Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Akcja protestacyjna - dokumenty

 

 

 Koleżanki i koledzy działkowcy,
w oczekiwaniu
na wyrok Trybunału Konstytucyjnego
akcja protestacyjna trwa nadal !!!
 
 
 
 
 
 
Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada
Ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
 
 
 
 
 
Zarządy
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Polskiego Związku Działkowców
 
 
 
 
 
 
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców wyraża podziękowanie dla wszystkich działkowców i struktur ogrodowych, którzy czynnie włączyli się w ogłoszony przez Krajową Radę „Tydzień protestu polskich działkowców”.
 
Z uwagi na to, że Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu 11 lipca 2012 roku, Prezydium Krajowej Rady zwraca się do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych o pozostawienie do 12 lipca 2012 roku oflagowania i banerów z hasłami.
 
 
                                                                                  Prezydium Krajowej Rady
                                                                                  Polskiego Związku Działkowców
 
 
Dnia 29 czerwca 2012 roku.
 
 
 

 
 
  

 

 

 
 
Tydzień Protestu Polskich Działkowców!
 
APEL
Do wszystkich zarządów ROD i wszystkich działkowców
 
My, działkowcy wybrani przez IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w skład Krajowej Rady Związku, wobec trwających od 22 lat systematycznych ataków na ogrody działkowe, Związek i kolejne ustawy o ogrodach działkowych, a także wobec całkowitego ignorowania stanowiska jednego miliona działkowców zrzeszonych w PZD w tych sprawach, wobec całkowitego pomijania milczeniem naszych problemów przez najwyższe władze Państwa, w tym Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z odbywającym się w dniu 28 czerwca 2012 r. posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał będzie dwa wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uznając ją za niekonstytucyjną
 
zwracamy się do wszystkich zarządów ROD oraz okręgowych zarządów PZD
o podjęcie czynnej obrony naszych praw, tradycji i naszej przyszłości.
 
Dlatego też Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
 
ogłasza w dniach 23 – 29 czerwca 2012 r.
Tydzień Protestu Polskich Działkowców
 
Zwracamy się do wszystkich zarządów ROD, aby w tym czasie oflagować ogrody działkowe w punktach najbardziej widocznych dla społeczeństwa, a także zawiesić na bramach i ogrodzeniach transparenty, banery, plansze, na których zarządy ROD wyrażą swój stosunek do tego wszystkiego, co dzieje się od 22 lat wokół ogrodów działkowych w Polsce, a także do obecnej ustawy, tradycji, dorobku i przyszłości.
W ten sposób pokażmy naszą jedność i determinację w obronie naszych wartości.
 
      Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
 
Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.
 
 
 

 
 
 
 
DZIAŁKOWCY!
 
Walczcie o swoje prawa! Brońcie swojej ustawy!
 
Od ponad 22 lat nasze ogrody są atakowane. Dzięki ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i Związkowi, skutecznie bronimy swojego dorobku. Przez ostatnie lata odparliśmy wiele ataków, a zwłaszcza liczne projekty ustaw dążące do ograniczenia, bądź też do całkowitego zniesienia praw polskich działkowców. Te prawa są solą w oku środowisk, które nie mogą zawłaszczyć gruntów zajętych przez ogrody, dopóki istnieje ustawa i Związek. Stąd też od lat trwa oszczercza kampania wymierzona właśnie w te dwa filary, pozwalające ponad milionowi polskich rodzin korzystać z niemal pięciu tysięcy ogrodów. Usunięcie ustawy i Związku to konieczny warunek „uwolnienia” prawie 44 tys. hektarów ziemi na cele komercyjne. Stawka jest ogromna, więc nie przebiera się już w środkach. Po niepowodzeniach poprzednich ataków najwyraźniej uznano, że najwyższy czas rozprawić się z działkowcami. I oto do Trybunału Konstytucyjnego złożono wniosek o uchylenie całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Oznacza to żądanie bezpowrotnego pozbawienia działkowców wszystkich praw. Negatywny wyrok to niemożność przywrócenia tych praw. Działkowcy mają pozostać z niczym. Dzięki temu łatwiej będzie ich usunąć z zajmowanych terenów, na których znowu nieliczni się wzbogacą.Jest to realnaperspektywa. Trybunał zajmie się sprawą już 28 czerwca br.
 
