Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Pismo Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Transportowiec" w Grudziądzu

  2020-02-03 12:02

  Dopuszczenie do tzw. Abolicji budowlanej altan, to nic innego jak świadome naruszenie zasad społecznych. Ogrody działkowe od wielu lat spełniją ważną rolę społeczną, wiele działek uprawianych jest przez kolejne pokolenia działkowców.

 • Apel do Senatorów w sprawie ustawy Prawo Budowlane -ROD "Budowlaniec" w Grudziądzu

  2020-02-03 12:00

  Panie Marszałku Senatu RP, Szanowni Senatorowie, wsłuchajcie się w apel licznej grupy działkowców oraz ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego, które wnosi o wyłączenie z owej noweliazcji obiektów altan zanjdujących się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

 • Apel w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane

  2020-01-31 14:04

  Jako działkowiec użytkujący działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Energetyk” oraz będąc członkiem Zarządu zapoznałam się z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i nie zgadzam się z proponowanymi zmianami zakładającymi uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, a przede wszystkim co jest istotne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych , uproszczenie postępowania legalizacyjnego odnoszącego się do samowoli budowlanych.

 • Rodzinny Ogród Działkowy "Niezapominajka" w Grudziądzu- Apel w sprawie zmian w ustawie Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego

  2020-01-31 14:02

  Odnosimy wrażenie, że w projekcie faworyzuje się osoby, które na terenie ogrodu dopuściły się złamania prawa i chcą zalegalizowania ich bezprawia.

 • Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Elizy Orzeszkowej w Grudziądzu w sprawie projektu nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane

  2020-01-31 13:59

  Obudźmy się z głębokiego snu, bo ogrody działkowe jako miejsca wkomponowane w układ architektoniczny wielu miast, mogą zmienić się w osiedla mieszkaniowe.

 • Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grudziądz Południe

  2020-01-29 15:26

  Działając w imię dobra działkowców użytkujących działki zgodnie z obowiązującą ustawą przyjętą przez Parlament 13 grudnia 2013 roku, zwracamy się do Senatorów, aby w trakcie dalszych prac legislacyjnych, przychylili się do postulatów zgłaszanych przez Polski Związek   Działkowców oraz zwykłych działkowców.

 • Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

  2020-01-29 15:23

  Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu wypełniając społecznie swój mandat powierzony przez działkowców Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2020 roku Ustawą o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wyrażają absolutne poparcie dla działań i stanowiska Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie koncepcji zmian w zacytowanej powyżej ustawie.

 • Stanowisko Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw.

  2020-01-29 10:35

  Okręg Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców po zapoznaniu się z przyjętym przez sejmową Komisję Infrastruktury projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw pragnie wyrazić głos sprzeciwu wobec naruszania przez ustawodawcę przepisów obowiązujących w Polskim Związku Działkowców, a także wobec nowelizacji ustawy, która spowoduje sprzeczność pomiędzy zmienioną ustawą Prawo Budowlane, a wprowadzoną w dniu 13 grudnia 2013 roku ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

 • Co niesie z sobą rewolucja śmieciowa?

  2020-01-29 10:32

  Wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami dla ROD, powodują nie lada trudności dla zarządów, które sprowadzają się głównie do* wzrostu kosztów* trudności we wdrażaniu segregacji* kłopoty z likwidacją odpadów zielonych * różne interpretacje przepisów ustawy w stosunku do RODRodzinne ogrody działkowe są specyficznym podmiotem gromadzącym odpady, co wynika z wielkości, różnorodności oraz trudności w dopasowaniu się do obowiązujących przepisów.Wzrost ogólnych kosztów, jest wynikiem:* nałożenie na odbiorców dodatkowych wymagań w zakresie monitoringu, kaucji, rejestru, co w niektórych przypadkach powoduje wzrost 10-krotnty

 • Stanowisko Kolegium Prezesów ROD miasta Grudziądz Północ

  2020-01-29 10:02

  Kolegium Prezesów w imieniu działkowców zrzeszonych w ogólnopolskim stowarzyszeniu ogrodowym PZD, pragnie zaapelować do Sejmowej Komisji Infrastruktury o wykluczenie z projektu nowelizacji ustawy zapisów dotyczących legalizacji samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

 • Nowelizacja prawa budowlanego - PZD apeluje o korektę

  2020-01-27 11:53

  Parlament pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Niestety, choć  dotyczy ona działkowców - samowoli budowlanych w ROD – PZD nie potraktowano jako strony społecznej, którą warto wysłuchać, gdyż zna problem od strony praktycznej. W efekcie zmiana w obecnym kształcie zagraża interesom ogrodów i działkowców. De facto niweczy bowiem skutki działań podejmowanych przez zarządy ROD przeciw samowolom budowlanym i wykorzystywaniu działek sprzecznie z ustawą - zjawiskom mogącym zagrozić dalszemu istnieniu ogrodów. Krajowy Zarząd PZD podjął starania o skorygowanie nowelizacji. W przyjętym stanowisku apeluje o wprowadzenie poprawek opracowanych przez PZD. BP

   

   

   

 • Grudziądzcy działkowcy na obchodach 100-lecia Niepodległości.

