Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

 • PZD w 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

  2018-11-09 11:33

  11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów i niewoli odzyskała niepodległość i powróciła na mapy Europy. Jubileuszowe obchody są bliskie Związkowi, dlatego działkowcy i ich rodziny oraz struktury związkowe również podejmują działania, które mają uświetnić jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • Ogród na miarę XXI wieku - tylko z programem DGCS PZD System

  2018-11-07 13:02

  Program DGCS PZD System to program dedykowany dla rodzinnych ogrodów działkowych. Został wyprodukowany przez firmę DGCS jako program modułowy dedykowany wyłącznie na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Założenia systemowe do powyższego programu były szeroko konsultowane w całym środowisku naszego stowarzyszenia ogrodowego. Natomiast nad całością czuwał Krajowy Zarząd PZD wraz z powołaną Radą Programową oraz prawnikami Jednostki Krajowej. Ci ostatni czuwali nad zapewnieniem przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego w tym także wymogów RODO. Po konsultacjach i zbudowaniu systemu nastał czas zweryfikowania jego działania z podziałem na poszczególne moduły przez wytypowane rodzinne ogrody działkowe w pilotażu, który zakończył się pełnym sukcesem.

 • "Święto dyni" w ROD "Niezapominajka"

  2018-11-05 12:37
  SAM_3124.JPG

  Święto Dyni w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „NIEZAPOMINAJKA” w Grudziądzu. Choć koniec października kojarzy nam się głównie z refleksją i zadumą, to jednak złota polska jesień dostarcza wielu inspiracji. Symbolem jesieni niezaprzeczalnie jest dynia, która wyjątkowo w tym roku stała się inspiracją do naszej inicjatywy.

 • Wspomnienia minionego święta 70-lecia ROD "Chemik" w Grudziądzu.

  2018-11-04 16:51
  DSC_0151-2.jpg

  Wieczór zapada coraz szybciej, aura iście jesienna. Dlatego też, warto powspominać, przypomnieć sobie ważne momenty, obrazy mionionych uroczystości. Proponujemy Państwu galerię fotografii z uroczystości Jubileuszu 70-lecia ROD "Chemik" w Grudziądzu, jest to jeden z najstarszych rodzinnych ogrodów działkowych tego miasta. Miasta, w którym ulokowane są 52 rodzinne ogrody działkowe stowarzyszone w Polskim Związku Działkowców. Gościem honorowm jubileuszu 70-lecia ROD "Chemik" brał udział Prezydent Miasta - p. Robert Malinowski.

 • Jubileusz 35-lecia ROD "Sasanka" w Grudziądzu.

  2018-11-01 17:43
  DSC_0001-1.jpg

  Rodzinny Ogród Działkowy "Sasanka" w Grudziądzu obchodził w dniu 18 sierpnia 2018 roku Jubileusz 35-lecia istnienia. Uroczystość była okazją do uhonorowania wybitnych działkowców odznaczeniami związkowymi, był puchar ufundowany przez Prezesa PZD - p. Eugeniusza Kondrackego oraz puchar od Prezesa Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD. Z uwagi na problemy natury technicznej związanej z nośnikiem danych dopiero teraz mamy przyjemność Państwu przedstawić materiał fotograficzny z tej uroczystości.

 • Apel Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie uczczenia 100-lecia niepodległości Państwa Polskiego.

  2018-10-31 10:22

  Historia idei ogrodnictwa działkowego wpisuje się w tradycje niepodległościowe, szczególnie na terenie Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, gdyż właśnie na tych ziemiach, a dokładniej w Grudziądzu, ponad 120 lat temu powstał ogród działkowy „Kąpiele Słoneczne” istniejący do dnia dzisiejszego i uważany za kolebkę ruchu działkowego na ziemiach polskich. Zawieruchy dziejowe, przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze wywarły głębokie blizny zarówno w dziejach państwowości naszej ojczyzny jak i samych działkowców i ogrodów. Tym bardziej utwierdza to potrzebę zamanifestowania tradycji i chlubnej historii naszej niepodległości.

 • Apel Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców w sprawie przestrzegania Polityki Ochrony Danych Osobowych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

  2018-10-31 10:18

  Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska Polskiego Związku Działkowców zwraca się z gorącym apelem do wszystkich Zarządów ROD jak i samych działkowców o podjęcie działań zmierzających do restrykcyjnego przestrzegania zapisów prawa w mierze przetwarzania i gromadzenia danych osobowych. Wymogiem nadrzędnym jest dołożenie najwyższej troski o to by w szczególny sposób przechowywana była wszelka dokumentacja działkowców

 • Obradowała Okręgowa Rada Toruńsko-Włocławska PZD.

  2018-10-31 09:52
  IMG_7230.JPG

  W dniu 29 października 2018 roku odbyło się III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców. Zebranie otworzył prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, który przywitał przybyłych członków Okręgowej Rady oraz przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Janusza Pączkowskiego, a także p. Łukasza Łukomskiego – przedstawiciela Jednostki Krajowej PZD z Wydziału Prezydialnego.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obsługi prawnej ROD i działkowców

  2018-10-30 22:06

  Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz działkowców, zarządów i komisji rewizyjnych ROD. W tym celu, PZD zatrudnia prawników i radców prawnych, którzy posiadając wysokie kwalifikacje i doświadczenie są w stanie wspierać prawnie ROD we wszelkich dziedzinach jego działalności.

