Wybrane losowo.

Ogród wrzosowiskowy

21.90PLN
Przewodnik po ustawie o ROD

 

 
Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).
NOWY Statut PZD

Uchwalony 
02.lipca 2015 roku podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

 

 
 
2 lipca br. na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 3 lipca br. wraz z wnioskiem został złożony do KRS.

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl 

znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Ostatnio dodano.

Vademecum działkowca

25.00PLN

Odwiedziny

Aktualności

 
     
 

  

 

  

 • Druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD

  2016-02-05 15:21

   Wszystkie zarządy ROD, które chciałyby uzyskać wersję elektroniczną druków do przeprowadzenia w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, prosimy o zwrócenie się do biur okręgów PZD, które nimi dysponują. 

 • Dziennik Trybuna: NIE dla ogrodowych pałaców

  2016-02-05 15:16

   

  W ostatnim czasie jesteśmy świadkami tego, jak osoby świadomie łamiące przepisy prawa, próbują zdobyć dla siebie opinię publiczną, przychylność mediów, a nawet obrońców praw człowieka. Tymczasem art. 32. 1. Konstytucji RP jasno wskazuje, że „wszyscy są wobec prawa równi”. Zarówno ludzie, którzy mają wiele pieniędzy, jak i ci którzy ich nie mają wcale – te dwie pozornie skrajne grupy łączy jedno – żadna z nich nie może wychodzić poza wskazane granice prawa.

 • Nikt nie podcina fundamentów domu, w którym mieszka

  2016-02-05 11:41

   Podnoszony ostatnio medialny szum w obronie zamieszkujących w ogrodach działkowych i posiadających ponadnormatywne altany, dowodzi, że chyba niektórzy ludzie zatracili całkowicie poczucie instynktu samozachowawczego. Ta ochrona tak naprawdę, to właściwie należy się tym, którzy są działkowcami z krwi i kości i realizacja ich potrzeb jest często zagrożona przez ewoluowanie ogrodu w kierunku slamsów, nie mających nic wspólnego z ideą ogrodów działkowych, powołanych do pełnienia wielu funkcji społecznych w miastach.

 • Czy można wypoczywać w zamieszkałym ogrodzie?

  2016-02-05 11:36

   Medialna dyskusja o zamieszkiwaniu na działkach oraz samowoli budowlanej jakich dopuszcza się część działkowców zatacza w Okręgu Poznańskim coraz szersze kręgi.  Już teraz można dostrzec istotną zmianę w  przekazach medialnych. Zaraz po proteście zorganizowanym przez mieszkających na działkach, jaki odbył się w Poznaniu przez Urzędem Miasta 29 stycznia br. media kreowały osoby protestujące jako pokrzywdzone.

 • Zamieszkiwanie na działkach - czyli kto tak naprawdę jest ofiarą

  2016-02-05 11:26

   Działkowcy nielegalnie zamieszkujący ponadnormatywne altany w ROD mają właśnie swoje pięć minut. Uprawiana przez nich demagogia ma na celu odwrócenie uwagi od sedna sprawy, którym jest świadome łamanie prawa przez działkowców zamieszkujących w ROD.

 • Uwaga! Płoną altany

  2016-02-03 13:18

   Fire Truck Right Red iconCzas, kiedy ustają mrozy, a działkowcy jeszcze nie powrócili do ogrodów, sprytnie wykorzystują nieproszeni goście w ROD. Dotyczy to zarówno osób, które chcą potraktować altany jak noclegownię, ale także tych, którzy upatrują w nich doskonałe miejsce na alkoholowe libacje.

 • Odpowiedź OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD na zarzuty SOD "Forsycja" i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  2016-02-03 10:01

   W nawiązaniu do pisma Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Forsycja oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów z dnia 20 stycznia 2016 roku Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski Polskiego Związku Działkowców wyraża stanowczy sprzeciw wobec postawy ww. organizacji oraz sprostować nieprawdziwe informacje przez nie podawane.

 • Narada szkoleniowa w Chełmnie. Kampania sprawozdawcza w ROD.

  2016-02-03 09:00

   29 stycznia 2016 roku odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń organizowanych przez Okręgowy Zarząd Toruńsko  - Włocławski PZD. Inauguracyjne spotkanie miało miejsce w Chełmnie a dotyczyło rzecz jasna szkolenia na temat przygotowań do kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Prezydium OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD zdecydowało się w tym roku na zorganizowanie szkoleń w mniejszych grupach członków zarządów rod, po to by móc szerzej porozmawiać o problemach z jakimi przychodzi mierzyć się zarządom ogrodów.