  2020-01-24 12:38
  5e29be014ce16_p.jpg

  100 Rocznicę Powrotu Regionu Grudziądzkiego w Granice Rzeczypospolitej, obchodziliśmy 23 stycznia 2020 roku. Już od niedzieli odbywały się koncerty, wystawy, prelekcje, ale centralne obchody zaplanowano na dzień 23 stycznia. Mieszkańcy, a wśród nich działkowcy, zrzeszeni w stowarzyszeniu ogrodowym Polki Związek Działkowców, goście, m.in. wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Remlau, ks. biskup Józef Szamocki, parlamentarzyści, radni sejmiku wojewódzkiego i Rady Miejskiej oraz grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe, Wojskowa Asysta Honorowa, dzieci, młodzież , w towarzystwie Orkiestry Wojskowej z Torunia, wzięli udział w Błękitnym Przemarszu. Wśród dźwięków patriotycznych pieśni, z radością w sercach, z błękitnymi balonami i flagami, tłumy przeszły na miejsce głównych uroczystości.

 • Nowelizacja prawa budowlanego - PZD apeluje o korektę

  2020-01-24 11:06

  Parlament pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Niestety, choć  dotyczy ona działkowców - samowoli budowlanych w ROD – PZD nie potraktowano jako strony społecznej, którą warto wysłuchać, gdyż zna problem od strony praktycznej. W efekcie zmiana w obecnym kształcie zagraża interesom ogrodów i działkowców. De facto niweczy bowiem skutki działań podejmowanych przez zarządy ROD przeciw samowolom budowlanym i wykorzystywaniu działek sprzecznie z ustawą - zjawiskom mogącym zagrozić dalszemu istnieniu ogrodów. Krajowy Zarząd PZD podjął starania o skorygowanie nowelizacji. W przyjętym stanowisku apeluje o wprowadzenie poprawek opracowanych przez PZD. BP

 • Czytajcie „działkowca”!

  2020-01-22 12:15

  Uwaga: Nie przegapcie najnowszego, lutowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie m.in. aktualne porady i wiele wspaniałych inspiracji na zbliżający się sezon! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

 • Lutowy numer na rynku od 21 stycznia! „Mój Ogródek” – poradnik ogrodniczy każdego działkowca i ogrodnika

  2020-01-22 12:12

  W lutowym „Moim Ogródku” pomimo trawiącej zimy, zaczynamy myśleć już o pracach na działce. Warto poznać nasze powinności względem cięcia roślin ozdobnych o tej porze roku. Zachęcamy również do zapoznania się z „instrukcją”, jakie gatunki podlewać zimą, gdy nie ma opadów śniegu ani deszczu. Luty to również miesiąc, w którym rozpoczynamy prace związane z przygotowaniem podłoża pod siew w tunelu foliowym i w szklarni – nasze praktyczne rady przyspieszą wiosnę! W bieżącym wydaniu pomagamy przywrócić starym meblom nowy atrakcyjny wygląd, a także „budujemy” nawierzchnię żwirową.

 • Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniu 15.01.2020 r. w Warszawie

  2020-01-22 12:09

  Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 15.01.2020 r.   odbyła w Warszawie trzecie posiedzenie w obecnej kadencji. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie posiedzenia: - ustaliła tematykę i harmonogram narady z Przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w dniach 15-16 stycznia 2020 roku.,

 • W jaki sposób przeciwdziałać pożarom w ROD?

  2020-01-17 11:13
  Dramatyczny-pozar-domu-rodzinnego.-Nie-zyje-jedna-osoba_article.jpg

  W ostatnim czasie dochodzi do częstych pożarów altan w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Z pewnością powstawaniu tych zdarzeń sprzyja okres zimowy i niestety przebywanie na działkach osób bezdomnych lub tych, którzy niezgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem ROD, zamieszkują na działkach. Niedawno w Lublinie doszło aż do 5 pożarów altan na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze”. Służby podejrzewają, że ich przyczyną mogło być celowe podpalenie.

 • Uchwały krajobrazowe w Polsce

  2020-01-17 11:09
  Paragraf_funny.jpg

  W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa). Na podstawie powyższej ustawy, gminy uzyskały kompetencję do wprowadzenia uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowe). Należy zaznaczyć, iż przyjęcie przez radę gminy uchwały nie jest obligatoryjne. Zatem samorządy dostały swobodę w zakresie podjęcia decyzji o jej uchwaleniu.

 • Grudziądzcy działkowcy zagrali razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

  2020-01-15 09:46
  FB_IMG_1578849965726.jpg

  W dniu 12 stycznia 2020 roku działkowcy zjednoczeni w Grudziądzkim klubie działkowca „Zielony Zakątek” zagrali wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

 • Nowy rodzaj dyżurów telefonicznych DGCS PZD System

  2020-01-15 09:21
  DGCS_LOGO.jpg

  Zgodnie z podjętą przez Krajowy Zarząd PZD  uchwałą nr 427/2019 z 30.12.2019 r. od dnia 15 stycznia 2020 r. zostają wprowadzone w biurze Jednostki Krajowej telefoniczne dyżury regionalnych koordynatorów ds. programu DGCS PZD System. Każdego dnia  Zarządy ROD mogą uzyskać wsparcie regionalnych koordynatorów programu DGCS PZD  System w zakresie modułu „Ogrody działkowe.”

Facebook