Powinniśmy zrobić wszystko, aby przekonać sędziów do naszych racji.Obecnie to najlepszy sposób walki o prawa naszych rodzin! Musimy też mieć świadomość, co nas czeka w razie uchylenia ustawy.
 
 
 
Uchylenie ustawy o ROD oznacza dla działkowców:
 
·        Czynsz dzierżawny – od kilkuset do 20 000 zł rocznie za działkę
·        Podatki – nawet do 700 zł rocznie za działkę i altanę
·        Utratę obecnych praw do działki
·        Utratę własności naniesień i nasadzeń na działce
·        Niepewność jutra – zniesienie ograniczeń w likwidacji ogrodów
·        Podporządkowanie ogrodów gminom
·        Utratę własnego samorządu
 
Dlatego koniec ustawy o ROD, to koniec ogrodów działkowych w Polsce!
 
 
Rozbici, pozbawieni ochrony zapewnianej przez ustawę i silny ogólnopolski samorząd, będziemy kolejną ofiarą złożoną na ołtarzu „reform”, na których korzystają wszyscy, tylko nie zwykli obywatele.
 
 

 
 
 
Co dla działkowca oznacza uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych?
 
 
 
·        Utratę prawa do nieodpłatnego korzystania z działki
 
Ustawa daje działkowcom nieodpłatne prawo użytkowania terenów ogrodu. Bez ustawy zostaną obciążeni opłatami, które zależą od rynkowej (komercyjnej) wartości gruntu. W mniejszych miejscowościach opłaty sięgną kilkuset zł. rocznie, w większych, gdzie grunty są droższe - kilku tysięcy zł., a w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Gdańsk, mówimy o astronomicznych kwotach kilkunastu tysięcy zł, w skrajnych przypadkach nawet ponad 20.000 zł za rok użytkowania działki w ROD. Tak potężne uderzenie w działkowców szybko zniszczy ogrody. Nikogo nie będzie stać na dalsze korzystanie z działek. Likwidacja porzucanych ogrodów będzie formalnością.
 
 
·        Obowiązek płacenia podatków za grunty
 
Ustawa o ROD zwalnia działkowców z podatków. Bez niej powstanie obowiązek zapłaty podatku od gruntu oraz od altan. Podatek od gruntów wynosi 0,43 zł/m2 - przy 500m2 działce oznacza to ponad 200 zł rocznie. Podatek od altan wynosi 7,36 zł za każdy m2 jej powierzchni użytkowej (również poddasza) - przy altanach z poddaszem oznacza to nawet 500 zł rocznie. Dodatkowo każdy działkowiec musiałby partycypować w podatkach za urządzenia i tereny ogólne. Zapłacony podatek nie wróci do ogrodu, czyli działkowcy i tak będą musieli płacić na utrzymanie, remonty lub modernizację majątku własnego i ogrodu.
 
 
·        Pozbawienie działkowca prawa do użytkowanej działki
 
Dziś działkowcowi przysługuje do działki konkretne prawo ujawniane w księdze wieczystej. Z tego tytułu korzysta z ochrony sądowej, a w razie likwidacji ogrodu może żądać działki zamiennej. Uchylenie ustawy spowoduje, że prawa te wygasną. Działkowcy staną się więc „dzikimi lokatorami”, których można będzie eksmitować, chyba że nabędą nowe (odpłatne) prawo do działki, np. podpisując umowę dzierżawy.
 
