Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców starostami Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego

  2021-08-31 10:12

  W miniony weekend tj. 28 – 29 sierpnia 2021 roku odbyły się Dożynki wojewódzkie 2021. Jest to święto wszystkich mieszkańców województwa, rolników, działkowców, a także wszystkich innych osób, które produkują, bądź konsumują dobrodziejstwa wytwarzane przez naturę.

  Kluczowym punktem dla wszystkich działkowców była niedziela 29 sierpnia 2021 roku, gdyż to właśnie tego dnia na uroczystościach obecni byli Andrzej Ciechomski – Wiceprezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD i jednocześnie Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu, a także Danuta Karczewska – członek Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD i jednocześnie Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. Adama Mickiewicza” w Toruniu piastujący funkcję Starostów Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2021 roku.

 • Informacja z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych ROD w dniach 1-15 sierpnia 2021 r.

  2021-08-30 18:49

  Na dzień 15 sierpnia 2021 r. w ROD odbyło się łącznie 2240 walnych zebrań sprawozdawczych (w tym 81 konferencji delegatów). Co przy 4601 rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w PZD daje łączny wynik 48,68%. Najwyższy odsetek przeprowadzonych WZ występuje w Okręgach: Śląskim (412 WZ – 69,59%), w Lublinie (102 WZ – 60,71%), Łódzkim (181 WZ – 59,74%).

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK oraz znaczenia programu DGCS PZD System

  2021-08-30 18:47
  W dniu 27 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, który zapoznał się z informacją Okręgów dotyczącą powoływania oraz funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych oraz pracy na programie DGCS PZD System. 
 • Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 27 sierpnia 2021 r.

  2021-08-30 18:45

  W dniu 27 sierpnia 2021 r. odbyło się - w trybie zdalnym, 22 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki.

 • Konkurs krajowy pn. "Najpiękniejsza działka w ROD " rozstrzygnięty!!!

  2021-08-30 18:42

  Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. ogłosił konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”. Konkurs, który zorganizowany został w związku z obchodami Jubileuszu 40-lecia PZD, skierowany był do działkowców posiadających tytuł do działki w ROD należących do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. 

 • Walne Zebranie w ROD "Sami Swoi" w Jedwabnie połączone z uroczystymi obchodami Jubileuszu 40 - lecia PZD

  2021-08-25 11:45

  Dnia 21 sierpnia 2021 na terenie ,,Kapitanówki" odbyło się Walne Zebranie członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Sami Swoi” w Jedwabnie połączone z uroczystością jubileuszu 40-lecia powstania ogrodu oraz 40 – lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. ROD ,,Sami Swoi" jest równolatkiem PZD.

 • Pierwsza wspólna biesiada działkowców ROD „Elektrochem" w Grudziądzu

  2021-08-25 09:01
  1aq.jpg

  Rok 2021 to 40 lecie powstania Polskiego Związku Działkowców, można powiedzieć jak ten czas leci. To ogromna radość i niezwykłe wyróżnienie móc współtworzyć, największe stowarzyszenie ogrodowe. W ubiegłym roku w lutym, dwa sąsiadujące ze sobą ogrody, położone w kompleksie ogrodów przy ulicy Miłoleśnej- ROD „Wrzos” i „Elektrochem”, połaczyły się. Pandemia Covid-19 pokrzyżowała plany zwiazane z integracją działkowców. Do własnego miejsca na ziemi często wiodą kręte ścieżki. Tak było w przypadku ogrodu Wrzos i Elektrochem, wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały, że wspólne działanie przyniesie efekt i tak właśnie się stało.

 • Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Jedność-Bratek" w Grudziądzu połączone z otwarciem biura zarządu.

