• 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
Wybrane losowo.

ofk włocławek

PLN
Przewodnik po ustawie o ROD

 

 
Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

Odwiedziny

Strona startowa

 
 

 

 

 

  

 
 
 
Uchwalony 23.10.2014 roku na Nadzwyczajnym XI Zjeździe PZD
 
Delegaci obecni podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 23 października br., uchwalili nowy Statut PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obowiązującego statutu.
 
 
 
 

 

 

Życzenia udanych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie a oprócz tego pasma pomyślności
i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym
Nowym 2015 Roku
wszystkim członkom PZD wraz z ich Rodzinami
przesyła
Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD
Piotr Gadzikowski
 
 
 

 

Toruń, grudzień 2014 roku

 
 
 
 
 
 

 

 
2014-12-19 23:13
 W Sejmie RP w dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Obradom Sejmu z galerii przysłuchiwała się dość liczna grupa działkowców z Warszawy i Łodzi na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Uzasadnienie do projektu przedstawił z trybuny sejmowej mec. Bartłomiej Piech przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
 
 
 
 

 
2014-12-19 23:11
 
Zaledwie rok temu w grudniu działkowcy wychodzili z Sejmu pełni nadziei i radości, że po 18 miesiącach wyczerpującej pracy i sejmowych przepychanek, o jak najlepsze zapisy nowej ustawy, udało się wywalczyć dla działkowców i ogrodów dobrą ustawę. Radość trwała niespełna miesiąc. Już w styczniu 2014r. NSA stworzył precedens, który życie działkowców zamienił w przysłowiowy koszmar. Decyzja rozbiórki altany warszawskiego działkowca, która choć nie przekraczała ustawowych 25 metrów, miała murowane ściany, stała się realnym zagrożeniem dla 900 tys. ogrodowych altan w całym kraju. I tak oto działkowcy kolejny raz zostali przez władze sądowniczą pozbawieni złudzeń, jakoby ich dobro liczyło się i miało znaczenie. 
 


 
2014-12-19 23:08
 
 
 
Styczeń to jeden z najzimniejszych miesięcy w roku, w ogrodzie niewiele się dzieje, jest to zatem czas odpoczynku dla roślin i ogrodników. Warto jednak i w tym okresie odwiedzać działkę, podziwiać piękne, zimowe krajobrazy, doglądać zimujące rośliny, a także wykonywać niezbędne zabiegi, których również nie brakuje zimą. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie styczniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! 
 
 
 
 
 


 
 
2014-12-19 23:10
 18 grudnia 2014 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Projekt przedstawili posłom przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki. Media na bieżąco śledzą starania Komitetu i PZD o wprowadzenie do przepisów prawa ścisłej definicji altany działkowej. Na te zmiany czeka blisko milion użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu działkowców i PZD projekt ustawy został skierowany do Komisji Infrastruktury. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na temat projektu Stop Rozbiórkom Altan na stronie pzd.pl w zakładce O nas - Media o nas.
 

 
 
2014-12-16 16:13
 
 
 
 
18 grudnia br. (czwartek, w godzinach 13:00 - 15:00) odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 
 
 
 
 
 

2014-12-15 17:41
 
012277_940.jpg (940×626)
W nawiązaniu do naszej informacji pt. "Obradowała Krajowa Rada PZD" z XXIII posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 roku wszystkie uchwały publikujemy wBiuletynie Informacyjnym nr 8/2014, który w następnym tygodniu zostanie dostarczony do wszystkich ROD PZD oraz na naszej stronie internetowej w zakładce "pliki do pobrania
".
 
 
 
 
 

 
 
Formularze do sporzadzenia bilansu ROD na dzień 31.12.2014 roku.
 

  


2014-12-15 11:38
 
DEKLARACJE PIT ZA 2014 R. NOWE ZASADY
Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 września 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale będzie miała zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone są zmiany z których wynika, że deklaracje podatkowe przekazywane za więcej niż 5 podatników należy przekazywać do urzędu skarbowego do dnia 28 lutego 2015r.  wyłącznie drogą elektroniczną.
 
 
 
 

 
 
 
 Grudzień to najbardziej magiczny miesiąc w całym roku. Naszą uwagę zaczyna zaprzątać myśl o świątecznym wystroju domu i ogrodu oraz o prezentach, którymi chcemy obdarować najbliższych. Tu pomocą służy najnowszy, grudniowy numer „Mojego Ogródka”, w którym znaleźć można wiele praktycznych i interesujących inspiracji. 

 

 


 
2014-12-08 14:49
 
W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia podatkowe tj. zwolnienie z podatku rolnego (art. 54) i zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 55). Oznacza to, że tak jak dotychczas, ani stowarzyszenie ogrodowe ani działkowcy nie będą musieli płacić podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, mimo że taki obowiązek normalnie obciążałby ich z tytułu korzystania z gruntu i budynków.

 


2014-12-08 14:46
 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953)
- uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Bartłomiej Piech.
Źródło: strona internetowa Sejmu RP

 


2014-12-07 16:43
 Kończy sie przedłużona kadencja zarządów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wydłużenie kadencji było niezbędne ze względu na konieczność należytego wdrożenia w życie postanowień nowej ustawy o ROD przez doświadczone władze ogrodów.
     Z informacji spływających do jednostek nadrzędnych wynika, iż decyzja ta była słyszna  a zadanie zostało wykonane rzetelnie, zgodnie z wymogami nowej ustawy.

