Wybrane losowo.

Ogród wrzosowiskowy

21.90PLN
Przewodnik po ustawie o ROD

 

 
Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).
NOWY Statut PZD

Uchwalony 
02.lipca 2015 roku podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

 

 
 
2 lipca br. na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 3 lipca br. wraz z wnioskiem został złożony do KRS.

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl 

znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Ostatnio dodano.

Vademecum działkowca

25.00PLN

Odwiedziny

Aktualności

 
     
 

  

 

  

 • Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

  2016-05-25 11:22

   W najnowszym Informatorze Działkowca polecamy lekturze artykuły: Walne zebrania w ROD dobiegły końca, Co zrobić z gałęziami, by ich nie spalać?, Opłata audiowizualna a działkowcy, Kleszcze, ślimaki i warzywa, Dzieje się w ogrodzie, Kodeks dobrych praktyk dla działkowców. 

 • Obiektywny sposób oceny ogrodów, czyli powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku.

  2016-05-25 08:54

   Serfując po Internecie i zaglądając na witryny Krajowej Rady oraz naszego okręgu, mój wzrok przykuła informacja o podjętej uchwale numer 145/2016 Prezydium KR PZD, dotyczącej powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku. Im bardziej zagłębiałem się w tekst uchwały i treść komunikatu odnośnie tej sprawy tym bardziej dojrzewała we mnie myśl, że to super inicjatywa. Nie dość, że na chłopską logikę wpisuje się ona w dwa rozpoczęte programy, a więc „Unowocześnianie Infrastruktury ROD – ROD XXI wieku” i „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD”, to w dodatku pozwoli aby ogrody i altany w danym rod ocenił ktoś spoza danego rod.

 • Poseł Joanna Borowiak (PiS) spotkała się z działkowcami ziemi włocławskiej.

  2016-05-24 22:00

   Z inicjatywy Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu, w dniu 24 maja 2016 roku doszło do spotkania przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców z Panią Poseł na Sejm RP Joanną Borowiak (PiS). Nasz Związek reprezentowali; Wiceprezes OZ PZD – p. Leszek Konefał, członek prezydium OZ PZD – p. Mirosław Piechocki oraz prezes zarządu ROD Ruda II we Włocławku – p. Grażyna Rusicka.

 • Prezesi dwóch Okręgowych Zarządów PZD wspólnie u Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  2016-05-24 18:51

   W dniu 23.05.2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Toruńsko – Włocławskiego i Bydgoskiego Polskiego Związku Działkowców z Wicewojewodą Kujawsko – Pomorskim Józefem Ramlau oraz dyrektorem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofem Dulskim. Prezes OZ PZD  w Toruniu - Piotr Gadzikowski wraz z kierownikiem biura Anną Bołądź oraz Panią Prezes OZ PZD w Bydgoszczy – Barbarą Kokot przedstawili Panu Wojewodzie główne problemy nurtujące w ostatnim czasie nasze środowisko

 • Deficyt wody w ogrodach

  2016-05-22 11:33

   Dla każdego działkowca nie ma większego problemu niż brak wody. Przecież nie jest tajemnicą, że wszystko to co uprawiamy na działce, począwszy od trawnika po warzywa a skończywszy na drzewach, potrzebuje życiodajnej wody. Opady deszczu z roku na rok są coraz skromniejsze a i zimą opady śniegu są znikome. Wszystko to procentuje w negatywny rzecz jasna sposób na poziom wód głębinowych.

 • Narada prezesów zarządów rod miasta i rejonu Torunia.

  2016-05-22 09:44

   19 maja 2016 roku odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów zarządów rodzinnych ogrodów działkowych miasta i rejonu Torunia. Naradę otworzył i przywitał wszystkich przybyłych, Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – Piotr Gadzikowski. Z ramienia władz OZ PZD w szkoleniu udział brała Wiceprezes OZ PZD – Teresa Podlas Kozłowska, oraz Skarbnik OZ PZD – Maria Piotrowska, a także kierownik biura OZ PZD – Anna Bołądź. W spotkaniu a dokładniej pierwszej jego części udział brał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Toruniu – Jarosław Pruszkowski. 

 • Stanowisko działkowców ROD "Koło Kani" w Toruniu

  2016-05-21 18:52

   Reprezentując działkowców Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Koło Kani” w Toruniu pragniemy wyrazić swoje głębokie oburzenie Pańską interpretacją Prawa budowlanego oraz złożonym wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w odniesieniu do altan działkowych, które w Pańskiej ocenie są budynkami mieszkalnymi. W naszej ocenie, Pański wniosek pozbawiony jest rzetelnej i dogłębnej analizy istoty funkcjonalności altan działkowych. Altany te nigdy nie służyły zamieszkiwaniu, świadczyć o tym mogą dokumenty, które nieodłącznie służyły tworzeniu i funkcjonowaniu ogrodów działkowych w Polsce. 

 • Działkowcy ROD "Wisełka" piszą do RPO

  2016-05-21 18:38

   Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wisełka” w Toruniu, społecznie wypełniający swe obowiązki wobec społeczności działkowej i reprezentujący ich interes, pragnie ustosunkować się do podjętych przez Pana działań ewidentnie szkodzących i bezpośrednio uderzających w prawa działkowców. Po przeanalizowaniu Pańskiego wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego nasuwa się jasno wyprowadzone pytanie – w czyim interesie Pan występuje? Przyjęte przez Pana stanowisko jest ewidentnie stronnicze i absolutnie zmierzające do cichego rozprawienia się z ogrodami działkowymi w całym kraju, poprzez podważenie legalności altan działkowych i tym samym uproszczenia likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych bez jakichkolwiek możliwości wypłacania odszkodowań dla działkowców. 

 • Proekologicznie i z pożytkiem dla dzieci.

  2016-05-21 17:28

   Wytworzone dziesiątki pism i dokumentów powoduje stworzenie produktu ubocznego w postaci pustych kartridżów i tonerów. Jako działkowcy, którym przyświeca idea ochrony środowiska i działań proekologicznych, szukamy rozwiązań by sprostać koniecznościom stawianym przez obecne czasy. Recykling jest czymś normalnym, trzeba tylko znaleźć firmę, która nie tylko kieruje rachunkiem ekonomicznym ale robi też coś dla dobra innych.

 • Wybitni działkowcy zasługują na wyróżnienie.

  2016-05-21 13:32

   20 maja 2016 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców zebrała się w pełnym składzie komisja do spraw odznaczeń. Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w naszym okręgu złożyły dziesiątki wniosków o wyróżnienie najbardziej zasłużonych działkowców. Osób, które nie szczędząc swego czasu poświęcają go dla dobra działkowców, wkładając ogrom sił, by ogrody były piękniejsze a działkowcom wypoczywało się lepiej na swoich działkach. 

 • Zagłębie rekreacji i aktywnego wypoczynku.

  2016-05-21 09:32

   Tereny zlokalizowane na obrzeżach osiedla Południe we Włocławku,  przylegające do meandrów rzeki Zgłowiączki,  to niegdyś podmokłe i bagienne łąki stanowiące wielkie połacie  dzikich traw i zarośli. Dzięki wielu włocławskim zakładom pracy tereny te pozyskano pod ogrody działkowe dla pracowników. To zakłady udzielały znaczącej pomocy w dostosowaniu tych terenów - na koszt zakładów grodzono tereny, wyposażano w sieć wodociągową z hydroforniami oraz w sieć energii elektrycznej. I chwała im za to po wieki.

 • Petycja działkowców ROD "Elana" do Poseł Anny Sobeckiej

  2016-05-21 08:59

   Środowisko działkowców największego ogrodu działkowego okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców z niepokojem dostrzega nasilone działania Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane przeciwko działkowcom. Niestety, ze smutkiem należy jednoznacznie stwierdzić, iż są to działania a właściwie rzecz ujmując dosłownie - ataki całkowicie bezpodstawne. Społeczność działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu dostrzega, że mamy znowu do czynienia z atakiem skoordynowanym przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców a co za tym idzie przeciwko ponad milionowej rzeszy społeczeństwa, zrzeszonego w strukturach Związku.

 • STANOWISKO Prezesów ROD z rejonu Torunia do RPO

  2016-05-21 07:47

   Jesteśmy zbulwersowani kolejnymi działaniami  Rzecznika Praw Obywatelskich, podważającymi legalność istnienia wielu altan działkowych. Po raz kolejny RPO występuje przeciw prawom obywatelskim działkowców, kierując do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek, który otwiera drogę do uznawania wielu altan za samowole budowlane, mimo że ich wymiary są zgodne z prawem. 

 • VII posiedzenie Krajowej Rady PZD

  2016-05-20 21:20

   W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz radcy prawni z Okręgu Małopolskiego, Mazowieckiego i Śląskiego.

 • Życzenia ROD "Relaks" w Grudziądzu z okazji 35-lecia PZD

  2016-05-20 13:00

   W imieniu działkowców ROD "Relaks" w Grudziądzu pragniemy przekazać na Pana ręce najserdeczniejsze życzenia z okazji 35-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców. Wyrażając ogromną wdzięczność za dotychczasowe działania mające na celu obronę ogrodów i rodzinnych ogrodów działkowych, wytrwałości w staniu na straży interesów Polskiego Związku Działkowców, a także owocnych plonów oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak również prywatnym.


 • KR PZD ustosunkowała się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego

  2016-05-20 12:56

   Podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, które odbyło się w dniu 19 maja 2016 r. bardzo szeroko omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w orzecznictwie sądowym, który dotyczy możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, ponieważ obejmuje on również altany działkowe.

