• Slider 15

75 - lecie ROD "Chemik" w Grudziądzu.

  • Prezydent Grudziądza z Prezes Zarządu ROD "Chemik"

    Prezydent Grudziądza z Prezes Zarządu ROD "Chemik"

  • Prezydent Grudziądza z Ewą i Pawłem Maliszewskimi - laureatami tegorocznego konkursu krajowego

    Prezydent Grudziądza z Ewą i Pawłem Maliszewskimi - laureatami tegorocznego konkursu krajowego

Miniony tydzień upłynął w grudziądzkich Rodzinnych Ogrodach Działkowca "CHEMIK" pod znakiem uroczystości. Po pierwsze corocznych dożynek. Po drugie uroczystych obchodów 75-lecia założenia "CHEMIKA". Po trzecie była to też wyjątkowa okazja wręczenia użytkownikom najpiękniejszych działek zwycięskich nagród. Po czwarte wręczenia odznaczeń "ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA" w tym Złotej Odznaki przyznanej przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców dla Wiesława Hawełko-Wizo. Po piąte - Zarząd ROD nie zapomniał o swych najstarszych członkach ogrodu. Właściciele tychże działek otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczono także Puchar Przechodni dla najpiękniej zagospodarowanej i ozdobionej działki na ROD "CHEMIK".

Ogród został uhonorowany pucharem przez  Krajowy Zarząd PZD, a także pucharem ufundowanym przez Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD. Uroczystości uświetnili swą obecnością: - Prezydent Miasta Grudziądza Maciej Glamowski - Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD, a zarazem Skarbnik PZD - Piotr Gadzikowski, w uroczystości brał udział również Wiceprezes Okręgu -  Mieczysław Chrapiński.

Uroczystości w sumie trwały bez mała dwa dni. Była to wyjątkowa okazja do zacieśnienia wspólnych relacji, pogłębienia znajomości, integracji i zabawy.

 

Opracowanie:

tekst i foto - Wiesław Hawełko-Wizo