowadził starania o włączenie rodzinnych ogrodów działkowych w program „Moja Woda”. Niestety, jak wynika z wyjaśnień przekazanych przez Pański resort,  nie jest to możliwe ze względów formalnych. Po analizie dokumentów regulujących funkcjonowanie ww. program, Krajowy Zarząd PZD przyjmuje powyższy argument i w imieniu PZD podjął decyzję o odstąpieniu od  postulatu włączenia do niego ROD. Nie zmienia to jednak faktu, że Związek nadal widzi potrzebę wdrożenia publicznego programu służącego wparciu gospodarki wodnej w ROD. Stąd też KZ PZD zgłosił postulat wdrożenia programu „Moja Woda dla ROD”. 

 • Najważniejsze zadania Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku

  2021-06-03 12:01

  Długotrwały stan epidemii oraz wynikające z niego obostrzenia,  które ograniczyły możliwość normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych PZD, spowodowały, że należało wyciągnąć wnioski płynące z działalności w ograniczonych przez pandemię ramach i określić najważniejsze w bieżącym roku zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne PZD. 16 priorytetowych zadań Krajowy Zarząd PZD wskazał w uchwale nr 170/2021 Krajowego Zarządu PZD  z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie najważniejszych zadań Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku, którą publikujemy poniżej.

 • Przywrócenie bezpośredniej obsługi w biurach jednostek organizacyjnych PZD

  2021-06-02 12:40

  Wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców i ogrodów Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 172/2021 w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w biurach jednostek organizacyjnych PZD.          Z dniem 1 czerwca br. działkowcy, działacze i interesanci mają możliwość, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, osobistego załatwiania spraw we wszystkich biurach jednostek organizacyjnych PZD.

 • Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 1 czerwca 2021 r.

  2021-06-02 12:37
  posiedzenie_01.06.2021_r..png

  W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym,14 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki. Krajowy Zarząd PZD podjął niezwykle ważną dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Związku i Okręgów PZD uchwałę w sprawie najważniejszych zadań Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku.

 • Obchody 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w ROD „Sielanka”.

  2021-06-02 11:36
  1-26.jpg

  W sobotę 29 maja 2021 r. w świetlicy ROD „Sielanka” w Grudziądzu, z zachowaniem warunków sanitarnych,  odbyło się spotkanie Zarządu ROD z działkowcami. Spotkanie to miało na celu uczczenie ważnego wydarzenia jakim jest powstanie Polskiego Związku Działkowców. W roku 2021 obchodzona jest bowiem 40 rocznica jego powstania. Na jubileuszowe obchody „40-lecia PZD” zaproszono 23 jubilatów, aby podziękować im za zaangażowanie i osobisty wkład w tworzeniu i rozwoju Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sielanka” w Grudziądzu. 

 • Oczka wodne na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

  2021-06-02 10:36
  DSCN3329.JPG
  Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zlokalizowanych na terenie działania Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD stają się coraz piękniejsze. Dzieje się tak za sprawą pojawiających się w krótkich odstępach czasu trendów działkowych. Oczka wodne są elementem podnoszącym walory estetyczne działek oraz przyczyniają się do wzbogacenia flory i fauny. Dzięki nim na działkach można obserwować coraz więcej pożytecznych organizmów: owadów, ptaków i ssaków. 
 • Dzieci to przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych - „Niezapominajkowe Pogaduszki maluchów”.

  2021-06-02 10:17
  188933544_313718487069364_7932529912913966173_n.jpg

  Aktywność na świeżym powietrzu to znacznie lepszy sposób spedzania czasu niż przesiadywanie przed komputerem, tabletem czy też smartfonem. Zabawa w ogrodzie nie musi oznaczać tylko gry w piłkę, korzystanie z placu zabaw, zabawa na trampolinie. Na działce dzieci mogą przeżyć prawdziwy kontakt z przyrodą, poznać sposoby uprawiania roślin warzywnych i ozdobnych, nauczyć się rozpoznawać rośliny uprawne, nazywać je oraz odrózniać od chwastów. Mali działkowcy na działce poznają kolejne etapy uprawy. Podglądanie roślin obserwowanie, jak z nasionek rozwija się piekny kwiat, a potem tworzy bukiet, który upiększy ich pokój lub ogrodową altanę. Dzieci mogą przez obserwację poznać budowę kwiatów, przy okazji nauczyć się, że niektóre rośliny, choć piekne, mogą nie do końca być przyjazne.

 • KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie prób podważania zwolnienia działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego

  2021-06-01 13:27
  komunikat_01.06.2021.png

  W związku z informacjami o rozsyłaniu do niektórych krakowskich ROD pisma przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w którym przestrzega przed usuwaniem drzew owocowych z terenów ROD pod rygorem zastosowania kar finansowych wobec działkowców, Krajowy Zarząd PZD uznaje za konieczne podtrzymanie swojego stanowiska z 8 kwietnia br. o zwolnieniu działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego.

 • Obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna w Toruniu.

  2021-05-31 14:24

  W dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2021 roku o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu, którego głównym celem było dokonanie kontroli bilansów ROD, preliminarzy finansowych, a także protokołów komisji rewizyjnych ROD.

  Przybyłych członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej przywitała główna księgowa Okręgu – Maria Dąbrowska, która omówiła sytuację finansową w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, bieżące problemy, a także wpływ pandemii wirusa COVID – 19 na działalność ROD w 2020 roku.

 • Pismo od Prezydenta Miasta Grudziądza w sprawie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

  2021-05-31 10:48

  Gratis obraz na Pixabay - Koperta, Ikona, List, Mail | Makeup logo design, Vector graphics illustrations, Graphic illustrationPrezydent Miasta Grudziądza Maciej Glamowski skierował pismo do działkowców w sprawie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezydent w swoim piśmie wyraźnie podkreśla istotę istnienia ogrodów działkowych, a także konieczność dbałości o nie ze szczególną uwagą.

 • Informator działkowca czerwiec 2021

  2021-05-28 15:12

  W najnowszym Informatorze działkowca m.in.: o uroczystym VIII  posiedzeniu Krajowej Rady w 40-tą rocznicę powstania PZD, wjeździe pojazdami mechanicznymi na teren ROD, dokarmianiu kotów na działkach w ROD, nowym konkursie krajowym „Najpiękniejsza działka w ROD 2021”.

Facebook