  2021-08-23 10:51
  983.jpg

  Lato  powoli ustępuje miejsca jesieni, ale działki wciąż zachwycają ferią barw. W tej pięknej scenerii w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Jedność-Bratek” w Grudziądzu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Panująca w ubiegłym roku pandemia, skłoniła zarząd ogrodu do podjęcia uchwały o odstąpieniu zwołania walnego zebrania, dlatego 21 sierpnia 2021 roku, punktualnie o godzinie 11:30, Prezes Zarządu powitała działkowców zgromadzonych na terenie ogrodu. Rozpoczynając walne zebranie sprawozdawcze za lata 2019-2020 na wstępie minutą ciszy uczczono działkowców, którzy odeszli do niebiańskich ogrodów i spoglądając zza chmur uczestniczą w zebraniu. W roku tak szczególnym dla działkowej braci - Jubileuszu 40 lecia Polskiego Związku Działkowców, dla ogrodu rok 2021 jest również szczególny.

 • KOMUNIKAT Jednostki Krajowej PZD z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  2021-08-23 10:26

  W dniu 8 lipca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która następnie została przekazana do Senatu RP. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat rozpatrzył ww. ustawę i przyjął do niej 36 poprawek (uchwała Senatu druk – 1462). Po poprawkach ustawa ponownie trafiła do komisji sejmowych, a następnie pod obrady Sejmu RP, który na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. przyjął część poprawek Senatu. Ostatecznie uchwalona ustawa została w dniu 13 sierpnia 2021 r. przekazana do podpisu Prezydenta RP.

 • Rozmowy PZD z KGP nt. bezpieczeństwa w ROD

  2021-08-19 17:25

  W dniu 19 sierpnia 2021 r. w siedzibie Jednostki Krajowej PZD odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD i Komendy Głównej Policji. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy KGP uczestniczyli Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP mł. insp. Wanda Mende oraz nadkom. Jacek Rybicki. PZD reprezentowali Dyrektor Biura Prawnego mec. Bartłomiej Piech oraz Anna Mioduszewska i Marcin Juszczel z Wydziału Prezydialnego. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości podjęcia współpracy PZD i Komendy Głównej Policji w zakresie działań służących zwiększeniu bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych a także zaangażowaniu PZD w promocję podejmowanych przez Policję programów służących ochronie seniorów.  

 • Czytajcie „działkowca”!

  2021-08-18 10:49
  06-07_DZ09_(1).jpg

  Na rynku ukazał się już najnowszy, wrześniowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze, bogate w aktualne porady i inspiracje ogrodnicze, pomocne w letniej pielęgnacji i modernizacji działki!

 • Wrześniowy numer „Mojego Ogródka” dostępny na rynku od 18 sierpnia!

  2021-08-18 10:42

  „Mój Ogródek” możesz mieć w wersji tradycyjnej – papierowej lub cyfrowej: adnroid https://bit.ly/3kjiWb3; IOS: https://apple.co/2TdaoGH  Wakacje się kończą, ale sezon na działce nadal trwa. Aby nie przeoczyć ważnych, ogrodniczych zadań, warto sięgnąć po wrześniowy „Mój Ogródek”. W artykule „Jesienne wysiewy” podpowiadamy – co można wysiać jeszcze teraz, aby wzbogacić nasz warzywny asortyment o tej porze roku.

 • Poprawki PZD do specustawy uwzględnione

  2021-08-13 11:52
  paragraph-360091_640-2.png

  W rządzie trwają prace nad specustawą ws inwestycji przeciwdziałających suszy. Akt ten ma wprowadzić uproszczone warunki przejmowania nieruchomości i wznoszenia obiektów służących zapobieganiu utratom wody. PZD czyni starania, aby nowe przepisy nie naruszyły interesów i praw działkowców. są tego pierwsze efekty.We wrześniu 2020r. projekt specustawy przesłano w ramach konsultacji społecznych do PZD. Wynikało z niego, że w oparciu o ustawę mogą być realizowane inwestycje obejmujące znaczne obszary terenów. Stąd też Związek potraktował sprawę bardzo poważnie. 

 • Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku

  2021-08-12 17:00

  Polski Związek Działkowców jest organizacją społeczną istniejąca nieprzerwanie od przeszło 40 lat. Status organizacji społecznej oznacza, że o jej losach i kierunkach działania decydują zrzeszeni w niej członkowie. Natomiast członkowie PZD o funkcjonowaniu i najistotniejszych kwestiach dotyczących swojego ogrodu decydują w trakcie walnych zebrań. Dotychczasowe funkcjonowanie wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych zostało znacznie zakłócone przez trwającą od zeszłego roku pandemię. Przeszło połowa ROD nie przeprowadziła w ubiegłym roku walnych zebrań. Nie ulega więc wątpliwości, że wszystkie struktury Związku powinny aktualnie zrobić wszystko co w ich mocy, aby doprowadzić do odbycia walnych zebrań w 2021 r. 

 • Informacja z przebiegu X posiedzenia Krajowej Rady PZD z dnia 10 sierpnia 2021 r

  2021-08-11 10:06
  logo-pzd-2.png

  W dniu 10 sierpnia 2021 r. odbyło się X posiedzenie Krajowej Rady PZD, po jubileuszowych posiedzeniach VIII i IX, było to posiedzenie nakierowane na realizację obowiązków statutowych. Posiedzeniu przewodniczył i prowadził Prezes PZD – Pan Eugeniusz Kondracki. W pierwszej kolejności, po przyjęciu porządku obrad, Pan Prezes Eugeniusz Kondracki zaproponował, aby Krajowa Rada PZD podjęła decyzję w sprawie uzupełnienia składu organu w związku z występującymi wakatami. Na mocy uchwały nr 1/X/2021 nowym członkiem Krajowej Rady PZD został Pan Ryszard Gurtiaków – Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

 • Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 6 sierpnia 2021 r.

  2021-08-10 11:27

  W dniu 6 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD. W posiedzeniu przeprowadzonym w formie zdalnej uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. Z uwagi na zwołany na dzień 10 sierpnia 2021 roku X posiedzeniem Krajowej Rady PZD, Krajowy Zarząd PZD przyjął dokumenty, które zostaną przedłożone pod obrady KR PZD. 

 • Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2020 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

  2021-08-06 11:54

  W dniach 03-06.08.2021 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2020 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o: - sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2020 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD. 

 • Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2020 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

  2021-08-06 11:39

  W dniach 03-06.08.2021 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2020 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o: - sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2020 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD. 

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu apeluje do zarządów ROD!

  2021-08-05 14:08

  Wiadomości - Portal Województwa LubuskiegoPożary to problem, z którym borykają się Rodzinne Ogrody Działkowe w całej Polsce. Większość działkowców jest zdania, że problem pożarów pojawia się zimą, gdyż powodują je osoby bezdomne, szukające schronienia w działkowych altanach. Nic bardziej mylnego. Kwestia pożarów absorbuje głowy zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez cały rok, nawet wtedy, kiedy sezon jest w pełni, a ogrody przepełnione są działkowcami wypoczywającymi wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

 • Oko kamery Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD zawędrowało do ROD "Żwirek" w Grudziądzu.

  2021-08-05 10:35
  DSC_0545.JPG

  Czego możemy nauczyć się od naszych dziadków i babć o prowadzeniu ogrodu, o ekologicznych rozwiązaniach w uprawie kwiatów, warzyw i owoców? Działki w zgodzie z naturą, jak za dawnych lat, to nasza przyszłość. Ogrody działkowe zrzeszone w ogólnopolskim stowarzyszeniu Polski Związek Działkowców, przez ostatnie 40 lat przeszły swoistą metamorfozę. To okres, gdy ogrodnictwo działkowe, zatoczyło koło: od fascynacji działek typowo uprawowych i wymagających dużych nakładów pracy, po swobodne, pełne kolorowych rabat, przyciągających motyle i inne bzyczące owady. Wielu działkowców, zmienia aranżacje swoich działek, tam gdzie przez kilka lat królowały wypielęgnowane trawniki, dziś powstają warzywniki, dzikie łąki, czy obsadzone roślinami oczka wodne.

Facebook