Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

"Nie oddamy swoich działek miliarderowi"

2018-11-23 12:17

Od kilku już lat trwa batalia w sprawie próby przejęcia gruntów przy ulicach Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, przy których usytuowany jest od ponad 50 lat Rodzinny Ogród Działkowy „Elana”, przez Spółkę Boryszew SA. Zarówno Okręg, jak i działkowcy wyżej wymienionego ogrodu są zdeterminowani, aby walczyć o to, co dla nich najważniejsze - działki w ROD. Większość z działkowców ROD „Elana” to ogrodowi weterani użytkujący swoje działki od nawet 50 lat. Nie można tym ludziom od „tak” zwyczajnie odebrać tego, w co przez dziesiątki lat wkładali ogrom pracy, pokonując przy tym trudy codziennego dbania o działkę.

Działka w ROD to miejsce, w którym wielopokoleniowe rodziny integrują się podczas spotkań na świeżym powietrzu, jest ważnym elementem wychowywania najmłodszych, a emeryci i renciści mają możliwość zachowania aktywności i zdrowia poprzez prowadzenie upraw ogrodniczych, przy jednoczesnej integracji społecznej.

Rodzinne Ogrody Działkowe są niezmiernie ważne dla miasta i jego mieszkańców. Polski Związek Działkowców  kładzie ogromny nacisk na ochronę środowiska i przyrody, czego wymagają czasy, w których żyjemy. Bezustannie narastająca infrastruktura pozbawia miasta terenów zielonych, które świetnie oddziaływają na poprawę warunków ekologicznych. Ogrody powinno się tworzyć, zamiast likwidować z uwagi na to, jak ważne jest przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych. Niewielki procent społeczeństwa o wysokim statusie społecznym  może pozwolić sobie na kupno domu z ogrodem, w przeciwieństwie do przeważającej części społeczeństwa, dla której zakup jest nieporównywalnie bardziej przystępny ekonomicznie. Tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych jest swoistym sposobem na wyrównanie szans mieszkańcom na zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb umożliwiające dalsze kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka.

Miliarder władający Spółką Boryszew SA. ma możliwość, jakiej nie posiadają działkowcy- zakup terenu pod inwestycje, w jakimkolwiek innym miejscu. Niestety kluczową rolę odgrywają tu pieniądze, z czym użytkownicy działek nie mają najmniejszych szans. Krzywdzący jest fakt, że wydawać może się komuś, iż skoro ma pieniądze, to tym samym ma prawo robić to, na co w danym momencie ma pomysł. Odebranie użytkownikom ich działek byłoby działaniem pozbawionym empatii, tylko osoba pozbawiona uczuć wyższych jest w stanie odebrać dla własnego kaprysu człowiekowi ogromną część życia, jaką jest działka ROD, zwłaszcza, że nie jest to dobrowolne oddanie terenu, tylko dosłowne „wydzieranie” go z rąk pokrzywdzonym działkowcom.

Polski Związek Działkowców, ze wszystkimi swoimi organami statutowymi jest stowarzyszeniem, które za największy priorytet stawia obronę praw i interesów swych działkowców. Okręg Toruńsko – Włocławski PZD na bieżąco monitoruje sytuację związaną z zagrożeniem, jakie czyha na grunty przy ulicach Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, czyli tereny należące Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana”, czynnie uczestnicząc w trwającym sporze. Wielokrotnie przeprowadzane rozmowy w urzędach, składane wnioski to wszystko cegiełki mające na celu obronę praw działkowców. Jak powszechnie wiadomo, każda kolejna dokładana cegła stworzy ogromny mur, dzięki któremu uda się obronić działkowców przed odebraniem działek przez Spółkę Boryszew SA.

Użytkownicy działek w ROD „Elana” są świadomi, że zarówno Jednostka Krajowa Polskiego Związku Działkowców, jak i jej jednostka terenowa, czyli Okręg Toruńsko – Włocławski dołożą wszelkich starań, by zachowali to, co dla nich najważniejsze – działki w ROD.

 

Oliwia Ciechomska – inspektor ds. administracyjnych

 

 

Facebook