 


2014-12-04 19:28
 "Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku, zwracają się do Was Panie Posłanki i Panowie Posłowie na Sejm RP o udzielnie swego poparcia dla opracowanego przez nasz Związek projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. W całym kraju działkowcy zebrali ponad 700 tysięcy podpisów poparcia dla tego projektu, które Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan' przekazał do Sejmu w dniu 9 październiku 2014 roku" - piszą członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do Klubów Parlamentarnych Sejmu RP.

 


2014-12-04 15:01
 
 
 
28 – 29 listopada w miasteczku Hradec Kralove na północy Czech odbył się zjazd Czeskiego Związku Działkowców. Wśród zaproszonych gości byli delegaci z Polski, Słowacji i Niemiec. Na zjeździe Polskę reprezentował Wiceprezes PZD Wincenty Kulik oraz Skarbnik PZD Marian Pasiński. 

 


 
 
 
 
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas rozmów z Premier Ewą Kopacz, w dniu 3 grudnia 2014r. Prezes PZD oraz pełnomocnicy Komitetu „Stop Rozbiórkom Altan” odbyli spotkanie z  przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacyjnego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.  

2014-12-04 14:48
 W dniu 4 grudnia br. Krajowa Komisja Rewizyjna odbyła w warszawie planowane posiedzenie w pełnym składzie, kolejne w obecnej kadencji, . KKR PZD m.in. uchwaliła Plan Pracy na 2015 rok, Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD, dokonała oceny podejmowanych działań przez Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD w sprawie stanowiska RPO oraz w sprawie poparcia i przyspieszenia prac w Sejmie nad projektem obywatelskim 'STOP rozbiórkom altan' oraz wydała opinię w sprawie składki członkowskiej i wysokości partycypacji w 2015 roku.
 

 
 
 
2014-12-03 09:44

 

 

 

 

 


 
 
dzieciol-138193.jpg (640×530)
 
"Jestem przekonany, ze w tym wypadku należy zwrócić szczególną uwagę na interes społeczny i obronę własności niezamożnej grupy członków ROD, dla których możliwość korzystania z działek i czerpania z nich pożytków jest często jedyną dostępną formą wypoczynku oraz wsparcia domowego budżetu. W tym celu konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi i sprzętów, a co za tym idzie odpowiedniego bezpiecznego miejsca, gdzie można je przechowywać, czyli zamkniętej altany, na co powinno zezwalać prawo" - pisze w liście do Marszałka Sejmu poseł PO Janusz Dzięcioł.

 
 
 
 
Samorząd Gminy Chełmża dostrzegł zaangażowanie działkowców chełmżyńskich ogrodów zrzeszonych w Polskim Związku działkowców w podtrzymywaniu chlubnych tradycji patriotycznych. 
 
 
 
 


 
 
W dniu dzisiejszym tj. 1 grudnia 2014r. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskał nr druku sejmowego-2953. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się również informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, ale bez konkretnej daty. Całość dotychczasowej dokumentacji, wraz z pierwszymi opiniami odnoszącymi się do kwestii proceduralnych, można znaleźć pod adresemhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp

 


logo-PZD_K       
  Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski
z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lubickiej 12 a,
 
 
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000293886NIP  879-00-07-063
 
 
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
 
„Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej w ROD Pod Sosnami w Toruniu przy ulicy Poznańskiej 296c”.
 
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:siedziba zamawiającego, 17.12.2014 r. do godz.1100
Komisja przetargowa przystąpi do wyboru oferty w dniu 17.12.2014 r. o godz. 1200
Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2015 r.
Wszelkie materiały niezbędne do opracowania oferty przetargowej dostępne są do pobrania w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 – osoba do kontaktu p. Maciej Kamiński – Inspektor ds. inwestycji,
Tel. 56 655-32-13, 56 655-33-34,
 
 
Pełna treść ogłoszenia, wraz z wymaganiami jakie powinna spełniać oferta oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest także na stronie:Przetarg na budowę kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i elektrycznej
 

 

2014-11-28 08:47
 
 
 
Jak nasze okręgi regulują stan prawny gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD?
 Na stronie internetowej PZD został opublikowany Komunikat Krajowej Rady PZD pt. „Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD”. W komunikacie tym przedstawiliśmy efekty działania ustawy o ROD, w szczególności rodzinne ogrody działkowe, gdzie wnioski PZD o potwierdzenie użytkowania do gruntu ROD zostały pozytywnie załatwione. W tym komunikacie chcemy przedstawić, jak nasze okręgi realizują art. 76 ustawy o ROD.
 

2014-11-24 17:30
 
W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali  także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki,  Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska,  Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

 


 
 
 
 
 
W dniu dzisiejszym (24. listopada) o godzinie 14:00 w siedzibie KPRM odbędzie się spotkanie Pani Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców.

 

 

 


  

 
Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD
 Od kilkudziesięciu lat PZD musi udowadniać swój tytuł prawny do gruntów, zajętych przez ogrody. A to wszystko za sprawą władz publicznych i zakładów pracy, od których PZD w pełnym zaufaniu przyjął grunty, nie mając wiedzy o wadliwej dokumentacji formalno-prawnej.

 


 


  

 

 MAPA OKRĘGU TORUŃSKO - WŁOCŁAWSKIEGO PZD

 

  

  

 

 

 

 


   

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony: