Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Miliarder dąży do wyrzucenia działkowców

  2017-12-20 05:40
  img152.jpg

  W ostatnim czasie, w mediach pojawiły się informacje o działaniach spółki Boryszew S.A., należącej do miliardera Romana Karkosika, zmierzających do stwierdzenia z mocy prawa użytkowania nieruchomości, na których zlokalizowana jest część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu, położona przy ul. Bukowej 20-22, przy ul. Klonowej 1-7 i 9 oraz przy ul. Wierzbowej 12 Teren ten obejmuje 151 działek ogrodniczych. Historia powstania ogrodu działkowego sięga lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to w 1976 r. Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex - Elana” w Toruniu wykupiły na rzecz Skarbu Państwa m.in. w/w grunty pod III etap rozbudowy zakładu, a właściwie pod zorganizowanie strefy ochronnej. Na wykupionym obszarze zorganizowano w latach 1979-1980 ogród działkowy „Elana”, który na mocy art. 32 ustawy z dnia 6.05.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych stał się pracowniczym ogrodem działkowym. W 1994 roku Elana S.A. przekazała protokołem zdawczo – odbiorczym na rzecz Polskiego Związku Działkowców nieruchomości gruntowe – łącznie 33 działki gruntu PZD – między innymi trzy działki, których dotyczy obecne roszczenie spółki Boryszew S.A.

 • Czytajcie „działkowca”!

  2017-12-19 14:41

  Działki w zimowej szacie mogą być wyjątkowo piękne, warto je więc odwiedzać, tym bardziej, że nawet w tym czasie wymagają naszej uwagi. W najnowszym, styczniowym wydaniu „działkowca”, znaleźć można praktyczne porady na temat najważniejszych prac zimą a także wiele wspaniałych inspiracji na nadchodzący sezon! To również znakomita okazja na zamówienie nowego pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

 • XVIII posiedzenie KR PZD w dniu 15 grudnia 2017 roku

  2017-12-19 12:26

  W dniu 15 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyło się XVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Posiedzeniu przewodniczył Pan Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Poza członkami KR PZD w posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, Pani Maria Fojt. 
  Tematyka posiedzenia to obejmowała bardzo ważne tematy. Pierwszym z nich była ocena przebiegu i wyników Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

 • Problem suszy fizjologicznej u roślin zimozielonych oraz iglastych

  2017-12-18 22:44

  Susza fizjologiczna dotyczy gatunków iglastych i zimozielonych uprawianych w pojemnikach oraz w gruncie. W wyniku tego zjawiska rośliny mogą nie przetrwać zimy. Powodem wystąpienia suszy fizjologicznej u roślin nie są silne mrozy, jednak brak możliwości pobrania wody z podłoża.

 • Sprawy z dyżurów telefonicznych

  2017-12-15 12:22

  W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Po każdym dyżurze prawnym na stronie Krajowej Radzie zamieszczane są wybrane pytania i zagadnienia poruszane w trakcie telefonicznych porad prawnych wraz z krótkimi wyjaśnieniami prawników. Podczas ostatniego dyżuru padło pytanie: Czy zarząd ROD musi powołać komisję energetyczną jeśli żądają tego działkowcy? Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią.

 • 4. rocznica uchwalenia ustawy o ROD

  2017-12-13 17:56

  Dzisiaj jest 4 rocznica uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pod obywatelskim projektem ustawy zebraliśmy przeszło 924 000 podpisów. To rekord. Nikomu do dziś nie udało się go pobić. Był to również z niewielu obywatelskich projektów ustaw, który udało się uchwalić. Tym samym pokazaliśmy integrację i siłę ruchu ogrodnictwa działkowego. Wszystkim, którzy przyczynili się do uchwalenia ustawy: zbierając podpisy, wysyłając listy, demonstrując, czy w jakikolwiek inny sposób, jeszcze raz: Dziękujemy!

 • Przemówienie Prezesa PZD ws. rozwoju ROD w Polsce

  2017-12-11 21:13

  Drugim ważnym tematem omawianym na Zjeździe był rozwój ROD. - Tradycją ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, w tym szczególnie PZD, jest rozwój ROD na miarę potrzeb społeczeństwa - powiedział w swoim przemówieniu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Zachęcamy do przeczytania pełnej treści tego wystąpienia.

