Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Dzisiaj odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"

   

  4 lutego 2015 roku (dzisiaj) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.
 • Dziennik Trybuna: Nieudany demontaż PZD

   "Polski Związek Działkowców to organizacja, która od lat wzbudza duże zainteresowanie. Ostatnio, gdy nasiliły się ataki na ustawę o ROD, a Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pewne zapisy poprzedniej ustawy mogą świadczyć o monopolu PZD w zarządzaniu ogrodami i nakazał poprawienie lub uchwalenie nowej ustawy, wielu zacierało ręce. Na łamach kilku tytułów prasowych zapowiadano koniec ery PZD i wyzwolenie działkowców, jakby co najmniej byli ciemiężeni. 

 • Ostatnie pożegnanie Śp. Edwarda Śmigielskiego

  DSC_0037.JPG

   W sobotnie mroźne południe pożegnaliśmy długoletniego prezesa okręgowego zarządu toruńsko-włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, naszego kolegę Śp. Edwarda Śmigielskiego. W tej jakże smutnej uroczystości licznie brali udział działkowcy z całego okręgu, w tym wszystkie poczty sztandarowe. 

 • Narada szkoleniowa we Włocławku.

  DSCF9077.JPG

   We wszystkich rejonach okręgu toruńsko-włocławskiego PZD odbyły się narady szkoleniowe z członkami zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. Spotkania te miały na celu przybliżenie zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ogrodach.

 • Zmasowany atak na naszą stronę www.

  atak.jpeg

   Nasza strona internetowa została zaatakowana przez hackerów lub robale internetowe. Do czasu całkowitego zabezpieczenia danych na serwerze mogą występowac drobne niedogodności co do korzystania w pełni ze wszystkich zasobów witryny.

 • KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014

   

  Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości. Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli - 339

 • KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD

   

  Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z wynikami kampanii zebrań ustawowych w ROD zakończonej w dniu 18 stycznia 2015 roku. Art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 rzobowiązał PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców. Podczas tych zebrań działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD czy też założą lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebrania mogły się odbywać  w ROD już od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r. do 18 stycznia 2015 r.

 • Dziennik Trybuna: Nie tylko Bierut doskwiera działkowcom

   "Zwrotów gruntu domagają się coraz częściej nie tylko byli właściciele i ich spadkobiercy, ale też osoby, które nie są związane z byłymi właścicielami, a prawo do roszczenia po prostu odkupują, licząc na milionowe zyski. Po transformacji ustrojowej w latach 90. okazało się, że wartość wywłaszczanych w okresie PRL-u gruntów wzrosła wielokrotnie, a rozwój miasta sprawił, że często tereny kiedyś zupełnie bezwartościowe i zaniedbane, stały się nagle atrakcyjną lokalizacją. Przyczyniły się do tego także ogrody działkowe. Grunty te bowiem niejednokrotnie miasta i gminy przekazały działkowcom" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

 • Drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"

   

  4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.

 • Narada szkoleniowa w Grudziądzu.

   Dnia 24 stycznia 2015 roku w Bursie Szkolnej Caritas odbyła się narada szkoleniowa Prezesów, Skarbników, opiekunów i księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta i rejonu Grudziądza. Spotkanie otworzył i prowadził p. Jerzy Wiecki – Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD, pełniący funkcję kierownika rejonu grudziądzkiego.

 • Podziękowanie dla pocztu

   poczet sztandarowy, pzd chełmża, działkowcyPo apelu  upamiętniającym wyzwolenie Chełmży w styczniu 1919 roku J. Strzałkowski w imieniu Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD podziękował członkom pocztu sztandaru Chełmżyńskich Ogrodów Działkowych za godne reprezentowanie społeczności działkowców Chełmży na uroczystościach miejskich.

 • Rocznica wyzwolenia Chełmży

   21 stycznia w pomieszczeniach dawnego klubu „Pod Ratuszem” spotkali się prezesi chełmżyńskich ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczył Czesław Kozikowski I Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD. Zapoznał on zebranym z aktualnymi problemami, nad którymi pracuje Krajowa Rada PZD. 