 • Uchwała KR PZD w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2015 roku

  2016-05-20 12:53

   Krajowa Rada PZD działając na podstawie § 130 pkt 2 statutu PZD, stwierdza co następuje: po zapoznaniu się z realizacją planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2015 rok stwierdza, iż 1 020 ROD zrealizowało 1 321 zadań inwestycyjno – remontowych. Łącznie ROD zrealizowały zadania w 21,7 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski.

 • Informacja dotycząca realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2015 rok

  2016-05-20 12:51

   Uchwałą nr 44/2011 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30 marca 2011 w sprawie sporządzania sprawozdań z planu i realizacji inwestycji i remontów w ROD, okręgowe zarządy PZD zobowiązane były do przekazywania do Krajowej Rady PZD sprawozdań w zakresie wykonania przez rodzinne ogrody działkowe przyjętych planów inwestycji i remontów. Powyższa uchwała została zmieniona 20 października 2015 r. uchwałą nr 263/2015 Prezydium KR PZD. Nowa uchwała nie wprowadziła zmian w zakresie sprawozdawczości. Dlatego też, jak co roku, okręgi były zobowiązane do przesłana do dnia 30 kwietnia 2016 r. sprawozdań za 2015 rok.  

 • Uchwała KR PZD w sprawie interpretacji postanowień § 14 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 2 Statutu PZD

  2016-05-19 14:57

   W związku z wnioskiem organu nadzoru o podjęcie uchwały w przedmiocie wykładni postanowień Statutu PZD, KR PZD, działając na podstawie § 130 pkt 6 Statutu PZD, postanawia: w świetle postanowień § 14 ust. 2 Statutu PZD, prawa członka do występowania z wnioskiem i postulatem do organów PZD mogą być wykonywane wyłącznie osobiści.

 • Numer czerwcowy już w kioskach! "Mój Ogródek", tylko 2,49 zł!

  2016-05-19 14:53

   W bieżącym numerze podpowiemy – jak umiejętnie przyciąć żywopłoty, zarówno te o liściach sezonowych, jak i zimozielonych. Wyjaśnimy jak uzyskać idealny trawnik – od czego zacząć i jak go pielęgnować, oraz doradzimy jak zwalczać choroby u roślin ozdobnych.

 • Działkowcu pochwal się swoją altaną. Konkurs „WZOROWA ALTANA”

  2016-05-19 14:50

   Altany są dla działkowców nie tylko elementem infrastruktury, ale często sercem całej działki. Bywają murowane, drewniane, porośnięte bluszczem, kolorowe, a czasem małe i skromne, jednak często mają w sobie to „coś”, co każe nam przystanąć, by podziwiać ich piękno. Prezydium Krajowej Rady doceniając nie tylko rolę i piękno altan, ale także trud pracy działkowców, podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego „Wzorowa Altana”.

 • Działkowcy i ogrody w centrum zainteresowania mediów

  2016-05-19 10:46

   W najnowszym przeglądzie prasy polecamy: Kurier Szczeciński informuje o licznie wysłanych listach przez działkowców w obronie ustawy o ROD; Głos Koszaliński ostrzega przed plagą kleszczy; Polska Agencja Prasowa prezentuje sylwetkę typowego działkowca i pokazuje dlaczego ogrody działkowe wciąż cieszą się tak dużym zainteresowaniem. 

 • Komunikat KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej

  2016-05-19 07:37

   Do Krajowej Rady PZD napływa coraz więcej pytań od działkowców dotyczących projektu ustawy o składce audiowizualnej. Wynikają one z obaw, że zmiana prawa spowoduje konieczność uiszczania opłaty, mającej zastąpić  obecny tzw. abonament radiowo – telewizyjny, zarówno w domu, w którym mieszkają, jak i na działce. Zgodnie z projektowaną ustawą opłata ma być bowiem doliczana do każdego rachunku za prąd.


 • Spalanie w ROD surowo zabronione!

  2016-05-18 12:05

   Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.

 • Pokażmy swoje działki i ogrody.

  2016-05-16 17:26

   Szanowni działkowcy, drodzy internauci wreszcie doczekaliśmy się najwspanialszej pory roku jaką jest wiosna. Kwitnące kwiaty i drzewa oraz zieleniące się trawniki w niebywały sposób radują oczy i duszę każdego działkowca. Zapraszamy Państwa do zaprezentowania swoich działek jak i ogrodów na stronach naszej witryny internetowej. Po za fotografiami, przedstawiającymi wielobarwność działek i ogrodów przesyłanymi na adres naszej poczty elektronicznej, prosimy przesyłać teksty mówiące o działkowcach zaprezentowanych działek. 

   

   

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 Następna »