Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Apel ROD "Tramwajarz" w Toruniu w sprawie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2019-02-02 13:15

  NIe pozwolimy, aby ktoś z chęci wprowadzenia "dzikiej reprywatyzacji" odebrał nam działki! Dlaczego byli właściciele wywłaszczonych nieruchomości mają mieć większe prawa, niż działkowcy, którzy od wielu lat użytkują te tereny, poświęcają swój cenny czas i wkładają w ogród ogrom ciężkiej pracy?

 • Stanowisko ROD "Wodnik" w Chełmży w sprawie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  2019-02-02 13:09

  OD wielu lat piastuję funkcję prezesa w ROD "Wodnik" w Chełmży. Jestem działkowcem z wieloletnim stażem. Dzięki mojemu doświadczeniu wiem, jak ważnym elementem życia są działki dla ich użytkowników. Doskonale wie, jak wiele ci ludzie poświęcili czasu, pracy, czy pieniędzy. Bardzo dużo ogrodów usytuowanych jest na terenach ówcześnie wywłaszczonych w celu realizacji inwestycji. W dalszym etapie tereny te uznane, jako zbędne dla realizacji celu przekazywane były w użytkowanie dla działkowców.

 • Apel Zarządu ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2019-02-02 13:02

  Jako członkowie zarządu rodzinnego ogrodu działkowego, którym to powierzono mandat zaufania społecznego przez działkowców, czujemy się zobowiązani na bieżąco monitorować wszelkie działania zewnątrz ogrodu mogące mieć negatywny wpływ na ogród czy w kontekście globalnym - na ruch ogrodnictwa działkowego. Stąd też, z ogromną dozą zaniepokojenia dostrzegamy olbrzymie zagrożenie dla ogrodów działkowych płynące z nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Pierwsze w tym roku obrady Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD.

  2019-01-31 20:39
  DSC_0873.JPG

  W dniu 30 stycznia 2019 r. członkowie Okręgowej Rady  Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców spotkali  się na I w tym roku posiedzeniu. Zebranie otworzył Prezes Okręgu PZD – p. Piotr Gadzikowski, który we wstępie przywitał obecnych, a po wyborze komisji uchwał i wniosków, stwierdził prawomocność obrad. W dalszej kolejności Prezes Okręgu PZD szeroko omówił zagadnienia poruszane na naradzie prezesów, dyrektorów biur i inspektorów ds. terenowo-prawnych oraz na  posiedzeniach Krajowego Zarządu i Krajowej Rady PZD. Skupił się w szczególności na zagrożeniach związanych z projektowanymi zamianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przedstawił zarówno uchwałę nr 3/XXVI/2019 KR PZD, jak i stanowisko KR PZD z dnia 24 stycznia w sprawie projektu nowelizacji w/w ustawy w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. 

 • Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej w sprawie ustawy "śmieciowej"

  2019-01-31 19:44

  Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD po przeanalizowaniu poprawionego projektu nowelizacji Ustawy Czystości i Porządku w Gminach (UCPG) zauważa, iż przy wprowadzaniu zmian uwzględniono poszczególne propozycje Polskiego Związku Działkowców, aczkolwiek niestety niektóre zapisy w dalszym ciągu w sposób rażący godzą w interesy działkowców. Ponadto wprowadzono nowe rozwiązania, uderzające w interesy ROD, które wymagają natychmiastowej zmiany.

 • Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2019-01-31 19:35

  Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska Polskiego Związku Działkowców, po zapoznaniu się z treścią nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami, pragnie wyrazić swoje spostrzeżenia, iż zaproponowane rozwiązania wywołują zastrzeżenia. W naszej ocenie zaproponowane rozwiązania wywołają falę szkód dla ogromnej rzeszy osób korzystających obecnie z nieruchomości pozostających w zasobach Skarbu Państwa lub samorządów lokalnych.

 • Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD nominowany do prestiżowego tytułu Osobowości Roku 2018.

  2019-01-31 17:08
  DSC_0289-1.jpg
  Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców uzyskał nominację Kapituły Redakcji „Expressu Bydgoskiego”, „Nowości Dziennika Toruńskiego” i „Gazety Pomorskiej” do tytułu Osobowość Roku 2018 w kategorii Samorządność i Społeczność LokalnaKapituła doceniła zawodowe sukcesy i wkład w życie lokalnej społeczności, a w szczególności popularyzowanie idei ogrodnictwa działkowego, a także dbanie o prawa i bezpieczeństwo działkowców. 
 • Ogrodowe metamorfozy, czyli gdzie i jakie zachodzą zmiany.

  2019-01-29 10:31

  Rodzinne ogrodu działkowe na przestrzeni ostatnich lat przeszły sporą metamorfozę, począwszy od zmian poszczególnych działek poprzez wizerunek całych ogrodów aż po otoczenie włącznie. To ostatnie należy postrzegać w szerszym kontekście, także prawnym czy ustawodawczym. Nawiązując do działek należy dostrzec niezmiernie ważne i potrzebne programy kreowane przez Krajowy Zarząd czy Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, jak chociażby „Otwarty program rozwoju ROD”, czy „ROD na miarę XXI wieku”. Działkowcy dostrzegają konieczność wdrażania tego typu programów, jednakże, powiedzmy równorzędnie działki zmieniają się pod względem ich wykorzystywania. Co przez to należy rozumieć? Otóż coraz liczniej działkowcy obecnie powracają „do korzeni” ruchu ogrodnictwa działkowego, doceniając wartość własnoręcznie wychodowanych warzyw. Wszak nic tak nie cieszy jak możliwość obserwowania, podziwiania i degustowania własnych owoców i warzyw. 

 • Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

  2019-01-28 13:54

  W dniu 24 stycznia 2019 r. Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Przedmiotowe stanowisko było efektem analizy przepisów projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 3108) i wypracowania wniosku, że projektowane rozwiązania prawne niosą ze sobą poważne zagrożenie dla ROD i działkowców, związane z ryzykiem masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez ogrody działkowe.

 • Dotychczasowe działania Związku w obronie ROD przed polityką planistyczną miast

  2019-01-26 19:35

  W ostatnim czasie Związek zaobserwował wzmożoną aktywność niektórych miast – zwłaszcza tych większych – w zakresie podejmowania działań planistycznych zmierzających do zmian w planach miejscowych i studiach. Ma to fundamentalne znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż zapisanie, w miejsce istniejących ogrodów lub w ich sąsiedztwie, innego przeznaczenia terenu niż zieleń działkowa, w konsekwencji wiąże się z ich likwidacją. Z uwagi na powyższe, Związek podjął niezwłocznie działania nie tylko zmierzające do obrony ROD w tych miejscowościach, w których to zagrożenie stało się realne, ale i również działania, które mają pomóc innym rodzinnym ogrodom działkowym – obecnie niezagrożonym – aby uchronić się przed negatywnymi zamierzeniami miast. 

 • KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian dokonanych w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”

  2019-01-25 11:24

  W dniu 3.09.2018 r., KR PZD przekazała do Ministerstwa Środowiska wiele uwag do projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html. Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ww. projekt ustawy został poddany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu oraz konsultacjom publicznym. Ostatecznie, w dniu 9.01.2019 r. został przekazany przez Ministra Środowiska do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

 • Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2018 rok

  2019-01-25 11:19

  W dniach 21-23 stycznia 2019 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która  zgodnie z § 138 pkt 1 Statutu PZD przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2018 rok.Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. 

 • Czytajcie „działkowca”!

  2019-01-25 11:16

  Uwaga: w sprzedaży już najnowszy – lutowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z bezpłatną dostawą!

 • Korekta PIT po interwencji PZD

  2019-01-25 11:12

  Po interwencji PZD Ministerstwo Finansów usunęło kłopotliwą dla ROD lukę w systemie informatycznym służącym realizacji obowiązków podatkowych. Na początku 2018r. do Jednostki Krajowej PZD napłynęły sygnały z rodzinnych ogrodów działkowych o problemach związanych z przesyłaniem PIT-11 przy wykorzystaniu systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Przypominamy, że od 1 stycznia br. przepisy narzuciły ROD wymóg realizacji wysyłki PIT-11 w wersji elektronicznej. 

 • Skarbnicy rod pogłębiali swoją wiedzą u progu kampanii sprawozdawczo-wyborczej

  2019-01-23 12:57
  DSC_0860-1.jpg

  Jak co roku okręg Toruńsko – Włocławski PZD przeprowadził narady dla Skarbników i   Księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Szkolenia odbyły się w dniach 15.01.2019r  dla miasta Chełmna oraz w dniach 17-18.01.2019r dla Torunia. Dla pozostałych miast Okręgu Toruńsko - Włocławskiego spotkania zaplanowane są  na pierwsze dni lutego 2019r.

 • Kampania sprawozdawczo-wyborcza w 2019 roku. Szkolenia dla zarządów ROD w Toruniu.

  2019-01-21 13:04
  DSC_0855.JPG

  W dniach 17 i 18 stycznia 2019 roku odbyły się narady szkoleniowe kierowane głównie do prezesów i sekretarzy zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. Tematem szkoleń było przygotowanie i prowadzenie walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku. Należy zauważyć, że narady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zarządów rod, czego dowodem była bardzo wysoko, wręcz 100% frekwencja.

 • Informacja w sprawie planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

  2019-01-21 09:08

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej umieściło informację dotycząca planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzane jest raz na dwa lata od 2009 r. Ostatnie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Realizacja tegorocznego nastąpi w nocy z 13 na 14 lutego.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich

  2019-01-18 13:29

  W związku z nowym rokiem kalendarzowym ruszają w naszym kraju kolejne edycje budżetów obywatelskich w poszczególnych gminach. Dotychczasowa praktyka pokazała, że duża liczba rodzinnych ogrodów działkowych skorzystała już w latach minionych ze środków finansowych zabezpieczanych przez gminy na ten cel. Priorytetem w odniesieniu do ROD wydają się nadal zadania inwestycyjne nakierowane na budowę i remonty infrastruktury ogrodowej. Ciągle wiele do zrobienia jest w zakresie sieci wodociągowych, energetycznych, ogrodzeń, domów działkowca i zagospodarowania terenów wspólnych.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów

  2019-01-18 11:49

  Przypominamy, że od końca sierpnia 2018 r. Krajowa Rada PZD podejmuje usilne starania na rzecz zmiany przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej potocznie ustawą „śmieciową”. W szczególności, w dniu 3.09.2018 r. przekazała do Ministerstwa Środowiska szereg uwag do projektu nowelizacji ustawy, mających na celu poprawę gospodarki odpadami na terenie ROD (więcej na ten temat na: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html. ).

 • Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych w dniu 15 stycznia 2019 roku

  2019-01-17 11:48

  W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyła się zwołana przez jednostkę krajową PZD w trybie pilnym narada prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo – prawnych z całego kraju. Celem narady było omówienie najważniejszych spraw dotyczących ogrodów, działkowców i Związku, a w szczególności polityki przestrzennej miast w stosunku do terenów zajmowanych przez ROD, która ma wpływ na dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych.

Facebook