 • OZ Toruńsko - Włocławski wobec ataków na PZD na stronie internetowej Polskiej Lewicy

   A Hand Writing"Wyrażamy głęboką dezaprobatę i sprzeciw wobec zamieszczania na łamach Waszej strony internetowej bezzasadnych informacji mających zdyskredytować w oczach opinii publicznej naszą społeczną, pozarządową organizację. Publikowane materiały autorstwa pana Andrzeja Łaszczyka, będące następstwem odwołania tego Pana z funkcji członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie są niczym innym jak przysłowiowym wylewaniem żółci i prowadzeniem prywatnej wojny przeciwko PZD. Państwa witryna internetowa nie jest platformą wymiany poglądów politycznych i ideowych, stąd też wybiórcze atakowanie jedynie naszej społecznej organizacji w żaden cywilizowany sposób nie może być zrozumiałe i tym samym dopuszczalne" - pisze do przewodniczącego Polskiej Lewicy Jacka Zdrojewskiego OZ Toruńsko - Włocławski.

 • Kampania rozpoczęta

   21 stycznia w pomieszczeniach dawnego klubu „Pod Ratuszem” spotkali się prezesi chełmżyńskich ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczył Czesław Kozikowski I Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD. Zapoznał on zebranym z aktualnymi problemami, nad którymi pracuje Krajowa Rada PZD. 

 • Związek Miast Polskich o spłacie dekretowców i poparciu dla projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’

   

  12 grudnia 2014 roku w Białej Podlasce odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była spłata roszczeń dekretowców i obywatelski projekt ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’.
 • Dziennik Trybuna: Warszawskie ogrody pod młotek? Walka wciąż trwa

   "Sprawa zagrożonych likwidacją warszawskich ogrodów i propozycji stowarzyszenia „Dekretowiec" do ustawy reprywatyzacyjnej, które są przedmiotem analizy w Senacie, wzbudziła ogromny odzew środowiska działkowego. Z całego kraju płyną listy od ogrodowych stowarzyszeń i samych działkowców, którzy solidaryzują się z warszawskimi działkowcami i protestują wobec takich działań. Także Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców krytycznie odniosła się do postulatów stowarzyszenia, które lekką ręką proponuje likwidację wszystkich warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych, z czego 500 ha gruntów ROD miałoby być bezpośrednio wydanych na rzecz „dekretowców", a pozostałe 700 ha rozprzedane deweloperom za kwotę bliską 40 mld zł" - czytamy w najnowszym Dzienniku Trybuna.

 • „Mój Ogródek” tworzymy z naszymi czytelnikami!

   Kolejny zimowy miesiąc to jeszcze czas, kiedy prace ogrodnicze ograniczamy do tzw. kosmetyki. Obserwujemy pogodę a w razie potrzeby interweniujemy chroniąc te bardziej wrażliwe gatunki – np. strzepując zalegający śnieg, lub poprawiając zimowe osłony. Podświadomie już czekamy i myślimy o wiośnie szukając inspiracji i ogrodowych porad. Warto po nie sięgnąć do najnowszego, lutowego numeru „Mojego Ogródka” i skorzystać ze sprawdzonych rad i projektów zarówno naszych ekspertów jak i czytelników.

 • To już 70 lat

  0265dfbbc27540c2b6fe267882c286af.jpg

   20 stycznia 2015 roku Włocławek świętował 70 rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej. Tradycyjnie pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności odbyła się uroczystość w której udział wzięły kompanie honorowe Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, poczty sztandarowe szkół, harcerzy, organizacji kombatanckich i społecznych.

 • Stanowisko OZ Toruńsko-Włocławskiego do Prezydent m. Warszawy odnośnie odmowy zarejestrowania Statutu PZD.

   W nawiązaniu do Postanowienia Sądu Rejestrowego dla Miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 stycznia 2015 r. o odmowie zarejestrowania Statutu Polskiego Związku Działkowców wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec stanowiska Pani Prezydent, o które oparł się Referendarz Sądowy. Naszym zdaniem trudno inaczej tłumaczyć takie stanowisko niż złą wolą, zwłaszcza mając w pamięci ostatnie pomysły na rozwiązanie problemu wywłaszczenia na mocy Dekretu Bieruta. Jest to niewątpliwie kolejna próba rozbicia jedności działkowców, która doprowadzić ma do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

   
 • Czytajcie „działkowca”!

   Tegoroczna zima przebiega bardzo zmiennie i raczej łagodnie, odwilże przeplatane są okresami ochłodzeń. Nie jest to korzystna aura dla zimujących roślin, które, niedostatecznie zahartowane mogą ucierpieć od nagłych mrozów. Warto więc regularnie odwiedzać działkę, sprawdzać zimowe zabezpieczenia, czy nie zostały np. uszkodzone przez wiatr (też go nie brakowało), podlewać rośliny zimozielone i robić inne, potrzebne w tym czasie zabiegi. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie lutowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! 

Facebook