 • Przewodnik „RODO w ROD”

  2018-10-30 22:04

  Obowiązek wypełnienia nowych wymogów z zakresu ochrony danych osobowych nie ominął również ogrodów działkowych. PZD opracowało stosowne regulacje, jednak nowa i dosyć skomplikowana materia powoduje, że ich wdrożenie nadal sprawia wiele problemów. Dlatego PZD opracował przewodnik dedykowany dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD, który w przystępny sposób opisuje, jak w ROD zrealizować najważniejsze zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zamieszczono w nim także zbiór wszystkich wewnętrznych aktów prawnych dotyczących danych osobowych oraz wzory dokumentów, m.in. projekty uchwał zarządu ROD, upoważnień, oświadczeń, zawiadomień.

 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dystrybucji Regulaminu ROD z dnia 30 października 2018 roku

  2018-10-30 22:02

  Krajowy Zarząd PZD przypomina, że w dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie znowelizowany Regulamin ROD, który obowiązuje nie tylko członków PZD, ale wszystkie osoby przebywające na terenie ROD. Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 295/2018  z dnia 12 lipca 2018 r. zadecydował, by wydrukować go w nakładzie odpowiednim do ilości  wszystkich działkowców posiadających prawo do działki ROD PZD. 

 • XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD – 25 października 2018

  2018-10-26 21:45

  W dniu 25 października 2018 roku w Warszawie odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, oprócz członków Krajowej Rady, wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz Prezesi okręgów, niebędący członkami Krajowej Rady.

 • Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

  2018-10-26 21:42

  "11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów i niewoli odzyskała niepodległość i powróciła na mapy Europy. Ponad 120-letnia historia ruchu działkowego w Polsce w dużej części przypadła na okres niepodległości kraju. Krajowa Rada PZD podkreślając duże znaczenie tego jubileuszu stwierdza, że jubileuszowe wydarzenia oraz obchody patriotyczne organizowane przez Państwo Polskie są bliskie Związkowi, a zatem zwraca się do działkowców i ich rodzin oraz struktur związkowych o wzięcie udziału w państwowych i samorządowych działaniach patriotycznych, które mają uświetnić jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości "- czytamy w Stanowisku.

   

 • Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD

  2018-10-26 21:39

  Krajowy Zarząd PZD w dniu 25 października 2018 roku uchwałą nr 455/2018 przyjął wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD  oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań. Wytyczne będą bardzo przydatne w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019. Razem z wytycznymi Krajowy Zarząd PZD przyjął również wzory druków, czyli projekty uchwał, regulaminu zebrania, projekty protokołów komisji walnego zebrania do wykorzystania przy organizacji i podczas posiedzenia.

 • Krajowy Zarząd w sprawie wycinki drzew ozdobnych na działkach

  2018-10-26 21:37

  "Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra o zainicjowanie zmian w ustawie o ochronie przyrody i wprowadzenia generalnego zwolnienia działkowców i PZD z konieczności uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew, ewentualnie również obowiązku zawiadomienia, o którym mowa a rt. 83 f ust 4 ustawy o ochronie przyrody" – czytamy w piśmie Krajowego Zarządu skierowanym do Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska.  

 • Jak dbać o bezpieczeństwo w ROD?

  2018-10-26 21:34

  Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym na działkach dochodzi do licznych kradzieży i dewastacji altan. Informacje o tego typu zdarzeniach przekazywane są przez lokalne media niemal każdego dnia. Zdarza się również,  że ogrody działkowe stają się miejscem przestępstw kryminalnych, co głęboko godzi w dobrą reputację Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako bezpiecznego miejsca. Jak dbać o bezpieczeństwo w ogrodach?

 • Czytajcie „działkowca”!

  2018-10-23 08:27

  Uwaga: już w sprzedaży listopadowy numer „działkowca”. W największym piśmie ogrodniczym na rynku znów znalzało się mnóstwo atrakcyjnych tematów, m.in. praktyczne porady na temat najważniejszych prac przed zimą, a także wiele ciekawych inspiracji na kolejny sezon!

 • Listopadowy „Mój Ogródek” w sprzedaży od 19 października! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!

  2018-10-23 08:25

  W najnowszym numerze przedstawiamy gatunki dla opornych, czyli dla tych działkowców, którzy z jakiś przyczyn nie mają czasu na prace ogrodnicze, a chcą aby ich działka była piękna przez cały sezon. Co jeszcze znalazło się w listopadowym numerze?

 • Rozmowa z p. Wiesławem Hawełko-Wizo o przygodzie z działką.

  2018-10-15 08:22

  Ekipa filmowa Okręgu Toruńsko-Włocłwskiego PZD zawitała do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Chemik" w Grudziądzu, a tam wywiadu udzielił p. Wiesław Hawełko-Wizo. Pan Wiesław opowiedział historię swojej działki oraz planach na przyszłość. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

 • Uroczysty koncert poświęcony weteranom Chełmińskiego Ruchu Działkowego w 100-lecie odzyskania niepodległości.

  2018-10-10 09:17
  IMG_8784.JPG

   Ponad stu działkowych Seniorów w towarzystwie najbliższych do pachnącej jeszcze farbami sali kino-teatru. Czekała na nich Chełmińska Rada działkowców PZD, czekał Burmistrz Miasta pan Mariusz Kędzierski, Starosta Chełmiński pan Zdzisław Gamański, przedstawiciele jednostek kulturalno – oświatowych miasta, służb mundurowych na czele z komendantami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.

Facebook