 
·        Pozbawienie działkowca własności altany i nasadzeń
 
Ustawa o ROD wyłącza ogólną zasadę prawną, że wszystko, co jest związane trwale z gruntem, stanowi własność właściciela gruntu. Ustawa wprowadza ważny wyjątek, że to działkowcy są prawnymi właścicielami altan, roślin i pozostałego mienia na działkach. Bez ustawy własność ta przypadnie właścicielowi gruntu, zwykle gminom. Pozbawienie własności to również brak możliwości żądania odszkodowania za majątek na działce, np. w razie likwidacji ogrodu. Inwestowanie na działce będzie niecelowe, a to oznacza koniec ogrodu.
 
 
 
·        Pozbawienie działkowca ochrony przed likwidacją ROD
 
Ustawa o ROD pozwala zasadniczo likwidować ogrody tylko na cele publiczne - drogi, szkoły itp. oraz gwarantuje, że w razie likwidacji ROD działkowiec otrzyma odszkodowanie za utraconą własność i działkę w odtworzonym ogrodzie. Uprawnienia te skutecznie egzekwuje PZD, również na drodze prawnej. Uchylenie ustawy oznacza swobodę w likwidacji ogrodów, np. pod  centra handlowe, a w dochodzeniu swych praw działkowcy zdani będą tylko na siebie.
 
 
·        Utrata własnego samorządu
 
PZD jak inne związki działkowe w Europie jest ogólnokrajowym samorządem działkowców. PZD zrzesza ponad milion członków, dzięki czemu skutecznie broni praw działkowców na forum ogólnokrajowym i regionalnym (np. w sprawach likwidacji, roszczeń itd.). Związek zapewnia silną reprezentację, dba o realizację praw działkowców oraz istnienie i rozwój ogrodów. Marginalizacja PZD to pozbawienie podmiotowości całego środowiska działkowego, które przestanie być równorzędnym partnerem dla władz publicznych.
 
 
Działkowcy!
 
Obecny atak na ustawę o ROD jest kolejną próbą odebrania działek naszym rodzinom i wyrzucenia ich z terenów ogrodów. Od uchwalenia ustawy w 2005r., pomimo 620 000 podpisów, które złożyliśmy pod listami w jej obronie, podejmowane są kolejne inicjatywy skierowane na jej uchylenie. Jak dotychczas, dzięki mobilizacji naszego środowiska, udawało się nam ją obronić.
 Manifestacja poparcia dla ustawy, którą był I Kongres PZD w 2009r. sprawiła, iż Sejm odrzucił projekt zagrażający naszym ogrodom. Również obecnie nasze środowisko nie pozostaje bierne.
W ubiegłym roku odbyliśmy II Kongres PZD. 4000 działkowców, reprezentujących ogrody z całej Polski, dało jednoznaczną odpowiedź na pytanie o poglądy panujące w ogrodach. Nie zgadzamy się z zarzutem niekonstytucyjności ustawy o ROD oraz argumentami przytoczonymi na jego uzasadnienie!
 
My najlepiej wiemy, z jakimi problemami na co dzień spotykają się ogrody i dlaczego wymagają one rozwiązań zapisanych w ustawie, którą popieramy. Wiemy, że bez silnych gwarancji ustawowych naszych praw, ogrody przegrają w świecie, w którym rządzi pieniądz, a nie wartości. Wiemy też, że ogólnopolski samorząd działkowców, to nie żaden monopol, ale silny reprezentant środowiska, w którym większość stanowią osoby niezamożne i najsłabsze.
 
Dlatego z całej Polski do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Sejmu i Rządu spłynęły tysiące listów i petycji, pod którymi podpisały się już setki tysięcy działkowców, żądając wycofania skargi z Trybunału i zachowania ustawy o ROD. Niestety nie wpłynęły one na zmianę zdania przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Nadal żąda on uchylenia naszych praw.
         Z tego względu musimy zrobić wszystko, aby do swych racji przekonać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsze efekty naszych starań już są.  Trybunał zgodził się, aby samorząd działkowców czynnie uczestniczył w postępowaniu. Dzięki temu podczas rozprawy stanowisko Związku przedstawią jego reprezentanci. Jednak ważnym jest, aby sędziowie nie mieli wątpliwości, iż mówią oni głosem całego środowiska.
Dlatego w przededniu rozprawy każdy, któremu przyszłość ogrodów leży na sercu, powinien czynnie zaangażować się w kampanię w obronie ustawy o ROD. Na co dzień dajemy świadectwo troski o działkę, uprawiając ją i współdziałając we wspólnocie ogrodowej. Dziś wymaga ona od nas innego wysiłku.
 
