Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Aktualności

 • Obrady Komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD

  2018-04-08 10:22

  Dnia 05.04.2018 obradowała Komisja ds. nowelizacji Regulaminu ROD. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dokonał wprowadzenia i przypomniał o potrzebie znowelizowania Regulaminu ROD w związku z dostosowaniem jego zapisów do nowego Statutu i koniecznością wprowadzenia zmian, które wpłyną na poprawę funkcjonowania ogrodów.

 • Nie przegap! W majowym „Moim Ogródku” Truskawki jeszcze w tym roku!

  2018-04-08 10:18

  Nie przegap! W majowym „Moim Ogródku” Truskawki jeszcze w tym roku! Cenimy je za wspaniały smak i wartości dietetyczne. Są łatwe w uprawie – aby je uzyskać nie trzeba wielu skomplikowanych zabiegów. Owocują od wiosny do jesieni. Warto je mieć na działce i na balkonie. Sposoby uprawy. Zagony to najwygodniejszy i najpopularniejszy sposób uprawy. Truskawki jednak można uprawiać inaczej z pomysłem – w pojemnikach uprawowych, skrzyniach lub skrzynkach, a nawet doniczkach balkonowych. Szczegółowy opis odmian i sposobów uprawy truskawek znaleźć można w artykule „Truskawki jeszcze w tym roku”, który ukaże się w majowym „Moim Ogródku”

 • Biuletyn Informacyjny nr 4/2018

  2018-04-08 10:16

  Biuletyn Informacyjny Nr 4/2018 Krajowego Zarządu PZD. Nowe prawo wodne. Uchwała i wytyczne KZ PZD. Jak stosować, obowiązki Zarządu ROD. Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu  i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Prawnicy Związku o wpływie ustawy na istnienie i rozwój ogrodów działkowych. Ważne Komunikaty Krajowego Zarzadu. Wzór nowej deklaracji członkowskiej.

 • Biuletyn Informacyjny nr 3/2018

  2018-04-08 10:12

  Biuletyn Informacyjny Nr 3/18 Krajowego Zarządu PZD. Ważne dokumenty: zarejestrowany Statut PZD obowiązuje od  23 lutego 2018 r. Program rozwoju ROD uchwalony przez Krajową Radę. Współczesne znaczenie ogrodów działkowych w artykułach naukowców i praktyków.

 • KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu ustalenia wysokości opłat wodnych

  2018-04-06 09:59

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie) rozpoczęło okresowe (kwartalne) kontrole korzystania z wód przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Kontrole prowadzone są przez właściwe miejscowo zlewnie i dotyczą warunków ustalonych w decyzjach administracyjnych (pozwoleniach wodnoprawnych) wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne. Celem prowadzonych kontroli jest ustalenie ilości pobieranych wód, a w konsekwencji - wysokości opłat zmiennych za pobór wód.

 • Stanowisko Kolegium Prezesów zarządów rod miasta Chełmży

  2018-03-30 14:51

  Reprezentując działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Chełmży zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Działkowców pragniemy wyrazić swoją opinię co do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Po dokonaniu dogłębnej analizy i skonsultowaniu powyższego projektu ustawy z prawnikami pragniemy wyrazić swoją daleko idącą dezaprobatę co do treści i rozwiązań przewidzianych w powyższym projekcie.

 • Stanowisko ROD "ELANA" w Toruniu

  2018-03-30 13:01

  To, co proponuje ustawodawca budzi nasz wielki niepokój, sprawia, że po raz kolejny czujemy zagrożenie dla istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działek przez nas użytkowanych. W 2013 roku została wprowadzona ustawa o ROD, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ogrodów. Niestety zapisy nowego projektu całkowicie pomijają zapisy zawarte w ustawie o ROD z 2013 roku. Bardzo niepokojące są zapisy dotyczące szybkiego i bezproblemowego przejęcia terenów, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe przez inwestorów zainteresowanych przekształceniem zielonych, użytkowanych terenów w betonowe blokowiska.

 • Stanowisko prezesa zarządu ROD "Prząśniczka" w Toruniu

  2018-03-30 12:44

  Ogromny niepokój budzą zapisy dopuszczające możliwość prowadzenia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Stanowisko ROD "Koło Kani" w Toruniu

  2018-03-30 12:40

  Uważamy, że projekt ustawy wprowadza chaos oraz jest w wielu kwestiach nieprecyzyjny oraz uderza w dobro działkowców. Nie możemy zostać pozbawieni naszych praw, które zostały nam zagwarantowane ustawą o rodzinnych ogroach działkowych w 2013 roku.

 • Stanowisko ROD "Sasanka" w Grudziądzu odnośnie projektu ustawy.

  2018-03-30 11:49

  Projekt ten stwarza jednak realne zagrożenie dla funkcjonowania ogrodnictwa działkowego na terenie naszego kraju.

 • Pismo ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu do Ministra Inwestycji i Rozwoju

  2018-03-30 11:34

  Analizując projekt ustawy, śmiało można stwierdzić, że proponowane zapisy godzą w bezpieczeństwo ogrodów działkowych i samych działkowców. Projekt całkowicie pomija zapisu Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku. Opracowanie tak ważnego dla społeczeństwa projektu ustawy nie może uwzględniać interesów tylko jednej strony - inwestorów.

