Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie terminu wprowadzenia zasad funkcjonowania funduszu amortyzacyjnego w Polskim Związku Działkowców

  2020-12-04 14:23

  Zgodnie z uchwałą nr 4/II/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie Funduszu Amortyzacyjnego w Polskim Związku Działkowców  zasady funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego miały zostać wdrożone w PZD do dnia 1 stycznia 2021 roku. Rok 2020 miał być rokiem szerszej konsultacji wśród zarządów ROD i działkowców, kampanii informacyjnej w mediach związkowych i okresem na przygotowanie przejrzystych i niebudzących jakichkolwiek wątpliwości zasad funkcjonowania Funduszu. 

 • Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-12-04 14:20

  Krajowa Rada PZD z uznaniem odnosi się do inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie rozpoczęcia procesu legislacyjnego mającego na celu uchwalenie Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Bezwzględnie konieczne są rozwiązania prawne , które będą przyczyniać się do zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych – w tym w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

 • Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami komunalnymi

  2020-12-04 14:17

  W celu ustalenia stanu wdrożenia w ROD ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi w ROD oraz w celu wypracowania rozwiązań prawnych mających na celu pomoc ROD i działkowcom w licznych problemach związanych z wywozem śmieci, w dniu 3 grudnia b.r. KR PZD zapoznała się z obszernym raportem dotyczącym wywozu odpadów komunalnych na dzień 23.08.2020 r. w 4308 ROD, które wzięły udział w badaniu, dokonała oceny sytuacji „śmieciowej” w ROD i przyjęła uchwałę nr 4/VII/2020 w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

 • Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie budżetów obywatelskich

  2020-12-04 14:15

  Do Krajowej Rady PZD docierają sygnały o ograniczeniach wprowadzanych w uchwałach rad gmin w sprawie przeprowadzania na terenach gmin konsultacji społecznych w formie budżetów obywatelskich, które uniemożliwiają zgłaszanie projektów realizowanych na terenach ROD. Z uwagi na powyższe, na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r., członkowie Krajowej Rady PZD zapoznali się z przedstawionym materiałem.

 • Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie aktywności Związku w zakresie rozwoju ROD

  2020-12-04 14:13

  Obecny czas pandemii jest trudny dla całego społeczeństwa. Jednakże jest to również właściwy moment, aby zadbać o rozwój ROD, gdyż w większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD, który nie może być zaspokojony przez Związek z uwagi na brak terenów. Dlatego też na posiedzeniu Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2020 roku, członkowie po raz kolejny omawiali przedmiotowy temat.

 • Trzeci cykl szkoleń dla nowych użytkowników działek w formie webinaru!

  2020-12-03 10:38

  Is Online learning the future of education? | India Didactics AssociationW dniach 1 i 2 grudnia 2020 roku odbyła się kolejna, trzecia tura szkolenia dla nowych użytkowników działek prowadzona w postaci webinarium. To innowacyjne rozwiązanie prowadzenia szkoleń wprowadzone w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD uchwałą numer 5/5/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku jest strzałem w dziesiątkę.

            Do udziału w webinarach zostali zaproszeni wszyscy nowi użytkownicy działek, zgłoszeni przez zarządy ROD od momentu odbywania się poprzedniego szkolenia. Wraz z zaproszeniem na szkolenie do działkowców zostały wysłane broszury tematyczne wydane przez Krajowy Zarząd PZD. Były broszury dotyczące upraw sadowniczych, warzyw, ekologii czy segregacji śmieci na działkach. Szkolenia mają charakter otwarty, dlatego mogą w nich uczestniczyć także inne zainteresowane osoby, chcące poszerzyć swoją wiedzę.

 • Pieniądze nie są kluczem do wszystkiego – odmowna decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dla spółki Boryszew S.A. w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego do gruntów ROD „Elana” w Toruniu

  2020-12-02 13:19

  Strona startowa - ROD ElanaW dniu 26 listopada 2020 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski wystosował odmowną decyzję nabycia przez następcę prawnego Przedsiębiorstwa Państwowego – Zakłady Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu – Spółkę Boryszew S.A. nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Bukowej 20-22, ul. Klonowej 1-7, 9 i ul. Wierzbowej, działki nr 180/1 i 180/2, na których znajduje się ogród nr 2, oraz działka nr 189, na której znajduje się ogród nr 4 Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu.