Chwyćmy za pióra i piszmy do Trybunału!
 
 
Dajmy kolejne świadectwo naszego poparcia dla ustawy.Bez niej większość z nas utraci swe działki!
 
 
 
Działkowcy!
 
 
 
 Zadbajmy o nasze działki!
 
 
 Zadbajmy o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych!
 
 
 
Krajowa Rada
 
Polski Związek Działkowców
 
 
Warszawa, dn. 28 maja 2012r.
 
 
 
 
Listy można kierować na adres:
Trybunał Konstytucyjny al. Szucha 12a 00-918 Warszawa
 
 

 
 
 
LIST
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW DO ZARZĄDÓW I KOMISJI STATUTOWYCH
W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH
 
 
 
Szanowni Państwo!
         Już wkrótce, 28 czerwca 2012r.,Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W przypadku uwzględnienia wniosku, działkowcy utracą bezpowrotnie wszystkie prawa gwarantowane ustawą o ROD. Jeżeli bowiem Trybunał stwierdza niezgodność prawa z Konstytucją, to Sejm nie może go przywrócić.
         W efekcie, wniosek zmierza do odebrania działkowcom takich praw, jak:
- prawa użytkowania działki,
- prawa własność do naniesień i nasadzeń na działce,
- zwolnienia z podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy - właściciela gruntu zajmowanego przez ogród,
- prawa do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne,
- prawa do odszkodowania za majątek na działce i do działki zamiennej przy likwidacji ogrodu.
         Ponadto wniosek zmierza do likwidacji samorządu działkowców i podporządkowania ogrodów gminom.
 
 

         Szanowni Państwo!

 

Jako demokratycznie wybrani reprezentanci działkowców w ROD, najlepiej znacie wagę ustawy dla ogrodów i działkowców. To Wy na co dzień spotykacie się z problemami ogrodóworaz bolączkami działkowców. Dlatego najlepiej znacie sytuację prawną i ekonomiczną ROD oraz skutki odebrania działkowcom ich dzisiejszych praw.
Odebranie działkowcom zwolnień z podatków i opłat za dzierżawę spowoduje, że działka stanie się ekskluzywnym hobby, a nie świadczeniem socjalnym dostępnym dla najuboższych. Swoboda gmin w decydowaniu o likwidacji ogrodów, handlu ich terenami oraz podporządkowanie ogrodów urzędnikom, spowodują, iż z partnerów społecznych, działkowcy staną się niepewnymi jutra petentami. Skutki będą oczywiste. Przygniecione opłatami i podatkami, pozbawione ustawowej ochrony prawnej oraz wsparcia organizacyjnego i merytorycznego zapewnianego dziś przez Związek, ogrody szybko znikną z polskiegokrajobrazu. Dlatego rację mają ci, którzy postrzegają wniosek Pierwszego Prezesa SN, jako kolejną odsłonę wojny z działkowcami, której celem jest przejęcie za bezcen terenów ogrodów. Wojny, która trwa już ponad 22 lata, ale w której zjednoczeni w ogólnopolskim Związku działkowcy zawsze wychodzili dotychczas z tarczą. 
Również dzisiaj nie stoimy na straconej pozycji. Niewyobrażalnym jest wręcz, aby Trybunał Konstytucyjny przystał na odebranie praw słusznie nabytych milionowi rodzin, które reprezentujemy. Wartości, jakim służy ustawa, są bezsprzeczne. Wsparcie dla najuboższych, pomoc rodzinie, zapewnienie zdrowego środowiska życia, poszanowanie praw majątkowych obywateli.Te wszystko zadania Naród postawił przed władzami publicznymi i zapisał w Konstytucji. Wartościom tym służy też ustawa o ROD, która jest zgodna z Konstytucją!
 