 • Mieszkać na działce czy wypoczywać? - konferencja prasowa w Okręgowym Zarządzie PZD w Poznaniu

  2016-02-02 16:09

   

  W poniedziałek 1 lutego w siedzibie Okręgu Poznańskiego PZD odbyła się konferencja prasowa poświęcona nagłośnionym w ostatnich dniach przez media problemom zamieszkiwania oraz ponadnormatywnych altan na  Rodzinnych Ogrodach Działowych. Konferencja ta była swego rodzaju odpowiedzią na pikietę działkowców zamieszkujących na działkach, która miała miejsce w piątek 29 stycznia br. pod Urzędem Miasta Poznania. 
   

 • OZ w Poznaniu skierował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zamieszkiwania na terenie ROD i budowy ponadnormatywnych altan

  2016-02-02 16:06

   Messaging Child New Post iconW ostatnim czasie palący pozostaje problem budowy ponadnormatywnych altan na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i całoroczne  w nich zamieszkiwanie. Tymczasem przepisy prawa powszechnego i związkowego jasno określają parametry altan w ROD (do 35 m kw.), jak również zawierają zakaz zamieszkiwania na ich terenie.

 • Prawdziwe oblicze ROD im. Elizy Orzeszkowej - relacja z Poznania

  2016-02-02 16:00

   

  Temat zamieszkiwania w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w dodatku w ponadnormatywnych altanach, w ostatnim czasie wzbudza niemałe emocje. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że tzw. „ponadnormatywne altany” to w większości przypadków tak naprawdę kilkupiętrowe domy jednorodzinne, których w ROD nie powinno w ogóle być z uwagi na obowiązujące prawo. 
   

 • Zimowa wizyta w ROD

  2016-02-02 15:57

   W zimowy i mroźny dzień odwiedzam Rodzinny Ogród Działkowy „Czerniaków” w Warszawie. Powstał on w 1955 roku i obejmuje 299 zadbanych działek. Ze zgiełku i szumu głośnych dróg i tras uciekam w ciszę… zimową ciszę. 

 • Ogrody zimą

  2016-02-02 15:42

   Wydawać by się mogło, że ogrody działkowe zimą są opuszczone i nic się w nich nie dzieje. Wcale to nie jest prawdą! Również w tym czasie spotkać tam można osoby, które upodobały sobie te miejsca na codzienne spacery (również z dziećmi na sankach), ale także np. „nordic walking” i bieganie na nartach – ogrody są przecież wymarzone do takiej aktywności – znacznie spokojniejsze od miejskich ulic a nawet parków, z dużą ilością wygodnych alejek. 

 • Altany i zamieszkiwanie w ROD według prawa działkowego

  2016-02-01 10:03

   

  home iconTemat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach  jest ponownie podejmowany przez Krajową Radę  PZD, ponieważ stanowi poważny problem, z którym Związek zmaga się od wielu lat. Nie ulega wątpliwości, że altany o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy powstawały w różnych okresach istnienia ogrodów. Mimo że ta kwestia była  szczegółowo regulowana w rożnych przepisach, zawsze znaleźli się działkowcy, którzy łamali ustalone normy i budowali altany o powierzchni znacznie przekraczającej dopuszczalne wymiary. Tak sytuacja trwa niestety do dziś.

 • Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu z terenów ROD

  2016-02-01 09:53

   bt attention iconW całej Polsce samorządy prowadzą intensywne działania w celu usunięcia szkodliwego dla zdrowia i życia ludzi azbestu z przestrzeni publicznej. Umożliwić ma to dofinansowanie o jakie można ubiegać się na demontaż, pakowanie i transport/ przekazanie materiałów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się także działkowcy w celu usunięcia azbestu z terenu ROD. Dlatego informujemy, że w wielu gminach na terenie Polski rozpoczął się właśnie nabór wniosków o dotacje na ten cel.

 • Dziennik Trybuna: Nowoczesne rodzinne ogrody działkowe - z PZD to możliwe

  2016-02-01 09:49

   

  Potrzeba jest matką wynalazków. Trudno nie zgodzić się z tym powiedzeniem, zwłaszcza, kiedy dodamy do niego nader popularne „chcieć to móc” lub „Polak potrafi”. To jednak tylko teoria, bo w praktyce niestety same chęci nie wystarczą. Nie inaczej jest w przypadku działkowców, którzy marzą o nowoczesnych i funkcjonalnych Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ale ich potrzeby często wykraczają poza możliwości finansowe, którymi dysponuje ROD. Na szczęście dzięki pomocy PZD te marzenia nabierają całkiem realnych kształtów.