 • Rodzinny Ogród Działkowy „Rekreacja” w Toruniu cieszy się nową siedzibą dla zarządu ROD

  2020-12-02 13:11

  Rodzinny Ogród Działkowy „Rekreacja” w Toruniu licząc zaledwie kilkadziesiąt działek cieszy się właśnie nową siedzibą dla zarządu ROD. Możliwość realizacji przedsięwzięcia aktyw ogrodowy zawdzięcza Krajowemu Zarządowi Polskiego Związku Działkowców, który pozytywnie rozpatrzył kierowany przez zarząd ROD wniosek o dotację z Funduszu Budowy Siedzib PZD.

 • Interpelacja poselska Tomasza Szymańskiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-12-01 20:23

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Wikipedia, wolna encyklopediaSzanowny Panie Ministrze,

  działkowcy Okręgu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców zaniepokojeni są działaniami rządu w zakresie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Podczas licznych rozmów, działkowcy podkreślają, że zawarte w projekcie ustawy zapisy są dla nich bardzo niekorzystne. Nie uzględniają one przepisów gwarantujących bezpieczne użytkowanie działek oraz pozbawiają działkowców przysługujących im praw, o których mowa w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku. 

 • Interpelacja poselska Pawła Szramki w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-12-01 20:18

   

  Podsumowanie 14. posiedzenia SejmuNiniejszą interpelację kieruję w związku ze stanowiskiem Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Jak wynika ze stanowiska „problem suszy i podtopień dotyka bezpośrednio Rodzinne Ogrody Działkowe, w związku z czym wszyscy działkowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ogrodowym Polski Związek Działkowców są wielce przychylni wprowadzeniu stosownych regulacji prawnych mających na celu przeciwdziałaniu skutkom suszy, bądź powodzi.

 • Stanowisko Zarządu ROD „Wodnik” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-11-27 12:55

  Z uwagi na intensywną działalność człowieka środowisko naturalne ulega coraz to większemu zniszczeniu. Nasze piece, pojazdy powodują ocieplenie klimatu – tzw. globalne ocieplenie. Ogromne ilości wody marnowanej przez społeczeństwo powodują, iż już na chwilę obecną skromne zasoby wodne mizernieją i przypadku zmiany postępowania na horyzoncie nie pojawia się choćby cień szansy na zmianę przykrego stanu faktycznego. Woda powinna w dzisiejszych czasach przez wszystkich ludzi traktowana jak najcenniejszy skarb – właśnie w ten sposób do tego żywiołu podchodzą działkowcy, gdyż jeżeli wody zabraknie – ogrodnictwo działkowe utraci swoje najistotniejsze superlatywy –zdrową żywność, a także zapierające dech w piersiach widoki malowniczych barw roślin na tych niewielkich poletkach, jakimi są działki ogrodnicze. 

 • List otwarty Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sprzętmel” w Toruniu z dnia 26 listopada 2020 roku z prośbą o uszanowanie praw działkowców w trakcie projektowania ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-11-27 12:51

  Rysunek Ikony Komputera, Ołówek Logo, czarny i biały, Ikony komputerowe png | PNGEggRodzinny Ogród Działkowy „Sprzętmel” w Toruniu to niewielka, kilkudziesięciorodzinna wspólnota, w której każdy działkowiec jest dla siebie przyjacielem, a wspólne dobro stawiane jest nade wszystko, dlatego i tym razem poczuwamy się do odpowiedzialności zabrania głosu wobec obecnie trwającego precedensu.