 

Szanowni Państwo!

 

Nie łudźmy się. Wpływy i determinacja środowisk żądnych terenów ogrodów są olbrzymie. Jednak nie raz udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie się im przeciwstawić. Tak może być i dziś. Musimy jednak podjąć wszelkie starania, aby do swych racji przekonać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj to od nich zależy nasza przyszłość.
Szczególna rola spoczywa na Was, zarządach i komisjach w ogrodach.Wybierając Was, działkowcy powierzyli Wam swoje sprawy. Macie pełne prawo do przemawiania wich imieniu. Wasz głos nie może być zlekceważony. Zaangażowanie się w obronę działkowców, jest waszym prawem, ale i obowiązkiem!
Dlatego Krajowa Rada PZD zwraca się do wszystkich zarządów i komisji w ogrodowych o jeszcze bardziej aktywne włączenie się w walkę o ustawę o ROD. Obowiązkiem każdego z organów ROD jest skierowanie do Trybunału listu, który będzie świadectwem poglądów na temat ustawy w jego ogrodzie. Przesyłane pocztą, e-mail’em czy faksem, niech staną się jednym głośnym wołaniem miliona polskich rodzin walczącycho swoje działki i ogrody. Wołaniem o sprawiedliwość, której szukamy w Trybunale Konstytucyjnym!
 
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
Listy można kierować na adres:
Trybunał Konstytucyjny al. Szucha 12a 00-918 Warszawa
 
 

 
 
 
STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 28 maja 2012 r.
 
w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
 
 
 
Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na dzień 28 czerwca 2012 r. termin rozprawy, na której ustosunkuje się do wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego zaskarżającego w całości ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Na rozpoznanie wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego środowisko działkowców oczekuje od dwóch lat. Przez te dwa lata do wniosku odniosły się setki tysięcy działkowców wskazując w swoich listach, stanowiskach, petycjach, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dobrze służy społeczeństwu Polskiemu. Listy kierowano do Trybunału Konstytucyjnego, ale także do Rządu i Parlamentu.
Działkowcy wykazują, że przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ukształtowane zostały w ciągu ponad 110 letniej historii ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, że aktualne prawa działkowców i ogrodów funkcjonują w Polsce od ponad 60 lat i nikt ich do tej pory nie kwestionował. Swoje zdanie w sprawie ustawy o ROD wypowiadają także przedstawiciele samorządu terytorialnego, którzy z pełnym przekonaniem oświadczają, że ustawa jest dobrym i potrzebnym dokumentem, na podstawie którego dobrze układa się współpraca samorządu z ogrodami i Związkiem, a same ogrody zarządzane przez PZD dobrze służą społecznościom lokalnym i miastom.
 
W tej sprawie wypowiedziały się najwyższe władze Polskiego Związku Działkowców – IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD, a także II Kongres PZD, stwierdzając, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobrym aktem prawnym służącym ochronie ponad wiekowego dorobku działkowców, chroniącym ogrody działkowe i prawa ponad miliona polskich rodzin użytkujących działki w tych ogrodach. Dla kilku milionów Polaków działka w rodzinnym ogrodzie działkowym to jest wszystko, na co ich stać. Tu spędzają każdą wolną chwilę, tu wychowują swoje dzieci i wnuki, tu spędzają urlopy, bo nie stać ich na wyjazd, wreszcie na działce produkują tanią i zdrową żywność dla siebie i swoich bliskich.
Miliony ludzi korzystają na co dzień z działek i ogrodów. Milionom mieszkańców miast służy zieleń tych ogrodów i produkowany tlen, dlatego w całej Europie ogrody w miastach są chronione, jako miejsce wypoczynku i źródło świeżego powietrza. Te tereny nic miasto nie kosztują – są terenami zieleni miejskiej utrzymywanymi przez działkowców, ludzi, którymi w dużo mniejszym stopniu musi zajmować się Państwo i samorząd, bo sami sobie pomagają i sami sobie radzą.
 