 • Przemówienie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego ws. zmian w statucie PZD

  2017-12-11 21:05

  - Jestem przekonany, że rozwiązania zawarte w przedłożonym projekcie w pełni odpowiadają na to ponadczasowe wyzwanie, a tym samym są zgodne z potrzebami działkowców, ogrodów i Związku - mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu PZD. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przemówienia, które dotyczy wprowadzonych w statucie zmian.

 • Znowelizowany statut PZD

  2017-12-11 21:03

  Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd PZD przyjął zmiany w statucie, jednak znowelizowany statut będzie obowiązywał dopiero po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do momentu jego rejestracji obowiązuje jego dotychczasowa wersja. Ze zmianami w statucie można zapoznać się TUTAJ.

 • Dokumenty i stanowiska z Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu PZD

  2017-12-11 21:00

  Delegaci przyjęli dwie uchwały ws. zmiany statutu oraz rozwoju ROD w Polsce. Ponadto podjęli ważne stanowiska, które dotyczą m.in. ustawy reprywatyzacyjnej i sprawy roszczeń do terenów ROD, współpracy z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, otwarcia ROD dla społeczeństwa oraz szerszego otwierania na ROD i działkowców. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.

 • Narada szkoleniowa grudziądzkich prezesów rod

  2017-12-11 20:22
  1-6.jpg

              Zbliżają się najpiękniejsze chwile w całym roku- święta Bożego Narodzenia. To czas pełen radości, spotkań przy wigilijnym stole w gronie rodziny, przyjaciół, życzeń wymienianych w blasku świec przy dźwiękach kolęd. Jest to również dobry moment na podsumowanie roku, podziękowanie wszystkim, za wspólną pracę, sukcesy . Takie spotkania umożliwiają zacieśnienie więzi i budowanie dobrych relacji pomiędzy zarządami ogrodów oraz wszystkimi, którym idea ogrodnictwa działkowego jest bliska. W wyjątkowym świątecznym klimacie, takie spotkanie to idealny czas, by oderwać się od natłoku codziennych spraw. W dniu 07 grudnia 2017 roku odbyło się takie spotkanie świąteczne, poprzedzone naradą szkoleniową dla Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta i Rejonu Grudziądza. 

 • Samorząd lokalny sprzyja działkowcom Chełmży.

  2017-12-11 19:08
  56.jpg

  Burmistrz Miasta Chełmży – p. Jerzy Czerwiński znany jest ze swej ogromnej przychylności do ogrodów działkowych i całej idei ogrodnictwa działkowego. Działkowcy Chełmży zawdzięczają bardzo dużo swemu burmistrzowi, który nigdy nie odmówił pomocy w organizowanych uroczystościach oraz pracach związanych z obroną ogrodów, gdy były zakusy partii politycznych.Nie zabrakło czujnego oka włodarza miasta również gdy nastąpił czas konieczności modernizacji oraz budowy nowej sieci wodociągowej, w tym przyłączy do ogrodów działkowych. Zakończone zostały prace związane z zapewnieniem rodzinnym ogrodom działkowym położonymi na terenie miasta możliwość czerpania wody pitnej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży wykonał przyłącze do ROD „Postęp” sektor nr 12 i dla ROD „Magnolia”. Łączny koszt inwestycji wybudowania magistrali oraz utworzenie przyłączy wodociągowych wyniósł 90.813,00 zł.

 • Galeria zdjęć ze Zjazdu

  2017-12-10 22:57

  Zachęcamy do oglądnięcia pierwszych zdjęć z odbytego w dniu 9 grudnia  br. w Warszawie Zjazdu Delegatów, podczas którego delegaci uchwalili nowelizację statutu PZD. Więcej zdjeć pojawi się w poniedziałek. GALERIA ZDJĘĆ

 • Zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD - relacja

  2017-12-10 22:53

  Zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Wzięli w nim udział delegaci z całej Polski. Zebrali się w celu uchwalenia zmian w Statucie wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Proponowane przez Krajową Radę PZD zmiany są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju.

   

 • Delegaci o potrzebnym rozwoju ROD

  2017-12-10 22:51

  Delegaci zabrali także głos w sprawie potrzeby rozwoju ROD. W swoich przemówieniach wskazywali na ogromne zainteresowanie działkami i potrzebę tworzenia nowych ogrodów, w szczególności w miastach, które dzięki ogrodom zmieniają swoje oblicze.

 • Delegaci zabrali głos ws. zmian w statucie

  2017-12-10 22:48

  Po referacie Prezesa PZD Eugeniusz Kondrackiego o zmianach w statucie, delegaci zebrani na Nadzwyczajnym XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD mieli możliwość zabrania głosu. Wszyscy dyskutanci potwierdzili, że wprowadzane zmiany są dobre i ułatwią pracę działkowcom, ogrodom i okręgom. Dziękowali także za liczne konsultacje i pracę, jaka została włożona w jego przygotowanie.

 • Porozmawiajmy o ludziach wyjątkowych

  2017-12-07 14:30
  100_1739.JPG
  W obecnych czasach, w dobie społeczeństwa nastawionego do życia konsumpcyjnie, niechętnego do bezinteresownej pracy na rzecz społeczeństwa zdarzają się też ludzie uparci, nie liczący się z utraconym własnym czasem, ludzie z pomysłem i wielkim zaangażowaniem.
      Do takich ludzi niewąpliwie należy prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pigwa we Włoclawku - Jan Krzyżanowski. To głównie jego wysiłek i jego wielka zasługa. W "jego" ogrodzie, mimo że jest wymagający i konsekwentny,  każdy chciałby mieć działkę ! Z prezesem J.Krzyżanowskim wspólpracuje się świetnie - jest cenionym współorganizatorem wielu inicjatyw ogrodowych, że wspomnę chociażby szczególny wkład w organizację Okręgowych Dni Działkowca - Włoclawek 2016 czy też zaangażowanie w walkę o pozyskanie funduszy z Budżetu Obywatelskiego UM we Włoclawku na budowę utwardzonej drogi dojazdowej  do kompleksu naszych ogrodów - walki zakończonej wielkim sukcesem! To zaangażowanie i namacalne efekty jego pracy społecznej są wysoko oceniane przez władze związkowe i działkowców
 • Szkolenie, prezentacja a w tle życzenia świąteczne.

  2017-12-07 12:12
  DSC_0562.JPG

  Przy bardzo wysokiej frekwencji obecności odbyła się w dniu 05 grudnia 2017 roku narada szkoleniowa dla prezesów rodzinnych ogrodów działkowych miasta i rejonu Włocławka. Otwarcia narady dokonał Pierwszy Wiceprezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Leszek Konefał. Po słowach wstępu i zasygnalizowania tematyki narady, przywitał przybyłego na naradę Prezes OZ PZD – Piotra Gadzikowskiego oraz Annę Bołądź – zastępcę dyrektora OZ PZD a także Marię Dąbrowską – główną księgową OZ PZD. 

 • Narada szkoleniowa prezesów rod miasta i rejonu Torunia

  2017-12-07 10:55
  DSC_0533.JPG

  04 grudnia 2017 roku odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów rodzinnych ogrodów działkowych miasta i rejonu Torunia. Naradę prowadził prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski oraz zastępca dyrektora biura OZ PZD – p. Anna Bołądź wraz z główną księgową OZ PZD – p. Marią Dąbrowską. Tematyka narady skupiała się wokół  spraw bieżących dotykających Polski Związek Działkowców jak również problematykę prac zarządów rod i zdarzających się uchybień  niedociągnięć administracyjnych. Na zapytania odnośnie spraw statutowych odpowiedzi udzielał prezes OZ PZD na przemian z panią dyrektor biura, natomiast w sprawach finansowo-księgowych odpowiedzi i wyjaśnień udzielała główna księgowa OZ PZD.

 • Narada szkoleniowa skarbników i księgowych rod.

  2017-12-04 21:35
  DSC_0521.JPG

  01 grudnia 2017 roku w Świetlicy rodzinnego ogrodu działkowego „Elana” w Toruniu odbyła się narada szkoleniowa dla skarbników i księgowych rod z terenu miasta i rejonu Torunia. Narada szkoleniowa przygotowana została przez biuro Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, a przewodniczył jej Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski wraz z Główną księgową OZ PZD – p. Marią Dąbrowską. 

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook