Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

40- lecie ROD „Sielanka” w Grudziądzu

2018-08-07 15:01

W słoneczne sobotnie popołudnie 04 sierpnia 2018 roku, punktualnie o godzinie 16:00 rozpoczęły się na terenie przed świetlicą obchody 40-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sielanka”. Ogrodu, który ma wojskowe „korzenie” swego istnienia. Obecnie w ogrodzie swoje działki użytkuje tylko kilka osób wywodzących się ze środowisk wojskowych.

Otwarcia uroczystości dokonał prezes zarządu ROD „Sielanka” p. Tadeusz Szyszkowski, który po słowach wstępu powitał w imieniu działkowców zaproszonych gości, wśród których należy wymienić Piotra Gadzikowskiego Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD i zarazem członka Krajowego Zarządu PZD, Mieczysława Chrapińskiego Wiceprezesa Okręgu, Stefana Dichtinga członka Okręgowej Rady oraz Małgorzatę Jasińską kierownik Ośrodka Finansowo-Księgowego w Grudziądzu. Następnie działkowcy wspólnie odśpiewali hymn państwowy oraz hymn PZD.

Pan Tadeusz Szyszkowski w swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny ogrodu, szczegółowo prezentując największe osiągnięcia działkowców i ogrodu na przestrzeni 40-lecia funkcjonowania ogrodu. Nie zapomniał wymienić z nazwiska wszystkich prezesów, którzy pracowali wraz z zarządami dla dobra całej społeczności działkowej i Polskiego Związku Działkowców.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD, który to omówił z czym obecnie przychodzi się borykać Związkowi, ale też ile udało się przez te dziesięciolecia zrobić, a czasami i wywalczyć. Reprezentując Krajowy Zarząd PZD, przekazał na ręce prezesa ogrodu okolicznościowy puchar i dyplom wraz z licznymi upominkami ufundowanymi przez Prezesa PZD p. Eugeniusza Kondrackiego. Nie zabrakło również pucharu i dyplomu od Okręgu. Każdorazowo, podczas wręczania pucharów, dyplomów i upominków, ceremonii towarzyszyły gromkie brawa. Tak prześwietny jubileusz nie mógł obyć się bez uhonorowania wybitnych działkowców. Prezes Okręgu w asyście Wiceprezesa dokonał uhonorowania wybranych działkowców brązowymi, srebrnymi i złotymi odznaczeniami „Zasłużonego Działkowca”. Kolejnym miłym, wyjątkowym akcentem było wręczenie prezesowi rod pucharu od Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa za udział i współpracę w zawodach sportowo – obronnych.

Uroczysty jubileusz ogrodu obfitował w nagrody i niespodzianki. Nestorzy ogrodu otrzymali z rąk zarządu ogrodu pamiątkowe fotografie. Organizatorzy nie zapomnieli również o wyróżnieniu dyplomami i nagrodami rzeczowymi działkowców posiadających najładniejsze działki. Przygotowano również upominki dla działkowców z okazji jubileuszu, oczywiście nie mogło obyć się bez dwóch ogromnych tortów (przepysznych) oraz wspólnego odśpiewania „Sto lat”!

Tradycyjnie już była grochówka z wkładką i zabawa przy muzyce do późnych godzin nocnych.

 

 

Tekst i foto:

Jerzy Jurgielski – insp. ds. inwestycji

 

 

 

 

 

Facebook