 • Stanowisko Kolegium Prezesów ROD miasta Grudziądza w sprawie projektu ustawy mieszkaniowej

  2018-03-30 11:20

  Projektowana ustawa pozbawia ochrony prawnej tereny zajmowane obecnie przez rodzinne ogrody działkowe położone w aglomeracjach miejskich i tworzy ułatwienia w dostępie do terenów dziś będących w użytkowaniu działkowców dla realizacji komercyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 • Wielkanoc 2018

  2018-03-29 11:38
  wielkanoc2018-1.jpg
 • Klub działkowca "Zielony Zakątek" prężnie działa od dwóch lat.

  2018-03-29 11:05
  123.jpg

  Spotkania pasjonatek rękodzielnictwa w grudziądzkim klubie działkowym „Zielony Zakątek”  trwają już od dobrych dwóch lat. Nasza nazwa kojarzy się z działkami, w ostatnim okresie nasze prace skupiały się na wykonaniu kartek świątecznych techniką serwetkową, przepełnionych kwiatami.  Piękno kwiatów, ich obrazy znajdujące się na kartkach świątecznych ułatwiają odcięcie się od przeszłości, ponieważ dopiero wówczas, gdy człowiek przestanie oglądać się za siebie, teraźniejszość będzie mogła otworzyć przed nim całe swoje piękno.

 • Wystąpienie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

  2018-03-29 08:54

  Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących stwarza realne zagrożenie dla całego PZD i działkowców. Ustawa jest w wielu miejscach nieprecyzyjna i niejednoznaczna, co może powodować różną interpretacje przepisów. Ponadto deweloperzy będą walczyć o tereny na których zlokalizowane są ROD, ponieważ większość z nich położone są na atrakcyjnych terenach w centrach miast.  W związku z powyższym uważamy, iż w projekcie ustawy powinny znaleźć się zapisy, które pozwolą na zagwarantowanie trwałości rodzinnych ogrodów działkowych.

 • INFORMACJA BIURA KRAJOWEJ RADY

  2018-03-28 19:25

  W dniu 27 marca 2018 r w Biurze Krajowej Rady PZD pracował zespół, którego zadaniem było zapoznanie się ze złożonymi przez firmy architektoniczno-projektowe   ofertami w sprawie realizacji projektów pn. „Budowa siedziby dla zarządu ROD” oraz ich ocena.

 • Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

  2018-03-28 10:35

  W dniu 27.03.2018 r. posiedzenie Krajowego Zarządu PZD zostało zdominowane przez bardzo głośny w ostatnich dniach temat związany z projektem tzw. specustawy mieszkaniowej. Członkowie KZ PZD dokonali oceny powyższego projektu, a następnie przyjęli opinię opracowaną przez prawników KZ PZD, którą zamieszczamy poniżej. Mimo, iż Związek został pominięty przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w procedurze konsultacji społecznych, powyższa opinia została przekazana wraz z pismem (które również załączamy) do Resortu, jak i wysłana drogą elektroniczną na adres: grzegorz.kubaszewski@mi.gov.pl. 

 • OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD

  2018-03-27 19:58

  W dniu 14 marca 2018 r. uchwałą nr 1/XX/2018 członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Powyższy Program odpowiada na aktualną sytuację społeczeństwa i wyrażane potrzeby na posiadanie działki. Program jest otwarty, aby każdy okręg mógł realizować zadania wynikające z sytuacji i potrzeb występujących na ich terenie. Ma on również charakter ciągły, który będzie stałym elementem działalności PZD, realizowanym w poszczególnych miejscowościach w miarę pojawiania się zapotrzebowania na działki.

 • Wybudowanie świetlicy na 35-lecie ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu

  2018-03-27 11:09
  29633120_1888756021194968_1084796158_o.jpg

  Wraz z nadejściem pierwszych słonecznych dni rodzinne ogrody działkowe ożyły. Na działkach praca wre. Wiosna to bowiem czas pozimowych porządków, oczyszczanie działek. Utrzymanie czystości w ogrodzie nie tylko poprawia estetykę ROD i komfort uprawniania działek. Zadbany ogród to wizytówka jego użytkowników, jak i całego Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy, jako Ci, którzy są ściśle związani z przyrodą i ekologią, powinni szczególnie szanować zasady współżycia społecznego.

 • System komputerowy wkracza do ogrodów działkowych.

  2018-03-27 10:27
  5660.jpg

  Szkolenie komputerowe, które odbyło się w dniach 21-23 marca bieżącego roku w Ośrodku Finansowo-Księgowym w Grudziądzu, przeznaczone było szczególnie dla członków zarządu ogrodów działkowych, które rozpoczynają pracę z programem DGCS PZD System, ale także dla tych, którzy jeszcze nie przekonali się do programu dedykowanego ogrodom działkowym. Podczas szkolenia, pominięte  zostały sprawy, narzędzia oraz tematy oczywiste, co pozwoliło optymalnie wykorzystać czas szkolenia na ćwiczenia praktyczne i prezentacje każdego modułu programu. Szkolenie miało na celu przybliżenie zasad funkcjonowania Programu, dlatego też, każdy przedstawiciel ROD, który w nim uczestniczył był  z laptopem będącym na wyposażeniu ogrodu.

Facebook