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców stoi na stanowisku, że rodzinne ogrody działkowe urzeczywistniają w czystej postaci treść artykułu 2 Konstytucji RP, gdyż właśnie poprzez zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Rzeczpospolita Polska urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej umożliwiając milionowi niezamożnych polskich rodzin korzystanie z dobrodziejstw działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.
 
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest atakowana od chwili jej uchwalenia przez Sejm RP przez grupy interesów, które chcą jak najmniejszym kosztem przejąć grunty rodzinnych ogrodów działkowych, szczególnie w dużych miastach. Dąży się do tego, aby przede wszystkim odebrać wszelkie uprawnienia Polskiemu Związkowi Działkowców, który od lat skutecznie broni ogrodów i działkowców, ale także pozbawić wszelkich praw działkowców. Jest to widoczne w każdej publikacji na ten temat, pod płaszczykiem „czynienia dobra dla działkowców” w pierwszej kolejności chce się zmienić dotychczasowy status działkowca do gruntu działki i wprowadzić inne formy, najchętniej dzierżawę. Oznacza to wprost wywłaszczenie działkowców z ich mienia, które im zapewnia ustawa o ROD, ale też nałożenie tak wysokich opłat za działkę, że większości dzisiejszych działkowców nie będzie na to stać. I o to chodzi, aby działkowcy sami porzucili działki, a najlepiej jeszcze posprzątali po sobie.
Taki właśnie scenariusz wyłania się z działań obrońców praworządności, taki scenariusz jest realny w razie uznania wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego za zasadny.
Zachodzi jednak pytanie, co to ma wspólnego z Konstytucją RP i Państwem Polskim urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej? Czy o to chodzi w tym zapisie Konstytucji, aby zabrać biednym ostania rzecz, jaką mają, aby w imię „sprawiedliwości społecznej” bogaci mogli się jeszcze bardziej wzbogacić? Zdaniem Krajowej Rady PZD taka jest właśnie wymowa wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.
Władza ustawodawcza Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo, a wręcz i obowiązek, właśnie ze względu na treść artykułu 2 Konstytucji, tworzyć takie ustawodawstwo, które uwzględni możliwości i status majątkowy obywateli w korzystaniu z ich praw, ale także nakładając na nich obowiązki. Dobitnym tego przykładem są podatki od dochodu osób fizycznych – masz bardzo mało, nic nie płacisz, masz więcej, płacisz więcej. Dlatego Państwo Polskie uznało, że odda bezpłatnie w użytkowanie część swoich terenów ludziom niezamożnym z miast, aby mogli się na nich gospodarzyć sami, poprzez swój własny samorząd. Aby mogli na tych działkach wypoczywać i uzupełniać produkowanymi tam owocami i warzywami swoje budżety domowe.
 
Ta idea sprawdziła się w całej cywilizowanej Europie, sprawdza się w Polsce od ponad wieku. Tak uważają ludzie, którzy złożyli 620 tysięcy podpisów w obronie ustawy o ROD. Tak uważają setki tysięcy ludzi wyrażających swoje zdanie w formie stanowisk, apeli listów. Tak uważa milion polskich rodzin głosząc to wszem i wobec. Takie stanowisko wyraża duża część Narodu, a przecież Konstytucja RP w art. 4 ust 1 stwierdza, że „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”. Komu więc ma służyć Konstytucja RP Narodowi, czy polityczno-gospodarczym gierkom?
 
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego, aby przy rozstrzyganiu zgodności z Konstytucją całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i jej poszczególnych zapisów, wziął także pod uwagę głos samych zainteresowanych, którzy uprawiając swe działki w rodzinnych ogrodach działkowych funkcjonujących na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nikomu nie wyrządzają krzywdy, nie czynią ujmy w żaden możliwy sposób, a sama ustawa w niczym i nikogo nie ogranicza. Proszę pozwolić, aby prawo dobrze służące milionom Polaków mogło im dalej służyć.
 