 • Kto mieszka na działkach?

  2016-02-01 09:47

   

  System Home icon
  Problemy budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenach działek ROD spędza sen z powiek, w zasadzie wszystkim organom Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Przeprowadzone badania wskazują, że w dużej mierze problem ten dotyczy wielkich aglomeracji miejskich oraz ogrodów lokowanych na terenach bardzo atrakcyjnych w sąsiedztwie obszarów leśnych i naturalnych zbiorników wodnych.

 • Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pożyczek dla ROD z Funduszu Samopomocowego w 2016 roku

  2016-01-27 20:12

   money iconWidząc systematyczny wzrost potrzeb w zakresie wyposażania ogrodów działkowych w niezbędne urządzenia infrastruktury ogrodowej, a także modernizację już istniejących urządzeń, Polski Związek Działkowców udziela ogrodom wszechstronnej pomocy w realizacji zamierzonych celów inwestycyjno – remontowych. Jedną z form tej pomocy jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Samopomocowego. Fundusz ten został utworzony na mocy uchwały Krajowej Rady PZD w 2002 roku. Obecnie natomiast funkcjonuje w oparciu o uchwałę nr 12/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1.10.2015r., w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania

 • Prawda o zamieszkujących w ogrodach działkowych

  2016-01-27 20:09

   home iconNie wiem jakie nowe prawo musiałoby być ustanowione, aby uporządkować sprawy zamieszkiwania na terenach rodzinnych ogrodów działkowych? Na pewno musiałaby być zmieniona ustawa o ewidencji ludności, dzięki której obecnie mieszkający i „zameldowani” mają poczucie pewności siebie i poczucie „słabości” ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Czy jako użytkownicy działek możemy coś w tym zakresie zrobić – praktycznie nic. Ale jest to najłatwiejsza odpowiedź i niezupełnie prawdziwa. 

 • Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych

  2016-01-27 19:59

   Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.

 • Dotacje dla ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w 2015 r. – wielkość i przeznaczenie.

  2016-01-25 13:16

   

   Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców na wniosek Komisji Budżetowo-Inwestycyjnej Okręgu Toruńsko-Włocławskiego przyznało bezzwrotne dotacje finansowe na kwotę 285.140,00 zł, które umożliwiły wykonanie 38 projektów inwestycyjnych. W 2015 r. w siedzibie OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD odbyły się trzy posiedzenia Komisji Budżetowo-Inwestycyjnej, która zajmowała się rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie, składanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe. 

 • Grudziądzcy działkowcy uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych.

  2016-01-25 13:06

   Data 23 stycznia 1920 roku jest jedną z ważniejszych w historii naszego miasta. To właśnie tego dnia Grudziądz po 148 latach wrócił do Macierzy.  W mroźną sobotę, u stóp Pomnika Żołnierza Polskiego odbyły się obchody 96 rocznicy rocznica powrotu Grudziądza do Macierzy.

 • 96 Rocznica powrotu Torunia do macierzy z udziałem delegacji toruńskich działkowców.

  2016-01-25 11:18

   W dniu 18 stycznia 2016 roku na Placu Świętej Katarzyny przy pomniku Generała Józefa Hallera odbyły się uroczystości Obchodów 96 rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski

 • Działkowcy pamiętają...

  2016-01-22 15:02

   21 stycznia bieżącegoroku na chełmżyńskim Rynku odbył się apel poległych przygotowany przez Komendę Hufca ZHP w Chełmży upamiętniający 96 rocznicę wyzwolenia miasta z pod okupacji pruskiej. W trakcie apelu delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a harcerze zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą wyzwolenie miasta. Wśród delegacji składających kwiaty była delegacja chełmżyńskich ogrodów działkowych.

   

 • Dziennik Trybuna: Władza w rękach działkowców, czyli demokracja w ROD

  2016-01-22 11:39

   Pierwsza połowa nowego roku to okres intensywnej pracy dla wszystkich zarządów ROD. Zanim warunki pogodowe pozwolą na rozpoczęcie sezonu działkowego i zaczną się intensywne prace na ogrodowych grządkach, trawnikach i w sadach, każdy ROD najpóźniej do 15 maja musi zająć się opracowaniem planu działalności ogrodu w bieżącym roku, jak również rocznym podsumowaniem swojej pracy.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 Następna »