 • Podziękowania dla Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD za bezinteresowne wsparcie Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

  2020-11-26 12:43

  COVID-19 infekcja wywołana koronawirusem SARS-CoV-2Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski PZD otrzymane podziękowanie chciałby przekazać zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także wszystkim działkowcom, bo to właśnie dzięki Ich empatii, a także chęci niesienia bezinteresownej pomocy Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski PZD był wstanie okazać finansowe wsparcie w tak kryzysowej sytuacji, w jakiej Szpital został postawiony w trakcie pierwszej fali pandemii wirusa COVID – 19.

 • Ogrodnictwo działkowe orężem w walce ze smogiem.

  2020-11-23 14:01
  Antonie de Saint-Exupery powiedział, „...że ziemi nie dziedziczymy po rodzicach, tylko pożyczamy od naszych dzieci. Oddajmy im planetę co najmniej w takim stanie, w jakim sami dostaliśmy...”
  Skażenie powietrza ma ogromny wpływ na nasze życie i zdrowie. Wzrastające w ostatnich latach zainteresowanie smogiem może stwarzać wrażenie, że pojawiło się coś nowego, nieznane zagrożenie. Tymczasem analizując historyczne źródła, można zauważyć, że problem zanieczyszczenia powietrza, także smogu, towarzyszy działalności człowieka już od czasów starożytnych. 
 • Czytajcie „działkowca”!

  2020-11-23 09:35

  Na rynku jest już najnowszy, grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek! To również znakomita okazja na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Warto przy tym skorzystać z pakietów korzyści dla prenumeratorów!

 • „Mój Ogródek” – co miesiąc nowe ogrodnicze porady i inspiracje! Grudniowy numer w sprzedaży już od 20 listopada

  2020-11-20 09:39

  W bieżącym numerze czeka na Was temat miesiąca- Święta w stylu retro waste. To artykuł zawierający dużo praktycznych inspiracji, dzięki którym stworzycie w domu, przepiękny, kolorowy klimat świąt, nie wydając na to prawie ani złotówki. Oszczędnie, ekologicznie, pomysłowo !

 • Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-11-20 08:42

  Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim strukturom Związku oraz działkowcom za zaangażowanie zajmowanie stanowisk dotyczących niekorzystnych dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców zapisów projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy 

 • Dokąd nocą tupta jeż....Dziesiątego listopada obchodzony był Dzień Jeża.

  2020-11-18 14:07
  453.jpg

  Jeże są znane jako przyjaciele działkowców, dlatego, że jedzą ślimaki, chrząszcze, gąsienice, ale również pajęczaki, nie pogardzą płazami i małymi gryzoniami, nie wyrządzają żadnej szkody. Wbrew powszechnie panującej opinii i przedszkolnym rysunkom naszych milusińskich, jeże nie jadają jabłek, czasami skosztują kawałek przejrzałego owocu lub grzyba, to jednak największy ssak owadożerny.  Na naszych działkach  łatwo natknąć się na te zwierzęta, będące dużymi śpiochami, mogą bowiem spać do 18 godzin dziennie. Mają słaby wzrok, ale doskonałe zmysły węchu i słuchu, a ich mięśnie wzdłuż grzbietu, podnoszą się i opuszczają, aby reagować na sytuacje zagrożenia. Wszyscy wiemy, że w razie  niebezpieczeństwa jeże zmieniają się w kulę, tak aby kolce pokrywały cały obszar ich ciała i chroniły je przed drapieżnikami.

 • Podziękowanie za odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku Szymona Papke.

  2020-11-18 12:29

  Szczególne wyrazy wdzięczności za złożone kondolencje oraz wieńce kierujemy do Prezesa Polskiego Związku Działkowców, a także do delegacji PZD wraz z pocztami sztandarowymi - za udział w pogrzebie.

 • Stanowisko zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Transportowiec" w Grudziądzu w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

  2020-11-18 11:59

  Diary, education, journal, note, notebook, notepad, textbook icon - Download on IconfinderNie zgadzamy się, aby w tak ważnej ustawie, która ma poprzez szybkie inwestycje zapobiegać skutkom suszy pominięto zapisy ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku, w której są zapisane nasze prawa do odszkodowania za nasadzenia i naniesienia zgodnie z operatem sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, a nie na podstawie opinii. 

Facebook