      

Krajowa Rada

 

Polskiego Związku Działkowców
 
 
 
Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.
 
 

 
 
 
APEL KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW PZD
 
 
Szanowni działkowcy!
Członkowie Polskiego Związku Działkowców!
        
W dniu 28 czerwca 2012r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa, na której sędziowie wypowiedzą się o zgodności ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP.
Zaskarżona została cała nasza ustawa.Trybunał będzie więc rozstrzygał o wszelkich prawach z niej płynących.
Dlatego dla każdego działkowcauchylenie ustawy może oznaczać:
-  utratę posiadanego obecnie prawaużytkowania działki,
- odebranie prawa własność do naniesień i nasadzeń na działce,
- odebranie zwolnienia z podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy - właściciela gruntu zajmowanego przez ogród,
- odebranie prawa do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne,
- odebranie prawa do odszkodowania za majątek na działce i do działki zamiennej przy likwidacji ogrodu.
Bez powyższych praw większość ogrodów zostanie zlikwidowana lub popadnie w ruinę z powodów ekonomicznych. Przyszłość ogrodów działkowych w Polsce jest więc realnie zagrożona. Zaskarżenie ustawy, to nic innego, jak kolejna już próba usunięcia przeszkody w wyrzucaniu działkowców z terenów ogrodów. Dzisiaj chronią nas gwarancje zapisane w ustawie oraz zorganizowany w oparciu nią ogólnopolski samorząd działkowców – Polski Związek Działkowców. Dzięki temu w świecie, w którym rządzący liczą się głównie ze zdaniem elit finansowych, a nie zwykłych obywateli, przez ponad 20 lat byliśmy w stanie obronić nasze działki przed apetytem developerów i spekulantów.
Nieraz wydawało się im, że nas zwyciężą. Jednak zawsze udawało się nam obronić ogrody. Było to możliwe dzięki ochronie wynikającej z ustawy i sile, jaka drzemie w milionowej rzeszy polskich działkowców, zjednoczonychw miłości do ziemi uprawianej przez ich rodziny od pokoleń. Również dzisiaj, wspólnym wysiłkiem, zjednoczeni wokół idei obrony naszych działek, możemy osiągnąć sukces i obronić nasze ogrody!
Dlatego wzywamy wszystkich działkowców, aby po raz kolejny zaangażowali się w obronę dorobku naszych rodzin, chronionego zapisami ustawyo rodzinnych ogrodach działkowych. W debacie przed Trybunałem nie może zabraknąć wyraźnego głosu nas wszystkich. To o naszych prawach będą decydować sędziowie. To naszych rodzin dotyczyć będzie ich werdykt.
Zróbmy wszystko, aby podejmując decyzję, mieli pełną świadomość społecznej wagi tego orzeczenia. Że choć nierzadko lekceważeni przez rządzących, działkowcy zasługują na szacunek. Nasze działki i ogrody są owocem ciężkiej pracy, jaką wkładamy w nie na codzień.  Dzisiaj chce się to przekreślić jednym podpisem pod żądaniem uchylenia ustawy, która prawnie chroni owoce naszych starań. Dlatego musimy walczyć o ustawę do końca!
Naszym orężem niech będą listy, kartki i e-maile! Wysłane do Trybunału z ogrodów z całej Polski, staną się najlepszym argumentem w walce o nasze prawa!
Niech nasze wystąpienia umocniągłos tych, którzy broniąc ustawy w Trybunale Konstytucyjnym, będą bronić prawa ogrodów do przetrwania, a więc prawa naszych rodzin do dalszego korzystania z działek!
         Działkowcy!
         Stańmy razem w obronie Zielonej Rzeczpospolitej, a na pewno zwyciężymy!
 
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa dn. 28 maja 2012r.
 
Listy można kierować na adres:
Trybunał Konstytucyjny al. Szucha 12a 00-918 Warszawa
 
 
 
 

Komentarze

Komentarz
Facebook